maandag, juni 30, 2008

 

Maashorst Streekfair

Gezocht: mensen met hart voor De Maashorst

Zondag 14 september staat de succesvolle Streekfair De Maashorst in Uden op de agenda. Met ruim 14.000 bezoekers in 2007 een groots evenement om te laten zien wat natuurgebied De Maashorst te bieden heeft. Tijdens de streekfair vinden allerlei activiteiten plaats; van een demonstratie paarden mennen tot aan een proeverij van streekproducten. Draagt u ook uw steentje bij aan deze bijzondere streek? Meldt u dan nu aan om uw kwaliteiten op de streekfair te presenteren.

Wellicht teelt u asperges, aardbeien of andere streekproducten waarmee u de bezoekers kunt laten kennismaken. Of biedt u recreatieve activiteiten aan die u kunt promoten tijdens de streekfair. Misschien bent u de persoon voor een bijzondere demonstratie schapen drijven. De streekfair staat open voor bijzondere initiatieven, typisch uit de streek.

Muzikale omlijsting
Streekfair De Maashorst biedt een podium voor regionale muzikanten. Wilt u zelf als solist, of met uw fanfare of band de bezoekers muzikaal laten genieten? Meldt u dan nu aan; dan zorgt u wellicht zometeen voor de muzikale omlijsting van de streekfair!

Proeverij
Het evenement wordt ondersteund met culinaire hoogtepunten van streekproducten, bereid door koks van regionale restaurants. Samengestelde kleine hapjes die in hun samenhang een volledige maaltijd kunnen vormen. Daar kan iedereen van genieten.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de streekfair bij Dirk Peters via dpeters@bureaupraedium.nl of 06-23112754. Hij is tevens het contactpersoon voor meer informatie over de streekfair. Streekfair De Maashorst vindt dit jaar plaats op de Bosdreef 5 te Uden.

 

Ontwikkelingsplan De Leijgaaf

'Medewerking agrariërs alleen vrijwillig'

Agrariërs worden niet verplicht mee te werken aan Ontwikkelingsplan De Leijgraaf. Ook mag hun ontwikkeling niet verder belemmerd worden dan dat er is aangegeven in reconstructieplan Peel en Maas.

Verder moet er een schaderegeling opgenomen worden in het uitvoeringsprogramma. Dit CDA-amendement is unaniem aangenomen door de Udense gemeenteraad. Die stemde deze week in met de inrichtingsvisie om het beekdal van de Leijgraaf op de schop te nemen.
Hoewel Uden, Veghel en Boekel stellen dat in de plannen niet alleen de natuur aan bod komt, zijn agrariërs in het gebied met zorg vervuld. Brabantsdagblad 27 juni 2008.

zaterdag, juni 28, 2008

 

Week 26

Maandag
Voorbespreking met Agro & Co en de BOM met als onderwerp de Groene Raffinaderij.

Dinsdag
Overleg met gemeenteambtenaar over de inhoud van de recreatieve nota die hij voor de gemeente aan het schrijven is.

Zesde starterscafe in Boxmeer met als thema ZZP-ers en netwerken.

Donderdag
Stuurgroep nieuwe economische dragers.

Overleg met Waterschap Aa en Maas, Essent milieu, Den Ouden, Agro & Co en de BOM over Groene Raffinaderij Haps.

Vrijdag
Werkbespreking Rest-O-Super Vianen.

Weekoverzichtstreekmanager

zaterdag, juni 21, 2008

 

Week 25

Maandag
Overleg met Hans van der Pas van Maasland over Rest-O-Super Vianen. Maasland streeft er naar de leefbaarheid in kleine kernen te verbeteren en wil daarom graag in het project participeren.

Een teler gaat zijn kassen met een paar hectaren uitbreiden. Hij overweegt de nieuwe kassen te gaan verwarmen met een industriele houtkachel. Dit is gunstig voor het milieu en mogelijk ook goedkoper vanwege de hoge gasprijzen. Ik heb een aantal deskundigen uitgenodigd om de mogelijkheden met de teler te bespreken.

In Eerde worden de plannen voor een nieuwe camping en golfbaan in het gemeenschapshuis gepresenteerd. Het zijn beide plannen n.a.v. de oproep van de gemeenten Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel om in het kader van de herontwikkeling van de oude stort Vlagheide, met plannen te komen.

Dinsdag
Een agrariër wil een opslagloods plaatsen. Gezien zijn monumentale boerderij wil hij de loods bouwen in de vorm van een authentieke hooiberg. De geschikte plaats met de mooiste zichtlijnen is juist buiten het bouwblok. Er kan daarom geen medewerking verleend worden volgens de ambtenaar van de gemeente. Op verzoek van het streekhuis gaat de verantwoordelijke wethouder ter plaatsen op bezoek. Hij geeft aan dat als er substantiële kwaliteitwinst te boeken valt dat hij bereid is zijn medewerking te verlenen. Het resultaat van het bezoek is dat het bouwblok opgeschoven wordt waardoor het niet groter wordt maar de hooiberg wel op de juiste plaats gebouwd kan worden. Als tegen prestatie zal een deel van een oude varkensstal afgebroken worden. De rest van de stal wordt gesloopt en hiervoor in de plaats komt een bouwwerk wat past bij de boerderij en de hooiberg. De af te breken oppervlakte is gelijk aan de oppervlakte van de nieuwe hooiberg. De ondernemer is blij want hij krijgt zijn hooiberg. De gemeente is blij want die is een lelijke stal kwijt en krijgt er fraaie bebouwing voor terug.

Woensdag
Streekhuisoverleg gemeentehuis Uden.

