woensdag, juni 30, 2010

 

Bernheze, Maasdonk, Schijndel en Sint Michielsgestel krijgen streekmanager

Streekmanager betrekt ondernemers bij plattelandsvernieuwing

Twan Goossens wordt per 1 juli a.s. streekmanager van de gemeenten Bernheze, Maasdonk, Schijndel en Sint-Michielsgestel. Zijn eerste indruk: het ontbreekt niet aan ideeën voor projecten in deze regio. Sinds een aantal jaren biedt de overheid aanzienlijk meer ontwikkelruimte op het platteland en die ruimte wordt volop benut. Sinds kort kunnen individuele ondernemers maar ook samenwerkingsverbanden een beroep doen op de streekmanager om nieuwe plannen en projecten te realiseren. Goossens heeft 5 jaar ervaring als streekmanager in regio Peel & Maas. Meestal begint een kennismaking met de streekmanager aan de keukentafel. “Er zijn erg veel ondernemers met plannen”, valt hem op. “Ze vertellen over hun ambities en tegen welke knelpunten ze aan lopen. We bespreken bijvoorbeeld waarom een project niet verder gaat of waarom de vaart eruit is. Maar ook help ik met het concretisering van ideeën, zoeken naar mogelijke samenwerkingspartners of subsidies als dat nodig is. Ik kom steeds in contact met ondernemers die iets nieuws willen. Dat is zeer inspirerend.” Het uiteindelijke doel is het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van werkgelegenheid in het buitengebied. Gezien het huidige enthousiasme zijn de kansen daarvoor groot. Voor dat hij streekmanager werd werkte Goossens bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Hij hield zich daar bezig met integrale ketenprojecten en plattelandsvernieuwing. Een ervaring die nu goed van pas komt. Ondernemers en initiatiefnemers in boven genoemde gemeenten met nieuwe ideeën roept hij op contact met hem op te nemen. Zijn telefoonnummer: 06-51631647.

Streekmanagement in Noord-Oost Brabant wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant de reconstructie commissie Peel & Maas de reconstructie commissie Maas & Meierij en de deelnemende gemeenten.

Twan Goossens verzorgt het streekmanagement in Peel & Maas en Maas & Meierij voor de deelnemende gemeenten. Voor een totaal overzicht van alle streekmanagers klik hier.

De deelnemende 14 gemeenten zijn:
Peel & Maas: Grave, Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis, Mill & Sint Hubert, Landerd, Uden en Veghel. Maas & Meierij: Bernheze, Maasdonk, Oss, Lith, Sint Michielsgestel en Schijndel.

dinsdag, juni 29, 2010

 

Maatschappelijk innoveren in spannende tijden

Voor mensen die het verschil willen maken!

Wageningen, 19, 20 en 21 januari 2011
Cursusleidingprof.dr.ir. Katrien Termeer (Wageningen UR)
dr.ir. Henk Smit (WING)
Met bijdragen van Ger Vos (Innovatienetwerk) en Twan Goossens (streekmanager NO Brabant).

In een context van slinkende overheidsfinanciën moeten er in de groene ruimte uitdagende opgaven worden gerealiseerd. Het zijn spannende tijden voor mensen die hierin het verschil willen maken!Kunnen innoveren is een van de kritische succesfactoren om antwoorden te vinden op complexe uitdagingen in onze groene ruimte. Deze kenmerken zich door een continu spanningsveld tussen economische vooruitgang, ecologische draagkracht en welzijn van mens en dier.Binnen het brede werkveld van de groene ruimte zijn er veel verschillende partijen actief, met eigen belangen en doelen.

Maar zij staan ook voor een gezamenlijke opgave. Immers, vraagstukken op het gebied van behoud en herstel van biodiversiteit, vitaliteit en identiteit van het platteland, ruimte voor water en klimaatverandering kunnen niet door individuele partijen worden opgelost. Dit vraagt om maatschappelijke innovaties of zelfs systeeminnovaties, waarbij het niet alleen gaat om op zichzelf staande vernieuwing die door enkele mensen tot stand wordt gebracht, maar om veranderingen in kijken, denken en handelen. Maar hoe doet u dat? Om een duurzame verandering te bereiken, is inzicht nodig in processen van transities en innovaties. Grote lijnen en visies enerzijds en kleine stapjes en ondernemerschap anderzijds moeten verbonden worden tot een eindresultaat. Deze cursus over maatschappelijk innoveren ontwikkelt uw vermogen om daarin het verschil te maken.
Voor meer informatie klik hier.

