vrijdag, oktober 28, 2011

 

Handreiking aangepast

'Handreiking multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening' geactualiseerd

Hoe kunnen gemeenten sturing geven aan nevenactiviteiten van agrariƫrs? De Verenigig van Nedrlandse Gemeenten (VNG) helpt hen hierbij met de 'Handreiking multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening'. De VNG heeft nu een geactualiseerde versie uitgebracht. In de nieuwe versie van de handreiking is er extra aandacht voor bijzondere onderwerpen rond multifunctionele landbouw zoals de verweving van functies, horeca en alcohol, de relatie met de Wet geurhinder en veehouderij, verkoop aan huis, en huisvesting. De VNG-handreiking, die in nauwe samenwerking met de Taskforce Multifunctionele Landbouw tot stand kwam, geeft de bouwstenen voor goed beleid. Belangrijk is te zorgen voor samenhang tussen zowel tussen de verschillende ruimtelijke schaalniveaus als tussen thema's. Vooral de structuurvisie is een belangrijk instrument: daarin bepaalt de gemeente de koers voor het beleid. Boeren met ambities voor nevenactiviteiten zouden er op dat moment 'al bij moeten zijn'. Het bestemmingsplan legt de gekozen koers vervolgens vast.

De Handreiking multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening is te downloaden vanaf de site van de VNG.bron: Taskforce Multifunctionele Landbouw, 27/10/11

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?