Donderdag
In de zestiger - zeventiger jaren was het niet ongebruikelijk dat naast oude boerderijen een nieuwe woning gebouwd werd. Oude boerderijen uit bijvoorbeeld de 18e eeuw zijn weinig comfortabel. De bestemming wonen werd dan van de boerderij afgehaald. Anno nu kijken we weer anders tegen die oude boerderijen aan. Waar mogelijk worden ze op de monumenten lijst geplaatst om ze te beschermen. De eigenaren moeten dan wel de kans krijgen om de boerderij te behouden. Gemeenten willen daarom meewerken om er weer een woonbestemming op te leggen. Vandaag ben ik op bezoek bij de zoon van de toenmalige boer. Hij is bereid om in de boerderij te investeren. Geen geringe opgave want het benodigde budget ligt hoger dan voor een nieuwbouw woning. Er is nog wel een geur probleem. Naast de oude boerderij ligt een varkenshouderij. In het gebied is een niveau van 15 odeur units toegestaan. Op de gevel van de oude boerderij wordt 12,5 gemeten. Niks aan de hand zou je denken ware het niet dat in het bestemmingsplan staat dat een agrariër ook niet in de toekomst in zijn ontwikkeling gehinderd mag worden. Als de oude boerderij weer een woonbestemming krijgt dan kan de varkenshouder minder uitbreiden dan dat dat niet gebeurd. De oude boerderij ligt namenlijk tussen de varkenshouderij en het eerste geurgevoelige object in. De gemeente staat voor een dilemma. Enerzijds willen ze graag medewerking verlenen om de op de monumentlijst geplaatste boerderij van de ondergang te redden. Anderzijds willen ze dat de varkenshouder niet in zijn ontwikkeling gehinderd wordt. De vraag is of hier een mouw aan te passen valt. De nieuwe geurwet geeft de gemeente meer ruimte om maatwerk te maken. De vraag is of de geboden ruimte het probleem kan oplossen. We gaan het uitzoeken.

Ik bezoek voor de tweede maal een ondernemer die net buiten de bebouwde kom een koffie-thee huis wil realiseren. De ruime garage is gezellig ingericht met wat tafels en stoelen. De initiatiefnemer wil zich richten op fietsers en wandelaars die er koffie of thee met gebak kunnen nuttigen. Dit heeft een toegevoede waarde omdat de locale gelegenheden pas in de middag openen en hij ook in de ochtend gasten wil ontvangen. De gemeente twijfelt aan de meerwaarde en vraagt zich ook af wat het effect is op de bestaande horeca in het dorp. Dat laatste vindt de ondernemer gek want er is in Nederland vrije mededinging en de NMA ziet er zelfs op toe dat er geen monopolie onstaat. Om de meerwaarde van het initiatief aan te tonen overweegt hij een expert in de arm te nemen om een advies uit te laten brengen. Als het advies gunstig is hoopt hij de gemeente te kunnen overtuigen en hoopt hij dat alsnog medewerking verleend wordt.

Vrijdag
Stuurgroep PIO Indorp. In het kader van Beeldenstorm 2025 zal ik een tweetal zaken nader uitwerken. Het eerste is een web 2.0 systeem wat ontwikkeld wordt door een clubje jonge enthousiaste onywikkelaars. Het tweede is de mogelijkheden nagaan van casesadoptie voor de regio land van Cuijk-Noord Limburg.

Een ondernemer is eigenaar van een oude kippenstal die een bedrijfsbestemming gekregen heeft. De stal is voor WOII gebouwd en voor die tijd een groot gebouw. Sinds de tachtigerjaren is er allerlei bedrijvigheid in uitgevoerd. De huidige ondernemer wil het gebouw gaan benutten voor recreatief gebruik speciaal voor gehandicapten en hun familie leden. Een gedeelte wil hij blijven benutten voor bedrijvigheid hij is namenlijk ZZPer, zelfstandige zonder problemen zoals hij zelf zegt. Daar wil de gemeente geen medewerking aan verlenen. Het is alles of niets. Hij overweegt nu om de hele stal te verbouwen. Maar eigenlijk voelt dat niet goed. Het gebouw is het niet meer waard. Het zou beter zijn om het tegen de grond te gooien en nieuwbouw te plaatsen. Hij verliest dan echter oppervlakte waardoor hij niet zijn plan kan realiseren. Ik adviseer hem toch een poging te wagen. De overheid is in voor kwaliteits verbetering. Als hij het oude lelijke gebouw saneert en voor fraaie nieuwbouw zorgt met een gelijk aantal vierkante meters als de kippenstal dan is er per saldo spraken van kwaliteits winst. Daar komt nog bij dat de bestemming recreatie op de locatie beter past dan bedrijvigheid en ook deze verandering kan als winst gezien worden. De stal ligt in de gemeente landerd. Hij kan daarom aanhaken bij het Hooibergproject van deze gemeente. Middels een beleidsnotitie heeft de gemeente Landerd aangegeven extra ruimte te bieden aan particulieren en bedrijven die fraaie gebouwen willen plaatsen op geschikte locaties zoals hooibergen, bakkershuisjes, traditionele veldschuren en dierenverblijven zoals ze begin vorige eeuw gebouwd werden. De ondernemer gaat een plan maken samengesteld uit deze door de gemeente gewenste bebouwing. Het totale oppervlakte van de nieuwbouw zal daarbij gelijk zijn aan de oppervlakte van de oude stal.

Weekoverzichtstreekmanager

vrijdag, juni 20, 2008

 

Gemeente verantwoordelijk voor archeologie

Twentse regio-archeoloog is groot succes

De regio-archeoloog is succesvol. Negen Twentse gemeenten namen samen een archeoloog in dienst om aan de nieuwe Wet Acheologische Monumenten Zorg te voldoen. De archeoloog adviseert vooral bij bouwvergunningen, bestemmingsplannen en opgravingen. Sinds september vorig jaar zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het archeologiebeleid..
Begin dit jaar zeiden Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal ‘ja’ tegen de komst van een regio-archeoloog. Inmiddels blijkt het concept goed te werken en hebben negen nieuwe gemeenten zich aangesloten.