maandag, juni 28, 2010

 

Meedenkende overheid


Voor verrassende oplossingen

In Nederland zijn we streng als het gaat om het behoud van cultureel erfgoed. Gelukkig maar want het is iets waar we allemaal van genieten en het is een toeristische trekker van formaat. Voor sommigen een teleurstelling want ze kunnen hun plan of idee niet realiseren. Door een Andere Overheid, die open staat voor alternatieven, wordt meer mogelijk. Als overheid en initiatiefnemer samen aan tafel gaan zitten kunnen er creatieve oplossingen ontstaan. Zie de foto's hierboven. Ondernemers in Brabant die in het buitengebied op een probleem stuiten kunnen hiervoor een beroep doen op de streekmanager in hun gebied. Klik hier voor de streekmanager in uw gebied.

vrijdag, juni 25, 2010

 

Fietspendelboot

Vanaf 26 juni a.s. Fietspendelboot gaat weer varen

Vanaf vrijdag 26 juni vaart er opnieuw een fietspendelboot tussen Grave en Boxmeer. Onderweg worden de volgende plaatsen aangedaan: Overasselt, Mook, Cuijk, Oeffelt en Gennep. Dankzij het initiatief van de gemeente Grave en de medewerking van 7 andere gemeenten aan de Maas kan de MaasCruiser van rederij Odin Travel de fiets-pendeldienst gaan varen. De boot onderhoudt deze pendeldienst op woensdag tot en met zondag tot begin september.Â

Pendelen met en zonder fiets
De Maascruiser is een luxe schip dat met een hydraulisch hefplateau voor de fietsen geschikt gemaakt is voor een comfortabele vaart voor maximaal 75 personen met of zonder fiets. De gasten kunnen zowel binnen als buiten genieten van het uitzicht onder het genot van een hapje en een drankje.

Informatie en kaartjes
U kunt zonder reserveren aan boord stappen en uw kaartje aan boord kopen. De kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de VVV in de omgeving en bij diverse verblijfaccommodaties. Wilt U meer informatie surf naar www.maascruiser.nl of bel 06-22701180

 

Biogas, geur en problemen

Het aardgas wat we nu gebruiken is eindig.

De voorspellingen zijn dat we in Nederland nog voor 15 tot 25 jaar voorraad hebben. Andere landen zoals Rusland hebben voorraden die langer rijken maar daar willen we om geopolitieke redenen niet van afhankelijk zijn. Uit rijksbelang wordt de productie van biogas daarom gestimuleerd. Omdat het zonder subsidie nog niet rendabel is heeft de overheid initiatiefnemers gestimuleerd aan de slag te gaan middels de MEP subsidie. Voor iedere uit biogas geproduceerde kilowatt stroom krijgt de producent van de overheid 9,8 cent. Een instalatie van 1000 kilowatt (1 megawatt) krijgt van de overheid 98,- euro subsidie per uur. Dat is ongeveer 800.000,- euro per jaar. Ondanks deze flinke bijdrage lukt het de meeste installaties niet rendabel te draaien. De gestegen grondstof prijzen van energierijke restproducten die met de mest gemengd worden, zijn hier mede debet aan. Daarbij komt een ander probleem. In theorie veroorzaakt een biogasinstallatie nauwelijks overlast. Alles wat geluid maakt wordt voorzien van dik issolatiemateriaal en omdat het anearobe bacterien zijn die het werk doen is het proces afgesloten van de buitenwereld. Op plaatsen waar geur vrij kan komen wordt de lucht afgezogen naar een ruimte. Vanuit deze ruimte gaat de onaangename lucht via een biofilter naar buiten of de lucht wordt via de luchtinlaat van de gasmotor, die de dynamo laat draaien, naar buiten geblazen.

