maandag, oktober 31, 2011

 

BrabantSolar 2011 'Open Dak Dag'

Op donderdag 10 november tussen 13.00 uur en 17.00 uur organiseert BrabantSolar de ‘Open Dak Dag’. Vier agrarische ondernemers uit (noordoost) Brabant, die reeds zonne-energie opwekken via hun staldaken, stellen deze middag hun bedrijf open voor geïnteresseerden.

BrabantSolar
In zonne-energie geïnteresseerde agrarische ondernemers uit (noordoost) Brabant hebben zich verenigd in de groep BrabantSolar. BrabantSolar is een initiatief van de streekmanager Twan Goossens (werkzaam bij het RMB, Adviesdienst voor gemeenten op het gebied van Ruimte, Milieu en (duurzaam) Bouwen). Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd die de bezoekers informeert over de laatste ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie. De afgelopen twee jaar zijn geïnteresseerden samengekomen om naar diverse presentaties over actuele ontwikkelingen te luisteren. Dit jaar is gekozen voor een andere opzet: de “Open Dak Dag”.

Bedrijven
Tijdens de ‘Open Dak Dag’ zullen vier agrarische ondernemers uit Mill, Beers, Wanroij en Zijtaart, die reeds zonne-energie opwekken via hun staldaken, hun bedrijf openstellen voor geïnteresseerden. De bedrijven zijn: Laagriebroek Agro Mill, rose kalveren (Sint Hubertse Binnenweg 23 MILL, specificatie panelen: 44 Kw/piek), het varkensbedrijf van Jan de Haas (Elstweg 38, BEERS, specificatie panelen 100 Kw/piek), het varkensbedrijf van Wilbert Egelmeers (Park 7 WANROIJ, specificatie panelen 50 Kw/piek) en varkensbedrijf de Daltonhoeve van Eric van Zutphen (Heisteeg 9, 5465 NZ ZIJTAART, specificatie panelen: 300 Kw/piek).

De ondernemer, en op enkele bedrijven ook de leverancier, zijn deze middag op hun bedrijf aanwezig om uitleg te geven over het product en opbrengst die gehaald wordt. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur is er een ‘vrije aanloop’ en mogen geïnteresseerden langskomen bij deze bedrijven. Wilt u meer weten over zonnepanelen en de mogelijkheden voor uw bedrijf? Kom dan op donderdagmiddag 10 november naar de ‘Open Dak Dag’ in Mill, Beers, Wanroij en/of Zijtaart!
Meer informatie? Neem contact op met Sarah Schendeler door een e-mail te sturen naar brabantsolar@rmb.nl. (Persbericht RMB).

Klik hier voor deelnemers en routebeschrijving.

 

Toekomst Uden

Udenaren praten over Uden in 2020

Enkele tientallen prominente Udenaren, uit alle geledingen van de samenleving, waren maandagavond bijeen in de Ideeënfabriek om te praten over de toekomst van Uden. Dit op uitnodiging van de gemeente die een toekomstvisie wil ontwikkelen voor Uden in 2020. Kliknieuws. Lees verder. voor meer informatie: http://www.udenaardetoekomst.nl/.

Oook de streekmanager was voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Een van de conclusies was. De gemeente wil graag ruimte bieden aan ondernemers in de wetenschap dat 'profit' een bijdrage kan leveren aan 'people' en 'planet'. Echter Uden heeft net zoals bijna alle Brabantse gemeenten een conserverend bestemmingsplan. Om werkelijk ruimte te bieden zullen er stimulerende elementen in een bestemmingsplan opgenomen moeten worden. De eerste stap daarin is het opstellen van een structuurvisie die nieuwe ontwikkelingen toe staat. De gemeente Uden heeft nog ongeveer 400 agrarisch bestemde locaties. 200 daarvan komen de komende jaren op de markt omdat de huidige eigenaren stoppen i.v.m. strengere milieu eisen. Als Uden nieuwe bedrijvigheid op deze locaties wil benutten om de landschappelijke kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied te verbeteren dan zal een afwachtende houding niet volstaan. Proactief beleid is dan nodig.

 

Noordelijke Maasvallei activiteiten

Overzicht activiteiten voor de maand november 2011

Vrijdag 4 november 2011 tussen 10:00 en 12:00 Open Coffee Boxmeer bij Hotel Restaurant
de Baronie, Spoorstraat 74, 5831 CM, Boxmeer. Inschrijven of aanmelden is niet nodig.