Wat zijn de voordelen van een regio-archeoloog?
Door het aanstellen van een regioarcheoloog verzekeren gemeenten zich van gekwalificeerde en gebiedsgerichte archeologische kennis en van continuïteit van kennis en inzet.
Deze oplossing is efficiënt omdat de regio-archeoloog voor meerdere gemeenten tegelijk werkt en door meerdere gemeenten wordt gefinancierd.

Gemeenten die minder ver zijn met het opstellen van hun archeologiebeleid kunnen bovendien profiteren van de gemeenten die al verder gevorderd zijn. Gemeenten kunnen elkaar inspireren om tot een goed beheer van het gezamenlijk bodemarchief te komen.
De monumentenwet is gewijzigd in de Wet Archeologische Monumenten Zorg (WAMZ). Waren vroeger Rijk en provincie verantwoordelijk voor het archeologiebeleid - nu zijn het de gemeenten. Bron: website VNG.

 

Molenproject

'Hang naar nostalgie is redding molen'

Eigenaren van molens moeten bij de exploitatie beter gebruikmaken van het nostalgische aspect van het karakteristieke gebouw. Op die manier kunnen de eigenaren in de toekomst financieel het hoofd beter boven water houden. Dat concluderen acht studenten van de internationale hogeschool NHTV in Breda in hun afstudeeronderzoek.Nederland is ongeveer 1200 molens rijk. De studenten hebben zich voor hun onderzoek gericht op de molens in het gebied Noordoost-Brabant, waar 59 molens staan. Volgens Dylan Pas, een van de studenten, ligt de kracht van de molen juist in de eenvoud en echtheid. "Bij het dagje uit is weer een hang naar vroeger merkbaar. Mensen zijn uitgekeken op fancy pretparken", aldus Pas.De studenten stellen voor in en om de molens meer activiteiten te laten plaatsvinden. BN De Stem 19 juni 2008.

Klik hier voor het orgiëniele ANP persbericht.

donderdag, juni 19, 2008

 

Vlagheide

De camping op het adres Zandvliet 19 in Eerde krijgt alleen een toegang vanaf de Vlagheide. Dat deelden de initiatiefnemers mee tijdens de presentatie van hun plan in gemeenschapshuis De Brink in Eerde.

Op het masterplan Vlagheide en het plan voor de camping werd door een aantal aanwezigen sceptisch gereageerd. De Brink zat met meer dan honderd belangstellenden bomvol. Wim Steenbakkers, van het actiecomité Toerisme Nee, vond het weliswaar positief dat de campinggasten niet over de Zandvliet af en aan gaan rijden, maar hij blijft vrezen voor overlast.
"Nergens zie je campings op 150 meter van een dorpskern. Da's niet voor niks." Initiatiefnemer Jelt van Veenendaal kon Steenbakkers' vrees niet wegnemen, maar volgens hem is camping 'Het goeie leven' vooral bedoeld voor jonge gezinnen en oudere stelletjes die hechten aan rustig kamperen in de vrije natuur.

"En aan het Zandvliet komt alleen een uitgang voor fietsers en voetgangers die naar het dorp willen om een boodschap te doen." Deze laatste opmerking leidde tot geroezemoes in de zaal, omdat juist vorige week bekend werd dat de enige supermarkt van Eerde op 1 juli zijn deuren sluit.

Voor de boodschappen moeten de toekomstige bezoekers van de camping dus naar Veghel of Schijndel voor de dichtstbij zijnde supermarkt. Volgens Van Veenendaal en zijn vrouw, die samen de presentatie van het plan verzorgden, komen er in de huidige opzet maximaal 90 staanplaatsen voor tenten en caravans.

Stacaravans en andere meer permanente verblijven zijn volgens de initiatiefnemers uit den boze. "In principe is de camping ook vanaf eind september tot maart gesloten voor kampeerders." Behalve de camping willen Van Veenendaal en zijn schoonzus Anke van Boxtel ook een 'gasterij' gaan uitbaten op het adres aan de Zandvliet.

Deze gasterij moet ook vrij toegankelijk zijn voor andere bezoekers dan de campinggasten. Deze horecagelegenheid zou gevestigd moeten worden in de voormalige koeienstal op het terrein.
Deze stal wordt in dat geval betimmerd met hout om het geheel wat attractiever te maken. Ook zijn in het masterplan Vlagheide onder meer een vijver en een 'bosluchttheater' opgenomen, naar het voorbeeld van de Kersouwe. Brabantsdagblad 18 juni 2008.

woensdag, juni 18, 2008

 

Kansenkaarten molens


Acht studenten van de NHTV hebben een aantal maanden gewerkt aan een opdracht voor drie reconstructie gebieden. 13 juni presenteerde ze de resultaten tijdens een symposium. Hierna volgt het bericht wat van de molenproject blog afkomstig is.

13 juni was het dan zover... Ons symposium!! Na het ontvangst met koffie en een heerlijk stuk gebak bijtte Philip het spits af met de resultaten van onze individuele onderzoeken. Daarna vertelde Marianne Muller van More BV over de gewenste houding met betrekking tot het zoeken naar subsidiemogelijkheden.

Vervolgens kwam Willy van der Steijn van Stichting de Kilsdonkse Molen aan het woord. Middels een helder verhaal zette hij uiteen hoe de stichting het voor elkaar heeft gekregen om een groot draagvlak te creëren voor de restuaratie en exploitatie van de Kilsdonkse Molen.
Tenslotte reageerde Leo Endedijk, directeur van de Hollandsche Molen, op de voorgaande sprekers en de door ons gepresenteerde kansenkaarten. Hij haalde meermaals aan dat er echte kansen zijn geïdentificeerd.