In theorie kun je dan nauwelijks nog iets ruiken. Voor de overheid een reden om strenge eisen aan de installaties op te leggen. De praktijk blijkt zoals zo vaak weerbarstiger te zijn. Ondanks beloften van de fabrikanten blijken de installaties meer overlast te veroorzaken dan in de verkoopbrochure vermeld werd. Eigenaren van biogasinstallaties zien zich genoodzaakt om tegen hoge kosten maatregelen te nemen. Het biofilter blijkt een zwakke schakel te zijn. Door de wisselende samenstelling van de lucht die er door gaat willen de werkzame bacteriën in het filter nog wel een het loodje leggen waardoor het filter niet meer functioneert. Een oplossing lijkt te zijn het biofilter uit te schakelen en alle stinkende lucht door de verbrandingsmotor te halen. Door de hoge temperatuur van 800 graden verbranden de geur veroorzakende moleculen. Het is echter niet toegestaan om deze verbetering zondermeer aan te brengen. Daarvoor moet eerst de vergunning aangepast worden. En daar is weer tijd voor nodig. In de tussentijd blijft de overlast bestaan en loopt de installatie het risico een boete te krijgen. Per overtreding een bedrag van 20.000,- euro. Een tweetal installaties, die boetes gekregen hebben, hebben een beroep op het streekhuis gedaan om uit deze vervelende situatie te geraken. Het streekhuis heeft een denktank ingericht waar ondernemers, vergunningverleners en handhavers gevraagd zijn te participeren. Een van de installaties zal een proef doen om het nieuwe systeem uit te testen. Als dat succesvol is dan kunnen anderen volgen. Het doel is dat de bestaande installaties binnen aanvaardbare grenzen gaan draaien en een voorbeeld worden voor nieuwe toekomstige installaties die ons in de toekomst gaan voorzien van groengas.

donderdag, juni 24, 2010

 

Country Cleanup Day in Estland

Een historisch voorbeeld van een zelfsturende activiteit door 50.000 vrijwilligers.

Zelfsturing is bij ons minder gangbaar geworden als gevolg van een overheid die de regie de afgelopen decennia naar zich toegetrokken heeft. Het gevolg is dat burgers een afwachtende houding aannemen en op actie van de overheid wachten. De overheid loopt echter tegen grenzen aan. Zo zijn de verwachtingen dat er in 2025 alleen al 450.000 medewerkers in de zorg te kort zijn. Steeds vaker nemen burgers daarom zelf het heft in eigen hand en gaan zelf aan de slag. Acties die door de overheid gewaardeerd worden. Hebt u zelf een idee of een actie dan moet u vooral zelf de kar trekken maar voor een steuntje in de rug kunt u natuurlijk terecht bij het streekhuis. Onlangs werd tijdens de Dag van Ons Brabantse Platteland een dergelijk burger initiatief door reconstructie commissie Peel & Maas beloond met een schop met inscriptie die uitgereikt werd aan de dorpsraad van Sint Agatha. En niet onbelangrijk het initiatief werd door de provincie Noord Brabant beloond met een bijdrage van 1000.000,- en 800.000,- van de gemeente Cuijk. Dat is veel geld maar heel veel minder geld dan dat de overheid het zelf had moeten organiseren.


woensdag, juni 23, 2010

 

Wandelroutenetwerk in Bernheze

In de gemeente Bernheze wordt op 25 juni een wandelroutenetwerk geopend.

Geen keurig uitgestippelde route, maar een knooppuntensysteem waarlangs de wandelaar zijn eigen route kan bepalen. Het wandelroutenetwerk telt zo’n 225 kilometer en bestrijkt de hele gemeente. Samen met de regio VVV Meierij & Noordoost-Brabant en een grote groep vrijwilligers is gewerkt aan de totstandkoming ervan. Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. IVN Bernheze is een van de initiatiefnemers geweest van de ontwikkeling van nieuwe wandelroutes in Bernheze. De gemeente heeft dit als een van de speerpunten opgenomen in de nota recreatie en toerisme ‘Kansen verzilveren’. IVN Bernheze zal het knooppuntennetwerk verder beheren. Kliknieuws.

 

Plattelandsfair Wanroij 3 juli

Proef het buitenleven op de Plattelandsfair Wanroij!

De Plattelandsfair staat in het teken van de puurheid, rust en het vakmanschap van het platteland. Bij de meer dan 30 kramen en stands kunnen bezoekers al hun zintuigen aanspreken. Het wordt proeven, voelen, ruiken en zien van sfeervolle woonaccessoires, tuinideeën, bloemen, het plattelandsleven en culinaire heerlijkheden! Sommige producten zijn handgemaakt, andere inspirerend en artistiek. Elk artikel heeft een verhaal, dat de standhouder u graag vertelt.