Donderdag 10 november 2011 tussen 9:00 en 17:00 Diverse Workshops Social Media Branding Day
in Business Centre Cuijk, Maasstraat 8R, 5431 EB, Cuijk. Inschrijven voor een workshop kan hier!

Vrijdag 11 november 2011 tussen 10:00 en 12:00 Open Coffee Cuijk bij Business Centre Cuijk,
Maasstraat 8R, 5431 EB, Cuijk. Inschrijven of aanmelden is niet nodig.

Vrijdag 18 november 2011 tussen 10:00 en 12:00 Open Coffee Gennep De Stadsherberg,
Zandstraat 78, 6591 DE, Gennep. Inschrijven of aanmelden is niet nodig.

(TIP!) Dinsdag 22 november 2011 tussen 18:00 en 19:30 Netwerk Buffet bij Hotel Cuijk van der Valk,
Raamweg 10, 5431 NH, Cuijk, Aanvullend met een Netwerk Borrel van 19:30 tot 21:00. Aanmelden kan hier!

Vrijdag 25 november 2011 tussen 10:00 en 12:00 Open Coffee Grave Poort van Cleve,
Hamstraat 1, 5361 HA, Grave. Inschrijven of aanmelden is niet nodig.

Heeft u vragen, wensen of suggesties? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat.

Maasvallei Netwerk
Maasstraat 8R
5431 EB Cuijk

Telefoon : 024-2100220
Fax : 024-2100221

E-mail : maasvallei@maasvallei.net
Website : www.maasvallei.net

vrijdag, oktober 28, 2011

 

Thermaalbad Overloon

Thermaalbad in 2014 open in Overloon

Plannen voor een thermaalbad met hotel bij het Schaartven in Overloon worden, als het meezit, in 2014 werkelijkheid. Bij de recreatieplas worden bovendien 250 huisjes gebouwd en komen vijftig natuurkampeerplaatsen. De initiatiefnemer van het plan heeft inmiddels met de gemeente Boxmeer een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het thermaalbad - iets kleiner dan het het Nijmeegse Sanadome – en andere recreatievoorzieningen in Overloon. Gelderlander. Lees verder.

 

Handreiking aangepast

'Handreiking multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening' geactualiseerd

Hoe kunnen gemeenten sturing geven aan nevenactiviteiten van agrariërs? De Verenigig van Nedrlandse Gemeenten (VNG) helpt hen hierbij met de 'Handreiking multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening'. De VNG heeft nu een geactualiseerde versie uitgebracht. In de nieuwe versie van de handreiking is er extra aandacht voor bijzondere onderwerpen rond multifunctionele landbouw zoals de verweving van functies, horeca en alcohol, de relatie met de Wet geurhinder en veehouderij, verkoop aan huis, en huisvesting. De VNG-handreiking, die in nauwe samenwerking met de Taskforce Multifunctionele Landbouw tot stand kwam, geeft de bouwstenen voor goed beleid. Belangrijk is te zorgen voor samenhang tussen zowel tussen de verschillende ruimtelijke schaalniveaus als tussen thema's. Vooral de structuurvisie is een belangrijk instrument: daarin bepaalt de gemeente de koers voor het beleid. Boeren met ambities voor nevenactiviteiten zouden er op dat moment 'al bij moeten zijn'. Het bestemmingsplan legt de gekozen koers vervolgens vast.

De Handreiking multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening is te downloaden vanaf de site van de VNG.bron: Taskforce Multifunctionele Landbouw, 27/10/11

donderdag, oktober 27, 2011

 

Insecten bieden nieuwe kansen

Insecten lijken een interessante bron voor grondstoffen. Het Insectenlab is op dit moment bezig met het ontwikkelen en vermarkten van insecten grondstof voor voedingsproducten. Binnen het verwerkingsproces zijn echter nog meer bruikbare stoffen te winnen, zoals chitine. Via onderzoek wil het Insectenlab samen met kennisinstellingen bekijken of dit inderdaad interessante mogelijkheden oplevert. Lees verder.