Ook u kunt deze kansen ontdekken door de kansenkaarten te downloaden middels de volgende link: http://www.knappeactie.nl/Kansenkaart.pdf

Als molenprojectgroep wensen wij u veel leesplezier toe!


zondag, juni 15, 2008

 

Boerderij van Wim

In de jaren zeventig kocht Wim een boerderij. De man waar Wim de boerderij van kocht had varkens en kippen maar geen opvolger. Wim heeft ruim dertig jaar in de boerderij gewoont. De boerderij is in feite veel te groot voor een gezin. Bewoning door twee gezinnen zou logischer zijn. Echter het beleid van de overheid was in het verleden hier geen medewerking aan te verlenen. De gedachte was dat het platteland er is voor voedselwinning en dat burgers in het buitengebied dat alleen maar kunnen verstoren. Hierin kwam verandering toen een aantal jaren geleden de gemeente Boekel wel medewerking verleende om een boerderij te splitsen. Het argument was dat tijden veranderd waren en dat de voordelen van splitsing groter waren dan de nadelen. Als voordelen werden genoemd, zuinig ruimte gebruik, mogelijkheid voor mantelzorg en het behoud van de boerderij. Dat laatste moet gezien worden in relatie tot de hoge kosten van onderhoud die een oude boerderij vraagt. Twee gezinnen zijn beter in staat om deze kosten op te hoesten dan een gezin. Wim putte hieruit moet en stapte naar zijn gemeenten met het verzoek om zijn boerderij te mogen splitsen. Zijn zoon had inmiddels een gezin en wilde graag ook in de boerderij komen wonen. De gemeente gaf aan dat ze het niet meer zondermeer konden weigeren maar stelde wel eisen. Zo zou Wim een groot deel van de bijgebouwen moeten afbreken. Wim vondt dat wel jammer want het bijgebouw was in 1910 gebouwd nog in prima staat en versterkte de kwaliteit van het geheel. Om zijn doel te bereiken besloot hij medewerking te verlenen. Een architect werd gevraagd om een tekening te maken. In zaken als een brandwerende muur tussen de twee woongedeelten werd voorzien. Toen alles in kannen en kruiken leek werd er roet in het eten gegooid. Iemand van de gemeente had ontdekt dat je in een gebouw met een rietenkap niet met twee gezinnen mocht wonen. Wim liet het er niet bij zitten. Hij informeerde bij omliggende gemeenten. Daar had men nog nooit van deze regel gehoord. Ook stapte Wim naar het nationale instituut voor brandpreventie. Ook hier kende ze de regel niet. Toen Wim dit terug koppelde naar de gemeente wilde men wel wat water bij de wijn doen. Hiervoor in de plaats moest Wim wel laten onderzoeken wat het zuurstof gehalte was aan de buitenkant en aan de binnenkant van de rietenkap. Wim deed hiervoor een beroep op TNO. Die vonden dat een rare vraag want als er een openverbinding is dan is het zuurstof gehalte natuurlijk aan beide zijde het zelfde. Ze wilde dat wel verklaren in een brief. Wim blij maar niet lang. De gemeente gaf zich niet gewonnen. Wim moest nu verklaren hoe het met de brandwerendheid van het glas in de boerderij zat. Opnieuw toog Wim naar zijn vrienden van TNO. Dit was lastiger want een dergelijk onderzoek was in Nederland nog niet eerder uitgevoerd. Het zou Wim vele honderdduizenden euro's kosten om dit door TNO te laten testen. Wel kon men vertellen dat er een dergelijk onderzoek ooit in Engeland uitgevoerd is bij een collega instituut. Men was zo vriendelijk Wim het telefoonnummer van het instituut te geven. Dat werd Wim te gortig. Hij besloot weer een beroep te doen op het nationaal instituut voor brandpreventie. Deze waren bereid om tegen betaling naar de gemeente van Wim te komen voor een overleg en te verklaren dat splitsing van een boerderij met een rietenkap geen gevaarlijke situatie hoeft op te leveren als de binnenzijde van de kap met gipsplaten bekleed wordt en alle kieren gekit worden waardoor er geen zuurstof toevoor van onderuit mogelijk is. Mocht er brand in de kap ontstaan dan zal deze gaan smeulen en de kans is groot dat het vuur uit zich zelf dooft. Wim is benieuwt wat de gemeente na deze bijeenkomst voor eisen op tafel legt. Het wonderlijke is dat Wim veel begrip voor de situatie heeft. Hij heeft namelijk, voor hij met pensioen ging, dertig jaar voor de betreffende gemeente gewerkt. Wederzijds met veel genoegen. "Ze zullen wel extra streng voor me zijn om geen scheve ogen te veroorzaken" .

De naam Wim is verzonnen. Het verhaal is gebaseerd op een praktijksituatie.

Praktijkverhaal

 

Week 24

Maandag
Een kinderboerderij met een gecombineerde zorgfunctie heeft een nieuwe impuls nodig. Ik bespreek met een van de bestuurders de mogelijkheden. We zien in het te ontwikkelen provinciale Leader programma, wat naar verwachting in 2009 van start gaat, een goede kans.

Dinsdag
Afspraak met de projectleiding van het Rijksprogramma "Casusadoptie". Ik ben bij een aantal cases betrokken geweest. O.a de case Pleisterplaats FF pauze in Mill waarvan ex minister Veerman de adoptant was. Deze afspraak is ter evaluatie en als input voor een boek wat over dit onderwerp geschreven wordt. Tevens bespreken we de mogelijkheden om casusadoptie te benutten voor de regio.

Voor het project Rest-O-Super spreek ik samen met Peter Broekmans van de gemeente Cuijk een aantal bewoners uit Vianen. Het onderwerp is de beoogde locatie. De bewoners hebben wensen waar we zoveel als mogelijk rekening mee proberen te houden.

Woensdag
Deelname workshop duurzameontwikkeling op initiatief van het RMB.