In deze gezellige en gemoedelijke ambiance kunnen mensen ook kennis maken met de mogelijkheden van een verblijf op het Boertel ‘de Lamperse Hei’. Bij de vele standjes wordt de inwendige mens zeker niet vergeten! Grand Café ´t Raadhuis zorgt voor heerlijke hapjes en drankjes en presenteert ook met een stand welke mogelijkheden het te bieden heeft. Naast het terras zijn er stands met streekproducten en, niet te vergeten, paling van Nederlands beste palingroker. U proeft de liefde en energie die in deze producten gestopt worden!

Bij deze willen we u uitnodigen op onze 1ste plattelandsfair.
Deze zal plaats vinden bij Boertel de Lamperse Hei op Lamperen 14 te Wanroij.
Op 3 juli van 17.00 tot 23.00 uur, en zondag 4 juli van 11.00 tot 17.00 uur.

 

Plattelandsontwikkeling

Brabant als regisseur van het platteland

Brabant moet zelf de regie houden over de plattelandsontwikkeling, ofwel de Reconstructie. Dat bepleiten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij de aanbieding van een tussentijdse evaluatie aan minister Gerda Verburg (LNV).

Het Rijk dreigt echter de touwtjes weer in handen te nemen en de geldkraan dicht te draaien. “Dat zou funest zijn”, waarschuwt gedeputeerde Ruud van Heugten (ruimtelijke ontwikkeling). “Het was destijds een dapper en verstandig besluit van het Rijk om de uitvoering bij de provincies te leggen. Onze aanpak heeft ook succes, maar we zijn nog lang niet klaar. Om de klus af te kunnen maken, mag het Rijk er nu niet de stekker uittrekken.”Voor plattelandsontwikkeling in de periode van 2007-2013 heeft het Rijk aan Brabant 442 miljoen euro ter beschikking gesteld. Halverwege deze periode heeft Brabant ruim zestig procent daarvan besteed of bestemd. Voor het grootste deel van de rest heeft de provincie al concrete afspraken en plannen gemaakt met de reconstructiepartners. Dit blijkt uit de midterm review van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Goed op stoom
De uitvoering van de plattelandsontwikkeling is in Brabant goed op stoom, blijkt uit de een tussentijde evaluatie, de Midterm Review ILG. Er zijn meer dan duizend projecten in uitvoering of succesvol afgerond, voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is sinds 2007 ruim 2.600 hectare grond verworven (6.000 voetbalvelden), er is140 kilometer beek- en kreekherstel in aanleg of al gerealiseerd (vergelijkbaar met de afstand Bergeijk-Amsterdam) en op het gebied van leefbaarheid zijn bijna 50 Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP’s) opgesteld waarvan de helft al wordt uitgevoerd. Verder neemt de milieubelasting door veehouderijen af: het aantal mensen dat geurhinder ondervindt is met 10 procent afgenomen en de uitstoot van ammoniak is sinds 2000 tot begin 2010 met ruim 30% (12 kiloton) gedaald. Tot slot is 1.751.900 m2 stallen gesloopt (175 ha, ruim 200 voetbalvelden).

“Dat was de stand per 1 januari dit jaar”, zegt Van Heugten, “en dit jaar hebben we al weer flink wat aan de toch al indrukwekkende lijst toegevoegd. Natuurlijk zijn er ook zorgen, zoals over de megastallen. Maar het zou jammer zijn als de positieve resultaten daardoor ondersneeuwen.”

Succes
“Het op deze manier inzetten van rijksgeld door de regio werkt dus goed”, concludeert de gedeputeerde. “Voor elke euro die het Rijk via het ILG in de Brabantse plattelandontwikkeling investeert, legt de regio er zelf nog eens twee bij. De totale investering door alle partners komt daarmee in deze periode op 1.450 miljoen euro!”Van Heugten verklaart het Brabantse succes doordat hier de diverse budgetten van Europa, Rijk en provincie worden gebundeld. “We maken werk met werk en bundelen capaciteit en kennis van al onze partners. De decentralisatie via het ILG levert in Brabant daardoor een slagvaardige uitvoering op van het plattelandsbeleid zoals Rijk en provincie dat de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, inclusief de Europese opgaven”, concludeert de gedeputeerde.