Terwijl Het Insectenlab onderzoekt wat de mogelijkheden zijn van de verwerking van insecten onderzoekt het streekhuis Noordoost Brabant de opstart van insecten kwekerijen door primaire producenten. De eerste fase is het ontwikkelen van een microinstallatie om Black Soldier Fly's te kweken door Wageningen University. Lees verder.

woensdag, oktober 26, 2011

 

Regionaal motorcrossterrein

Komst regionaal motorcrossterrein in Zeeland onzeker

De besprekingen die moeten leiden tot een nieuw motorcrossterrein in Zeeland verkeren in een impasse. De gemeenten Landerd, waar Zeeland onder valt, Boekel en Uden willen onder voorwaarden het overleg vlot trekken. De gemeente Veghel en de provincie, die aanvankelijk wel meewerkten, willen er niet langer geld in investeren.Burgemeester en wethouders van Landerd hopen dat andere partijen uit bijvoorbeeld het Land van Cuijk willen aanhaken. In het uiterste geval moet worden besloten om het project stop te zetten. Oost-Brabant blijft hierdoor in de toekomst verstoken van een regionaal motorcrossterrein. Omroep Brabant. Lees verder.

dinsdag, oktober 18, 2011

 

Duits lijntje wordt toeristen trekker

De oude spoorlijn het Duits Lijntje bij Zeeland moet een steeds grotere toeristentrekker worden. Dat hopen de 30 gemeenten die aan dit Duits Lijntje grenzen. Van Boxtel tot het Duitse Wesel loopt inmiddels een wandelroute van bijna 100 kilometer over deze oude spoorlijn. Ook is er ook een geasfalteerde route langs het Duits Lijntje van zo'n 150 kilometer. Om het nog aantrekkelijker te maken staan nu onderweg borden met leuke weetjes over deze populaire spoorlijn uit 1900. Dinsdag werd in de plaats Zeeland zo'n informatiebord officieel onthuld. Klik Nieuws. Lees verder.

 

Boekel trapt op rem

Boekel: pas op de plaats met afgeven milieuvergunningen

Boekel zal voor maximaal een jaar geen besluiten nemen over aangevraagde omgevingsvergunningen door veehouderijen.Dit om te voorkomen dat er wordt uitgebreid op plekken waar dat ongewenst is. De komende maanden worden gebruikt om nieuwe regels op te stellen. Gedacht wordt bijvoorbeeld om voor bepaalde delen van het buitengebied nieuwe geurnormen op te stellen. Aanleiding om even geen beslissingen te nemen over aangevraagde milieuvergunningen, zijn meerdere aanvragen die de laatste tijd binnenkwamen van veehouders die gaan stoppen. Brabantsdagblad. Lees verder.

dinsdag, oktober 11, 2011

 

Samenwerking Land van Cuijk

'Maashorst en minder Maasvallei'

Het schiet maar niet op met de Noordelijke Maasvallei. Daarom is het de hoogste tijd dat het Land van Cuijk, of in elk geval de gemeente Mill en Sint Hubert, zich gaat richten op de Maashorst, een uitgestrekt (natuur)gebied tussen Uden, Oss en Schaijk. Dat stelt CDA-fractieleider Carel van Genugten.
Hij vindt de resultaten van de Noordelijke Maasvallei, een samenwerkingsverband tussen het Land van Cuijk en de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar, te schamel. Gelderlander. Lees verder.

zaterdag, oktober 08, 2011

 

Toekomst Plattelandsontwikkeling

Om voor een goede inrichting van het landelijke gebied te zorgen heeft de Rijksoverheid met de provincies bestuursovereenkomsten afgesloten voor de periode 1 januari 2007 -31 december 2013. Voor deze periode heeft het Rijk een Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) beschikbaar gesteld van 3,629 miljard euro. Ze gaat er van uit dat partners (provincies, waterschappen, gemeenten en bedrijfsleven) ongeveer eenzelfde bedrag investeren zodat er jaarlijks ongeveer 1 miljard euro te besteden is aan natuur en plattelandsontwikkeling gedurende de zeven jaar durende investeringstermijn. De provincie Brabant krijgt van het Rijk 383 miljoen voor deze periode van zeven jaren. Per 31 december 2009 waren hiervan 188 miljoen besteed. Zonder verandering zou er voor de resterende vier jaren nog 195 miljoen Rijksbudget beschikbaar zijn. De Rijksoverheid heeft in haar nieuwe regeerakkoord echter bepaald gedurende de jaren 2012 en 2013 600 miljoen te willen bezuinigen op het ILG budget. Gedurende de laatste twee jaren (2012 en 2013) is er geen Rijksbudget van jaarlijks ongeveer 500 miljoen beschikbaar maar een budget van ongeveer 200 miljoen.