Donderdag
Overleg op uitnodiging van de provincie. De nieuwe Wro welke 1 juli van start gaat vergt van de betrokken overheden een omslag. Gemeenten krijgen meer ruimte om naar eigen inzicht te handelen en tegelijkertijd zal de provincie zaken moeten los laten. Dit vergt een andere houding van zowel gemeentelijke als provinciale ambtenaren en bestuurders. Het conserverende denken en handelen moet veranderen in ontwikkelingsgericht denken en handelen. De grondhouding is om goede initiatieven positief te benaderen en ze sneller dan voorheen te realiseren. De toetsende rol van de provinciale ambtenaar verandert naar een coachende rol. Gemeente ambtenaren kunnen deze coaching goed gebruiken want ze zullen soms conflicterende belangen moeten afwegen om tot een goed advies te komen voor college en raad. Om dit proces naar het nieuwe denken en handelen goed te laten verlopen is goede begeleiding een vereiste. De omslag is niet zonder risico. Als hij mislukt kan de provincie ingrijpen en middels verordeningen de zaak weer dichttimmeren zodat we weer terug bij af zijn.

Wet en regelgeving loopt vaak achter bij wat wenselijk is en in beleidsplannen is vastgelegd. Het is dan ook zaak dat wet en regelgeving actueel gehouden wordt om gewenste ontwikkelingen niet te frustreren. Door gebrek aan middelen is dat nog wel eens en probleem. De bestemmingsplan cyclus is daarvan een voorbeeld. Het streven is om iedere 10 jaar het plan te actualiseren en op het nieuwe beleid af te stemmen. In de praktijk lukt dat zelden en is een interval van 20 a 25 jaar geen uitzondering. De kans is groot dat als een initiatiefnemer met een plan komt dat past binnen het nieuwe beleid dat het niet gerealiseerd kan worden omdat het bestemmingsplan nog niet aangepast is. De wet ruimtelijke ordening kent daarvoor wel een oplossing. Als de gemeente voor een goede onderbouwing zorgt waarbij nagegaan wordt wat het effect van het initiatief is op alle beleidsterreinen van de overheid kan ze er voor pleiten het initiatief toch door te laten gaan. Helaas hebben gemeenten zelden middelen om voor een dergelijke ruimtelijke onderbouwing te zorgen. Als initiatiefnemers dat willen mogen ze zelf voor een ruimtelijke onderbouwing zorgen. Voor een leek is dat niet te doen. In de praktijk moet de initiatiefnemer hiervoor een specialist inschakelen, bijvoorbeeld een stedebouwkundig bureau. Op dit moment is de wachttijd bij deze bureaus vele maanden. Initiatiefnemers krijgen door de overheid vaak deadlines opgelegd en kunnen soms niet gebruik maken van een professioneel bureau. In dat geval probeer ik de initiatiefnemers te helpen met het maken van de ruimtelijke onderbouwing.

Vrijdag
Afspraak met Jan Vorstermans van Fresh Park Venlo en Michiel Geraedts van ZON Fruit & Vegetables over het project Versomaat.

Molen symposium in Kaatsheuvel. Ik ben een van de begeleiders van de 8 NHTV studenten uit Breda. Ze hebben ieder aan een kansenkaart gewerkt voor molens. Het doel is door nieuwe economische dragers de toekomst van molens te verstevigen.

Weekoverzichtstreekmanager

zaterdag, juni 14, 2008

 

Starterscafe

Huisvesting

voor een video verslag klik hieronder op het plaatje.


vrijdag, juni 13, 2008

 

Molenproject

Vanmiddag hebben de acht studenten van de NHTV de resultaten van hun onderzoek in restaurant de Molen in kaatsheuvel gepresenteerd voor een 50 tal belangstellenden. Voor een geluidsfragment klik hier.

donderdag, juni 12, 2008

 

Dassen Cuijk

De Stichting Dassenwerkgroep Brabant vindt het zonde van het geld dat de gemeente Cuijk een Dassenfamilie wil verplaatsen. Die verplaatsing kost volgens de gemeente Cuijk 1,4 miljoen euro.
De Dassenburcht moet worden verplaats van het gebied Dommelsvoort naar het Gassels Broek. Dat gebied wordt zo aangepast dat de dassen er kunnen leven. Volgens de Dassenwerkgroep wonen er al zeker zes Dassenfamilies in het gebied.

Klik hier voor een interview met dhr. Thijssen van de Dassenwerkgroep.

zondag, juni 08, 2008

 

Verschuilen achter provincie niet meer mogelijk


Bouwen kan in het vervolg sneller met de komst van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De rol van de provincie verschuift van een controlerende achteraf naar een sturende vooraf.

De gemeenten in de regio zijn huiverig over de nieuwe, sterkere rol die de provincie krijgt door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (WRO). Wie gaat bouwen of verbouwen, krijgt met deze wet te maken. Gemeenten vrezen dat de provincie zich te belerend gaat opstellen waardoor ze meer last dan profijt van de provinciale overheid zullen hebben. "De nieuwe wet is vooral gericht op snelheid, efficiency en kostenbesparing. Het is te hopen dat de tussenkomst van de provincie daar niet tegenin druist", stelt de Helmondse burgemeester F. Jacobs en SRE-portefeuillehouder. De rol van de provincie verschuift van een controlerende achteraf naar een sturende vooraf. De provincie kan vooraf opmerkingen maken over voorontwerpplannen, en zo nodig bezwaren indienen. Daarvoor moet de provincie een provinciaal belang kunnen aantonen.

De nieuwe wet schrapt vertrouwde provinciale taken, zoals de goedkeuring van bestemmingsplannen en het verlenen van verklaringen van geen bezwaar bij vrijstellingen van bestemmingsplannen. Dat geldt ook voor het vooroverleg via de Provinciale Planologische Commissie. Een woordvoerder van het ministerie van Vrom vindt de angst van de gemeenten 'niet echt gegrond'. "In het voortraject hoeven gemeenten nauwelijks met de provincie rekening te houden. Het is voor de provincie juist lastig om achteraf gelijk te halen." Gedeputeerde P. Rüpp sluit zich daarbij aan. "Gemeenten zijn in de nieuwe wet leidend. Zij bepalen de mate van overleg.