Reconstructie
De plattelandsontwikkeling (reconstructie) is het proces, waarin gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en private partijen onder regie van de provincie samenwerken met een vitaal, mooi, schoon platteland als doel. In Brabant startte de uitvoering in 2005, op basis van negen reconstructie- en gebiedsplannen. Het hele proces moet in 2017 zijn afgerond.
Achtergrondinformatie in het dossier Platteland website provincie Noord-Brabant.

dinsdag, juni 22, 2010

 

Edo Stouten voorzitter Maashorstboeren Projecten

De Stichting Maashorstboeren Projecten heeft Edo Stouten benoemd tot haar nieuwe voorzitter.

Edo Stouten was meer dan 30 jaar algemeen directeur van Bonduelle in de Benelux. Dinsdagavond werd hij voorgesteld aan de algemene ledenvergadering. Zijn kennis van de retail en de land- en tuinbouw maken hem tot de geschikte kandidaat om de Maashorstboeren te helpen om streekproducten als Maashorstbier en kersen te introduceren in de retail. Tijdens de ledenvergadering vertelde Stouten over zijn werk voor Bonduelle, zijn beleving van groenten en zijn ervaringen met boeren. Hij deed al meteen wat suggesties om het 'merk' Maashorst exclusiever te maken en suggereerde dat er veel meer producten zichtbaar aan de man gebracht kunnen worden. Op die manier raken de mensen er beter bekend mee en kunnen en willen ze er straks niet meer omheen. Kliknieuws.

woensdag, juni 16, 2010

 

Vijf landgoederen gered van verdroging

Waterschap Aa en Maas rondt werk aan Laarakkersche Waterleiding af

Op 21 juni vond de oplevering plaats van de werkzaamheden bij de Laarakkersche Waterleiding nabij Beers. In het bijzijn van Commissaris van de Koningin, Van de Donk van Noord-Brabant vierden waterschap Aa en Maas en de landgoedeigenaren de afronding van een bijzonder project. De Laarakkersche Waterleiding stroomt door de historische landgoederen De Barendonk, Ossenbroek, De Hiersenhof, De Dennen en De Nieuwe Hof.

Omdat de landgoederen ernstig verdroogd waren, sloegen de eigenaren, waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant de handen ineen. In 2009 pakten ze de verdroging samen aan en gaven ze de natuur een impuls. Vroeger was het gebied van de landgoederen moerassig. Rond 1800 werd het gebied ontsloten en ontgonnen. Door in het gebied greppels te graven en met de uitgegraven grond dammen aan te leggen kon het overtollige water worden afgevoerd. Op de rabatten tussen de greppels werden bomen en hakhout geplant.

De rabatten en bomenlanen behoren nu tot het cultuurhistorisch erfgoed van het Land van Cuijk en zijn op de lijst van Rijksmonumenten geplaatst. Nu de verdroging een halt is toegeroepen, ziet de toekomst van de monumentale bomenlanen en de bossen er een stuk beter uit.In en rondom de Laarakkerse Waterleiding zijn het afgelopen jaar verschillende maatregelen getroffen om de verdroging tegen te gaan De oevers van de beek zijn over een lengte van 1500 meter natuurlijk ingericht en bij Stuw Barendonk is een vispassage aangelegd. De verdrogingsbestrijding van de landgoederen en het aanleggen van de ecologische verbindingszone maken onderdeel uit van de herinrichting van het platteland.bron: Waterschap Aa en Maas, 18/06/10

dinsdag, juni 15, 2010

 

Zorgboerderij Uden

Aaibare varkens bij open dag De Lisse

De nieuwbouw van zorgboerderij De Lisse in Uden werd afgelopen donderdag nog geopend door burgemeester Henk Hellegers en zondag kon het publiek met eigen ogen een kijkje nemen tijdens de open dag.

Open dag Zorgboerderij De Lisse
Op zorgboerderij De Lisse van Hans en Anja Donkers aan de Hoogstraat 2 genieten dagelijks tien dementerende ouderen van het buitenleven, het tuinieren, de dieren en de dagelijkse beslommeringen. Het project is mede mogelijk gemaakt door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’. De Lisse deed zondag mee aan de landelijke zorgboerderijen open dag. Naast het bewonderen van de nieuwbouw konden de bezoekers ook zelf actief bezig zijn op en rond de zorgboerderij. Uiteraard was er ook contact met de dieren en dan blijken ook de varkens enorm aaibaar te zijn! Kliknieuws 14 juni 2010.