Om het besteden van deze grote bedragen in goede banen te leiden hebben de provincies regionale adviesorganen ingericht waarin diverse belanghebbende partijen vertegenwoordigd zijn. In Brabant zijn dat zeven reconstructie- en twee gebiedscommisies. Om te anticiperen op de nieuwe situatie per 1 januari 2012, waarbij het Rijksbudget met 60% gekort wordt zijn de reconstructie- en gebiedscommissies door de provincie gevraagd om advies uit te brengen over een nieuwe structuur die rekening houd met deze forse bezuiniging. De Regionale Reconstructie Commissies Peel & Maas en Maas & Meierij hebben beide uitgesproken samen te willen gaan werken met "Regio Noordoost Brabant" en aansluiting te willen zoeken bij het RRO NOB(Regionaal Ruimtelijk Overleg Noord Oost Brabant). Regio Noordoost Brabant is het samenwerkingsverband van twintig gemeenten en twee waterschappen in Noord Oost Brabant dat Vitaal Platteland als één van haar speerpunten benoemd heeft.

Door samen te werken in een groter regionaal platform kan op kosten bespaard worden en wordt bestuurlijke drukte verminderd. Door er voor te zorgen dat de realisatie van projecten door 'netwerken met energie' opgepakt en uitgevoerd worden blijft de uitvoering kleinschalig en met beide voeten op de werkvloer.

9 december zal provinciale staten besluiten hoe met het advies van reconstructie- en gebiedscommissies om te gaan. Klik hier voor een overzicht van alle adviezen.

Naast het eerdere besluit het budget met 600 miljoen te korten heeft het Rijk op 20 september j.l. een nieuw onderhandelingsaccoord met de provincies afgesproken om te komen tot een nieuw bestuursaccoord. In het nieuwe ontwerp bestuursaccoord worden de provincies verantwoordelijk voor natuur en plattelandsontwikkeling. De oude rijkstaken reconstructie en leefbaarheid worden beeindigd en financieel afgerekend. Het is aan de provincie Brabant of ze deze taak wil voortzetten. De provincie heeft overigens al aangekondigd om middels een Agenda Vitaal Platteland hier vorm aan te gaan geven. Het voorstel van de twee RRC's is dat een Regionaal Platform waarin overheid, onderwijs, ondernemers en overige maatschappelijke groepen vertegenwoordigd zijn een schakelfunctie krijgt tussen het beleid en de netwerken met energie die voor de realisatie zorgen. Het Regionaal Platform wordt ondersteund door een kleine staf die zorgt voor coördinatie, communicatie, makelen en streekmanagement.

 

Beekdal de Aa

Samenwerkingsovereenkomst Platform Beekdal de Aa ondertekend

Op 30 september 2011 is de samenwerkingsovereenkomst Platform Beekdal de Aa in Heeswijk-Dinther ondertekend.

Beekdal de Aa
Beekdal de Aa is een uniek en natuurrijk gebied van Molen tot Kasteel, verbonden met de parels Abdij van Berne, De Kersouwe, Meierijsche Museumboerderij en vele andere. Met levendige en dynamische ondernemers van Aa-Land en een rijk assortiment aan cultuur, natuur, spiritualiteit, cultuurhistorie, streekproducten en vrijetijdsbesteding.

Samenwerken
Om voorgaande ambitie waar te maken is samenwerken het motto. Daarvoor is een Platform Beekdal de Aa opgericht. Het platform is een samenwerkingsverband van Stichting Beekdal de Aa, Waterschap Aa en Maas, gemeente Bernheze, ondernemers Aa-land, TRV Bernheze, Brabants landschap, Regio-VVV Meierij en Noord-oost Brabant, VVV Heeswijk-Dinther, Heemkundekring De Wojstap, IVN Bernheze, WBE Bernheze en ZLTO Bernheze. De bedoeling is om het gebied vanuit één visie en gezamenlijke ambitie voor inwoners, recreanten en ondernemers te ontwikkelen. Gemeente Bernheze.

donderdag, oktober 06, 2011

 

Nieuws van de provincie

Klik hier voor Partnerbericht 6 oktober 2011

woensdag, oktober 05, 2011

 

Zonnepanelen zonder subsidie rendabel

Veel animo voor zonnepanelen

Het Regionaal Milieubedrijf (RMB) in Cuijk verwacht inmiddels dat er voor het zonnepanelenproject niet belangstelling is voor 5.000 panelen, maar voor 10.000 tot 13.000. Dat komt omdat inmiddels ook de gemeente St. Michielsgestel zich bij het project - Cuijk is een van de andere deelnemende gemeenten - heeft aangesloten.
In Heesch werd deze week een voorlichtingsbijeenkomst gehouden waarop 35 bedrijven afkwamen. Het RMB is immers nog op zoek naar partners die het project willen uitvoeren.