Het ontbreekt gemeenten soms aan zelfvertrouwen. Wij worden gevraagd voor hen beslissingen te nemen. Te vaak stellen ze ons vragen. Ik snap dat wel: dan kunnen lokale bestuurders bij onwelgevallige beslissingen of adviezen van ons zich achter de provincie verschuilen. In de nieuwe WRO is dat, door de grotere eigen verantwoordelijk van gemeenten, van de baan."

Jacobs heeft bij Rüpp gepleit voor minder ambtenaren in het provinciehuis. "In de praktijk trekken tientallen provinciale ambtenaren het 'veld' in die de boel vertragen", aldus de Helmonds burgemeester "Jacobs heeft een punt", bekent de provinciebestuurder. "Door de nieuwe wet komt veel juridisch werk te vervallen. Maar we krijgen er planologische taken bij."
Eindhovensdagblad 27 mei.

Zie: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=23941

zaterdag, juni 07, 2008

 

Restaurantboot Cuijk


Nieuw plan voor restaurantboot in Cuijk

Een hapje eten of een goed glas drinken en ondertussen het genoeglijke geklots van Moeder Maas horen. Met uitzicht op het water, de weilanden, het lieflijke Middelaar en de opgeknapte Cuijkse Maasboulevard.

Dit scenario zou volgend jaar zomer realiteit kunnen zijn. Aan Huub Niessen zal het niet liggen. De Cuijkse reder heeft de plannen voor een drijvend restaurant aan de Cuijkse Maaskade klaar. "Nu moeten bij de gemeente alle lichten nog op groen komen te staan."Niessen, die ook partyschip Jan van Cuijk en de fietspendelboot exploiteert, speelt al jaren met het idee om een restaurantboot te beginnen. Eerdere tekeningen verdwenen in de prullenbak. Zijn idee om er een Romeinse galeiboot neer te leggen, vond de stedenbouwkundige iets te wild. "Het moest hedendaags zijn en tegelijk tijdloos", zegt Niessen. "Het moest passen bij het strakke ontwerp van de vernieuwde kade."

Inmiddels is er een tekening die aan die eisen voldoet (zie illustratie). Niessen: " Iedereen die ik spreek, is er enthousiast over."Niessen heeft zijn plannen naar de Cuijkse politiek gestuurd. "Dan kunnen de fractievoorzitters zelf zien hoe het kan worden."In oktober heeft de reder zijn plannen met wethouder Kroet besproken. Hij hoopt dat het college binnenkort een positief bericht voor hem heeft. In de plannen voor de opknap van de kade – dat werk is op een haar na gevild – wordt een drijvende horecavoorziening genoemd om de kade levendig en aantrekkelijk te maken. Niessen: "Het zou zonde zijn als je straks een kade hebt waar niets gebeurt. Dan wordt het hooguit een hangplek voor jongeren.

De gemeente wil dat de Cuijkenaren weer meer naar het water trekken. Dan werkt een horecavoorziening positief, het pept de kade flink op."Voor het restaurant is een horecavergunning nodig, geen bouwvergunning. Niessen: " Ik vaar er niet mee, maar het wordt wel een echte boot. Met calamiteiten moetie van Rijkswaterstaat weg kunnen."Bij de gemeente was gisteren niemand bereikbaar voor een reactie op de plannen. Gelderlander 7 juni 2008.
Tijd nodig voor plan restoboot in Cuijk'

De Cuijkse ondernemer Huub Niessen zal nog even geduld moeten hebben met zijn plan voor een restaurantboot. Burgemeester en wethouders van Cuijk hebben er nog geen standpunt over ingenomen. Volgens wethouder Ko Kroet is er een principe-uitspraak van het college nodig over de kwestie.

Hij hoopt daar op korte termijn met zijn collega's over te kunnen praten. Niessen heeft eind oktober van Kroet te horen gekregen dat hij binnen een halfjaar iets zou horen over zijn plan om aan de Maaskade een restaurantboot neer te leggen. Kroet betreurt het dat die termijn voorbij is gegaan zonder antwoord aan de ondernemer. Volgens zijn woordvoerder vindt hij het jammer dat het niet gelukt is om sneller te reageren. "Er zal zo spoedig mogelijk duidelijkheid komen voor Niessen", aldus de woordvoerder. De wethouder laat weten dat bij het maken van de plannen voor de opknap van de Maaskade inderdaad is gesproken over een horecavoorziening. Die zou echter aan de dorpskant van de Maasdijk moeten komen en niet direct aan het water. "Toezeggingen aan Niessen zijn er nooit gedaan", zo laat de gemeentewoordvoerder weten. 10 juni Gelderlander.

 

Week 23

Maandag
Overleg met ondernemer met een recreatief toeristisch plan.

Bijeenkomst PIO stuurgroep Indorp.

Dinsdag
Overleg met mijn collega streekmanagers in Brabant.

Vier ondernemers in Zeeland willen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Ze overwegen een "laarzenpad" om de bedrijven middels een wandelroute met elkaar te verbinden. We bespreken hoe zaken het beste aangepakt kunnen worden.

Overleg met Ben Wouters. Ben is de trekker van het nieuwe project Beeldenstorm 2025. De komende maanden gaat het project van start. Een aantal ideeën worden besproken.

Woensdag
Streekhuisoverleg in het gemeentehuis van landerd.

Overleg met een particulier die een energie zuinige woning wil bouwen. Onderdeel van het plan is een glazen tussen ruimte. De in de zomer opgevangen warmte wordt in de bodem opgeslagen en in de winter weer benut om de woning te verwarmen. De glazen tussen ruimte is RO technisch wel een probleem. In overleg met de ambtenaar van de gemeente gaan we op zoek naar een oplossing.

Donderdag
Bijeenkomst van de reconstructie commissie in het gemeentehuis te Grave.