 

Het grootste pretpark van Nederland in Brabant

Zonder duur entree kaartje of wachtrijen


PlattelandVakantieland.nl heeft onlangs de ‘Welkom in Brabant’-borden langs vijftien invalswegen van de provincie 'overmeesterd' Met speciale hoezen werden de borden omgetoverd naar: Welkom in Brabant, het grootste pretpark van Nederland. Middels een ludieke actie wijst Platteland Vakantieland.nl op de velekleinschalige recreatieve mogelijkheden in heel Brabant. De provincie zelf als grootste pretpark.

PlattelandVakantieland.nl wil mensen met deze ludieke actie wakker schudden en wijzen op de toeristische mogelijkheden van Noord-Brabant. “Weet je wel hoeveel leuke dingen bij jou in de buurt te beleven zijn? Heb jij bijvoorbeeld al ooit gewandeld met een ezel? Of geslapen in een hooitel?”, vraagt directeur Paul Kempen. “Brabant telt enorm veel mogelijkheden voor een uniek dagje uit. Niet de Efteling, de Beekse Bergen of het Autotron zijn de grootste pretparken van Nederland. Nee, dat is Brabant zelf!”Alle knusse plekjes van het grootste pretpark van Nederland zijn te vinden op PlattelandVakantieland.nl.

Overnachtingen
Niet alleen activiteiten, maar ook overnachtingen in bijvoorbeeld een bed&breakfast of een groepsaccommodatie zijn gemakkelijk te vinden. Op die manier is het heel simpel om een compleet uitje samen te stellen. Of zelfs een hele vakantie.
“Zonder een duur entreekaartje of lange wachtrijen”, stelt Kempen. “Kijk wat er direct bij u in de buurt allemaal te doen is. Wedden dat u een heerlijk dagje beleeft!” Cuijksweekblad.

 

Beter benutten van mest

In mest zit nog energie die niet benut wordt. Ook bevat mest mineralen die benut kunnen worden. Met name fosfaat dreigt schaars te worden. Een groep veehouders realiseerd zich dat het beter kan en heeft plannen hier mee aan de slag te gaan. Meer informatie over de waarde van poep en pies klik hier.

Procedures mestfabriek nog niet gestart

Voordat eventueel sprake is van realisatie van een tweede mestverwerkingsinstallatie in Odiliapeel zullen in ieder geval allerlei procedures moeten worden doorlopen. Op dit moment is er nog geen een procedure gestart. Dat melden burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van raadslid Gerda Vervoort van VVD-Leefbaar Uden. Volgens haar heeft de Minerale Initiatief Cooperatie (MIC), een collectief van 65 varkens en rundveehouders uit het Land van Cuijk, Boekel, Uden en Landerd, het voornemen in Odiliapeel een mestfabriek te vestigen. De MIC zou een vergunning aangevraagd hebben voor de productie van 200.000 kuub mest op jaarbasis. De vestiging van een tweede mestverwerker in Odiliapeel baart VVD-Leefbaar Uden zorgen. Vervoort vraagt zich af of de vestiging van een tweede mestfabriek het woongenot in Odiliapeel aan zal tasten. Ze vreest voor meer stankoverlast en wil weten wat de eisen aan het bedrijf zijn om stankoverlast te voorkomen? Volgens B. en W. heeft het vorige college besloten tot medewerking aan het initiatief voor een nieuwe mestfabriek onder de voorwaarde dat wordt aangetoond dat deinstallatie ruimtelijk en milieutechnisch aanvaardbaar is. Dit betekent dat het woongenot in Odiliapeel niet mag worden aangetast. Via een plan-MER procedure in het kader van de bestemmingsplanherziening wordt onderzocht of het initiatief aanvaardbaar is wat betreft de gevolgen voor het milieu. In de procedure om te komen tot de milieuvergunning wordt beoordeeld of de installatie voldoet aan de best beschikbare technieken. De capaciteit van de installatie zou zodanig zijn dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om overde milieuvergunning te beslissen. Tijdens een informatieavond afgelopen winter waren bijna alle omwonenden aanwezig. Blijkbaar gaven zij te kennen niet tegen mestverwerking te zijn. Wel vrezen zij voor stankoverlast zoals zij nu ook ervaren als gevolg van FermoFeed. Voor de direct omwonenden wordt een excursie naar een draaiende installatie georganiseerd om hen het tegendeel te laten ervaren. Met de dorpsraad worden nog afspraken gemaakt om hen te informeren. Kliknieuws 15 juni 2010.