Door zoveel mogelijk mensen te interesseren voor de panelen wil het RMB de prijs kunnen drukken, want subsidie wordt niet verleend. Op 22 november moet bekend worden met welke partners het RMB voor uitvoering in zee gaat. Daarna kunnen belangstellenden zich daadwerkelijk gaan melden. Gelderlander 4 oktober.

 

Plattelandsprijs

Ezels en schapen strijden om plattelandsprijs

Belevingsboerderij De Nieuwenhof in Mill van Marianne van Heijningen is in de race voor de Plattelandsaward toerisme 2011. De prijs is een initiatief van onder meer de Kamer van Koophandel en Toeristisch Ondernemersplatform Brabant. De Nieuwenhof kent een groepsaccommodatie en een natuurcampingterrein waar je kunt slapen tussen de schapen.
Ook Ezelgasterij Aan de Maasheggen in Groeningen, van Nicole Huibers maakt kans op de prijs. Net als vakantieboerderij Bij d'n Berk in Heusden. De ezelgasterij biedt verblijfsmogelijkheden compleet met ezelwandelingen langs de Maasheggen. De winnaar wordt 10 november bekendgemaakt. Gelderlander 5 oktober 2011.

dinsdag, oktober 04, 2011

 

Nieuwe EVZ

Oploosche Molenbeek wordt ecologische verbindingszone

Waterschap Aa en Maas is afgelopen week gestart met de inrichting van de Oploosche Molenbeek als ecologische verbindingszone. De verwachting is dat de werkzaamheden eind dit jaar zijn afgerond.

De Oploosche Molenbeek ligt op het grondgebied van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer. De beek mondt uiteindelijk uit in de Oeffeltse Raam, ten oosten van de A73. De ecologische verbindingszone heeft een lengte van bijna vijf kilometer en verbindt de omliggende natuurgebieden met elkaar. Dankzij de nieuwe verbindingszone kunnen dassen en struweelvogels zich onbelemmerd verplaatsen. De beek wordt bovendien een aantrekkelijker leefgebied voor onder meer de kamsalamander, de kleine modderkruiper, de rugstreeppad, de heikikker en een aantal dagvlinders.

Samenwerking
De inrichting van de Oploosche Molenbeek als ecologische verbindingszone is zorgvuldig voorbereid. Waterschap Aa en Maas heeft daarover afspraken gemaakt met de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, Brabant Water, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de grondeigenaren. Er is een inrichtingsplan gemaakt en er zijn gronden verworven. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de archeologische en ecologische waarden van het gebied en naar de eventuele aanwezigheid van explosieven.

Werkzaamheden
Om de Oploosche Molenbeek geschikt te maken als ecologische verbindingszone legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan en maakt het een poel. Daarnaast verwijdert het waterschap een brug en enkele duikers. Met de inrichting van de Oploosche Molenbeek als ecologische verbindingszone geeft het waterschap een belangrijke impuls aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier.

maandag, oktober 03, 2011

 

Vers Van Hier een succes
Maart 2008 kwamen er op initiatief van de streekmanager Peel en Maas een aantal tuinders bij elkaar om te brainstormen hoe de verkoop van streekeigen producten gestimuleerd kon worden. Het project Versomaat zag het levenslicht. De samenwerkende tuinders plaatste ieder een automaat aan de weg. Door de producten uit te wisselen ontstond er een aantrekkelijk aanbod. Het viel consumenten al snel op dat de producten uit de automaten verser en lekkerder waren dan het alternatief in de supermarkt. Voor enkele supermarktondernemers aanleiding om bij de samenwerkende tuinders te informeren of ze niet rechtstreeks aan hun winkel konden leveren. Samen met de streekmanager ontwikkelde de tuinders het concept "Vers Van Hier". Vers van Hier producten zijn inmiddels in een groot aantal supermarkten te verkrijgen en het aantal deelnemende tuinders is uitgebreid om een bredere assortiment te kunnen bieden. Wie meer wil weten over dit succesvolle plattelandsproject kan terecht op de website http://www.versvanhier.nl/

This page is powered by Blogger. Isn't yours?