Weekoverzichtstreekmanager

vrijdag, juni 06, 2008

 

LEADER

Peel & Maas werkt aan Provinciale LEADER regeling

De LEADER aanpak is al jaren een subsidie regeling met groot succes. Het geheim is de praktische aanpak afgestemd op de wensen van de mensen waar het voor bedoeld is. Een plaatselijke groep met vertegenwoordigers uit de hele bevolking kan naar eigen inzicht over een budget beschikken om ontwikkelingen in de eigen omgeving te stimuleren. Kernwoorden zijn: kleinschalig, innovatief, "bottum-up", overdragen van ervaring, experimenteel en samenwerking.

De komende maanden wordt een ontwikkelingsplan geschreven en een plaatselijke groep ingesteld. De intentie is om in 2009 van start te gaan. Lees meer hierover in het volgende bericht.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op de ontwikkeling van het platteland in brede zin.
Hierbij moet u denken aan zaken als de versterking van de concurrentiekracht van de land- en bosbouwsector, het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap, de verbetering van de leefbaarheid op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2008 – 2009
Gedeputeerde Staten hebben besloten voor de periode 2008 t/m 2013 een subsidiebedrag beschikbaar te stellen van ruim € 46 mln. voor investeringen in het Brabantse Platteland.

Voor de volgende onderwerpen zijn er subsidiemogelijkheden:
Structuurverbetering van de landbouw
Het stimuleren van agrariërs om ook niet agrarische activiteiten te starten, zoals zorgboerderijen en toeristische activiteiten.
Bevorderen toerisme en recreatie
Basisvoorzieningen in kleine kernen
Instandhouding van het landelijke gebied binnen de nationale landschappen het Groene en het Brabantse deel van de Hollandse waterlinie.
LEADER in Brabant
Voor een uitgebreider overzicht van de onderwerpen 1 tot en met 5 en de beschikbare middelen zie Overzichtstabel subsidies POP

LEADER in Brabant

Het LEADER-programma vormt een onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. LEADER staat voor een gebiedsgerichte samenwerking met als doel het platteland sociaal economisch te versterken. Voor de uitvoering van dit programma worden zogenaamde Plaatselijke Groepen aangewezen. Hierin hebben naast overheden tal van plattelandsorganisaties zitting. Het stimuleren van samenwerking en het organistievermogen van de lokale gemeenschap zijn belangrijke doelen om vernieuwende initiatieven vanuit de samenleving te vinden. Kernbegrippen van LEADER zijn: kleinschalig, innovatief, "bottum-up", overdragen van ervaringen, experimenteel en samenwerking.
Er zijn in de Brabant drie Europese LEADER-gebieden: Kempenland, Maashorst en Meierij en de Baronie. Daarnaast zijn de eerste twee van totaal 6 provinciale LEADER-gebieden aangewezen: de Meierij en de Peel.Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007
Gedeputeerden Staten hebben voor 2007 een subsidiebedrag beschikbaar van € 3,8 miljoen voor de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie.

Aanvragen ingediend na 23 april 2008 vallen onder de nieuwe POP-regeling 2008-2013.

Voor meer informatie over de voorwaarden:

Zie Provinciaal blad nr 71/08, met als onderwerp: 'Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2008 -2009'
Zie Provinciaal blad nr 73/08, met als onderwerp: 'Besluit Openstelling prestatieplafonds subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 2008 – 2013’
Openstelling subsidiegelden POP 2007'.
Zie Provinciaal blad nr 68/08, met als onderwerp: 'Openstelling subsidiegelden POP 2007'. De teksten van de subsidieregelingen zullen donderdag 25 april op de website worden gepubliceerd.

Waar kan ik terecht met mijn projectidee?
Heeft u belangstelling neem dan in een vroeg stadium van uw projectidee contact op met uw gebiedsmakelaar . De gebiedsmakelaar helpt u met het invullen en aanvragen van uw projectidee. Voorbehoud goedkeuring subsidie regeling
Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit moet deze regeling Subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma nog toetsen aan de Europese verordeningen. De Provincie verstrekt in de komende tijd alleen subsidies onder voorbehoud van de goedkeuring van het Ministerie.

Als u nog vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar: info-plg@brabant.nl.


woensdag, juni 04, 2008

 

Buurtsuper in Gassel

Je kunt nu nog geen ijsje kopen in Gassel bij Grave. Het café, de buurtsuper, ze zijn al jaren dicht. In dorpen sluiten regelmatig ondernemers de deuren omdat het niet meer rendabel is. Gassel bewijst nu dat het ook anders kan. Eind volgend jaar staat daar een nieuwe buurtsuper met cafetaria in het centrum.Gasselnaar Van Boekel heeft zich jarenlang ingezet voor een buurtsuper. Hij vertelde aan verslaggeefster Femke de Jong wat het geheim is. Klik op de audio-link voor haar bijdrage. Omroep Brabant 4 juni 2008.

Geluidfragment:

http://www.omroepbrabant.nl/?news/1003791023/Nieuwe+kans+voor+buurtsuper+in+Gassel.aspx

dinsdag, juni 03, 2008

 

Week 22

Maandag
Overleg met de telers die samen werken in het project Versomaat.

Dinsdag
Overleg Rest-O-Super Vianen bij woningmaatschappij Maasland. Het afgelopen jaar zijn er diverse projectgroepjes aan de slag geweest met deelprojecten. Deze keer is iedereen van de partij om elkaar eens goed bij te praten.

Overleg onderneemsterskrans land van Cuijk. De samenwerking met de kunstenaars verloopt naar wens. We gaan na of we gedurende het hoogseizoen nog iets extra's kunnen doen. En voorzichtig wordt er naar 2009 gekeken.

Woensdag
Laatste bijeenkomst met de acht studenten van de NHTV en Sandra Reuse. Het project zit er bijna op. Het project wordt afgesloten met een minisymposium in de restaurantmolen van Kaatshoven.

