dinsdag, juni 29, 2010

 

Maatschappelijk innoveren in spannende tijden

Voor mensen die het verschil willen maken!

Wageningen, 19, 20 en 21 januari 2011
Cursusleidingprof.dr.ir. Katrien Termeer (Wageningen UR)
dr.ir. Henk Smit (WING)
Met bijdragen van Ger Vos (Innovatienetwerk) en Twan Goossens (streekmanager NO Brabant).

In een context van slinkende overheidsfinanciën moeten er in de groene ruimte uitdagende opgaven worden gerealiseerd. Het zijn spannende tijden voor mensen die hierin het verschil willen maken!Kunnen innoveren is een van de kritische succesfactoren om antwoorden te vinden op complexe uitdagingen in onze groene ruimte. Deze kenmerken zich door een continu spanningsveld tussen economische vooruitgang, ecologische draagkracht en welzijn van mens en dier.Binnen het brede werkveld van de groene ruimte zijn er veel verschillende partijen actief, met eigen belangen en doelen.

Maar zij staan ook voor een gezamenlijke opgave. Immers, vraagstukken op het gebied van behoud en herstel van biodiversiteit, vitaliteit en identiteit van het platteland, ruimte voor water en klimaatverandering kunnen niet door individuele partijen worden opgelost. Dit vraagt om maatschappelijke innovaties of zelfs systeeminnovaties, waarbij het niet alleen gaat om op zichzelf staande vernieuwing die door enkele mensen tot stand wordt gebracht, maar om veranderingen in kijken, denken en handelen. Maar hoe doet u dat? Om een duurzame verandering te bereiken, is inzicht nodig in processen van transities en innovaties. Grote lijnen en visies enerzijds en kleine stapjes en ondernemerschap anderzijds moeten verbonden worden tot een eindresultaat. Deze cursus over maatschappelijk innoveren ontwikkelt uw vermogen om daarin het verschil te maken.
Voor meer informatie klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?