 

Dorpen Derby

Dorpen Derby met twaalf Land van Cuijkse plannen

Twaalf Land van Cuijkse leefbaarheidsplannen dingen dit jaar mee naar 25.000 euro, de hoofdprijs van de tweede Brabantse Dorpen Derby.
Zie ook: de site van de dorpenderby
In totaal heeft de provincie 84 inzendingen binnengekregen. Negen finalisten, die elk al sowieso 10.000 euro verdienen, blijven uiteindelijk over. 11 december wordt de winnaar bekend. Vorig jaar haalden Gassel en Oploo met respectievelijk de Dorpsservicewinkel en het Avonturenpad de finale. Meer over de tweede Dorpen Derby in De Gelderlander van woensdag.

vrijdag, juni 11, 2010

 

Noordelijke Maasvallei

Regio moet gezonder en leefbaarder

De regio belooft snel werk te maken van meer leefbaarheid in de dorpen in het Land van Cuijk en de kop van Limburg. Ook moeten burgers de komende jaren gestimuleerd worden tot een gezondere levensstijl om vooral overgewicht tegen te gaan. Tot deze nieuwe samenwerkingsvormen hebben overheid en organisaties elkaar vrijdagmiddag verplicht op de conferentie 'Samen sterk voor een vitale regio' in Fitland in Mill. Gelderlander 11 juni 2010.

'Samen sterk voor een vitale regio' is een initiatief van Platform Noordelijke Maasvallei. Een organisatie waarbinnen bedrijven en gemeenten in het Land van Cuijk en de kop van Noord Limburg met elkaar samen werken. http://www.noordelijkemaasvallei.nl/

donderdag, juni 10, 2010

 

Subsidie voor innovatieve agro ondernemers

€ 5,6 miljoen subsidie voor Samenwerking bij innovatieprojecten

Het ministerie van LNV stelt in 2010 € 5,6 miljoen beschikbaar voor de regeling Samenwerking bij innovatieprojecten. Landbouwondernemers en agro-MKB ondernemers die samenwerken aan een innovatieproject kunnen de subsidie digitaal aanvragen bij Dienst Regelingen.
Voor meer informatie klik hier.

maandag, juni 07, 2010

 

Afwaartsebeweging volgens Veerman

Klik hier voor meer informatie.


dinsdag, juni 01, 2010

 

Wabo....nog even geduld......

Invoering Wabo 1 oktober 2010!

Minister Huizinga van VROM heeft, in overleg met IPO, VNG en UvW besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is. Hiermee komt duidelijkheid voor burgers, bedrijven en overheden over de datum waarop een verantwoorde invoering van de Wabo mogelijk is.

Lastenverlichting
De Wabo zorgt voor een betere en snellere dienstverlening van de overheid aan burger en bedrijven. Door integrale vergunningverlening en handhaving ontstaat een doelmatige manier van werken. Daarnaast levert de omgevingsvergunning een flinke besparing op. De totale administratieve lastenverlichting komt uit op ruim € 105,5 miljoen per jaar voor bedrijven. Voor burgers ontstaat een lastenverlichting van ruim € 26,5 miljoen en 18.000 uur aan administratieve rompslomp per jaar.

Eén omgevingsvergunning
Wie bijvoorbeeld een huis of schuur wil bouwen, verbouwen, oprichten of gebruiken, krijgt te maken met veel vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu met elk hun eigen criteria, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingtermijnen, leges en toezichthouders. Door de invoering van de Wabo worden 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure. Bovendien kan de aanvraag digitaal worden ingediend via Omgevingsloket online.

ICT
Het ministerie van VROM heeft een systeem ontwikkeld die de vergunningaanvraag en –verlening automatiseert, het zogenaamde Omgevingsloket online. Het ministerie van VROM biedt de gemeenten, provincies en waterschappen ondersteuning bij het invoeren van het systeem en heeft een helpdesk opgezet waar zij terecht kunnen met alle vragen over de Wabo. AchtergrondHet aanvragen van een vergunning kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. Bedrijven en gemeenten vinden de regels niet altijd duidelijk en lastig uit te voeren. Verder worden gemeenten, provincies en waterschappen geconfronteerd met een stapeling van regelgeving. Het ministerie van VROM wil zorgen dat bedrijven en burgers minder regeldruk ervaren door slimmere regels, verbeteringen in de uitvoering en minder lasten. Bron: Gezamenlijk Persbericht VROM, VNG, IPO ,UvW

This page is powered by Blogger. Isn't yours?