Tijdens het eerste deel van de avond ben ik aanwezig bij het vijfde starterscafé in Fitland in Mill wat over huisvesting gaat. Het tweede deel van de avond neem ik deel aan het MIC (Mineralen Initiatief Combinatie) overleg in St. Hubert.

Donderdag
Overleg met Francien Westendorp over de herstart van het Hemelrijk-Voskuilenheuvel project.

Weekoverzichtstreekmanager

maandag, juni 02, 2008

 

Toekomst van windmolens


Windmolen moet op eigen benen kunnen staan

Kunnen windmolens, de traditionele maalderijen van vroeger, ook zonder of met minder subsidie voortbestaan? Dat is een vraag waar subsidiegevers zoals de overheid graag antwoord op zouden willen hebben.
Acht studenten van de Hogeschool voor Toerisme in Breda hebben zich in het kader van hun afstudeerscriptie op het thema gestort. Volgende week vrijdag, 13 juni, presenteren ze tijdens een heus molensymposium de resultaten van hun onderzoek.Dylan Pas,woordvoerder van de acht studenten, licht alvast een tipje van de sluier op: "Er is absoluut meer uit een molen te halen dan nu wordt gedacht." De acht studenten zijn op het onderzoek gezet na een concrete vraag van de reconstructiegebieden 'Meierij', 'Maas en Meierij' en 'Peel en Maas'. In het kader van hun taak, herschikking van de functies op het platteland en het opkrikken van de leefbaarheid, vinden zij de windmolens een thema. Het voortbestaan van de traditionele molens moet voor de toekomst veiliggesteld worden, zo luidt het motto. Als de molens financieel hun eigen boontjes kunnen doppen, al is het maar voor een deel, vergroot dat de kans op overleven.

Volgens Dylan Pas blijkt uit het onderzoek dat windmolens vanuit de bevolking op veel interesse kunnen rekenen. Maar de molens moeten wel aan hun imago werken. Ze worden over het algemeen saai gevonden en mensen denken dat er weinig te doen is. Nog meer dan nu al gebeurt tijdens open dagen moeten ze mensen over de vloer zien te krijgen. Het moet vervolgens niet ophouden bij passief toekijken, maar de ouders en hun kinderen moeten in de molen ook aan het werk kunnen. Tijdens het symposium volgende week verschijnt een boekje waarin alle suggesties van de studenten zijn samengevat. Op het symposium zelf worden subsidiegevers, zoals de provincie Brabant, die draaipremies verstrekt, in contact gebracht met molenaars. In vervolgafspraken moet er naar concrete maatregelen gekeken worden. Molenaars en andere geïnteresseerden die naar het symposium in Loon op Zand willen komen, melden zich via molengroep@nhtv.nl.

zondag, juni 01, 2008

 

LOG Rijkevoort

Stankstrijd duurt voort

De Werkgroep log Rijkevoort Haps wil naar de rechter stappen, nu de gemeenteraad van Boxmeer de weg heeft gebaand voor een landbouwontwikkelingsgebied (log) op grond van de twee dorpen. De raad ging donderdagavond met dertien tegen zeven stemmen akkoord met het voorstel van burgemeester en wethouders om de zogenoemde Gebiedsvisie Wet geurhinder vast te stellen.Daarin staan onder meer regels over hoeveel stank, uitgedrukt in odeur, in bepaalde gebieden is toegestaan. Leden van de werkgroep vrezen dat ze in hun buurt, waar een landbouwontwikkelingsgebied is gepland, volop in de stank komen te zitten. In zo'n log krijgen intensieve veehouderijen die er al zitten de ruimte om te groeien. Bedrijven die elders geen groeimogelijkheden hebben, krijgen de kans zich er te vestigen. "Maar in een dierenindustriegebied horen geen gezinnen thuis", zegt Peter Peters van de werkgroep die de belangen van de buurt behartigt.

Volgens hem gaat het om zo'n zeventig gezinnen die last gaan krijgen van de grote bedrijven die er nu kunnen komen. "We blijven ertegen strijden", zegt Peters. "Meer kunnen we niet doen. We zijn al bezig te onderzoeken welke mogelijkheden er liggen bij de bestuursrechter. Ook willen we deze zaak met een burgerinitiatief bij de provincie onder de aandacht brengen." Het probleem kan bij Noord-Brabant op de agenda gezet worden, als er duizend handtekeningen worden verzameld.De gemeenteraad is de bewoners enigszins tegemoet gekomen door de odeurnorm te verlagen van 20, naar 14, maar dat gaat de protesterende Rijkevoorters niet ver genoeg.

De landbouwontwikkelingsgebieden in Overloon en Vierlingsbeek krijgen wél een geurnorm van 20, ook al pleitten burgemeester en wethouders voor 14. CDA, VDB en LOF menen dat de aantrekkingskracht van de gebieden voor ondernemers toeneemt bij een hogere geurnorm. Daar komt bij dat vanuit die twee plaatsen, in vergelijking met Rijkevoort, veel minder protest opklinkt.Alleen SP en PK stemden tegen het uiteindelijke voorstel. Die partijen kiezen de kant van de inwoners van het log in Rijkevoort omdat onder meer niet duidelijk is wat de (gezondheids)gevolgen zijn van de komst van een log.
Gelderlander 29 mei 2008.

Buurt rouwt na beslissing raad

Bewoners van de Hoekstraat in Rijkevoort die komen te wonen in of bij een landbouwontwikkelingsgebied zijn in rouw. Ze hebben zwarte en grijze linten aan palen en bomen bevestigd na de raadsvergadering van de gemeente Boxmeer donderdag. De gemeenteraad maakte de weg vrij voor de komst van een gebied waar de intensieve veehouderij veel meer ruimte krijgt. De bewoners vrezen dat ze in de stank komen te zitten en zijn bang dat door fijnstof ook hun gezondheid wordt aangetast. Gelderlander 30 mei 2008.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?