zaterdag, oktober 23, 2010

 

BrabantSolar ruim 100 bezoekers


Ruim 100 personen bezochten in Cuijk de tweede BrabantSolar bijeenkomst afgelopen donderdag. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het streekhuis Peel & Maas/Maas & Meierij in samenwerking met Agro & Co en RMB. Doel was agrariërs te informeren over de mogelijkheden van het benutten van zonne-energie door middel van zonnepanelen. Nederland kent een terughoudend subsidie beleid. Zonnepanelen zullen pas echt massaal op daken verschijnen als ze, zoals dat met een duur woord genoemd wordt, "Grid-Parity" zijn. Of met eenvoudige woorden, als elektriciteit uit zonne-energie het zelfde kost als elektriciteit uit fossiele brandstof.

John Blankendaal, solar specialist van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij gaf inzicht in de kosten en opbrengsten. Hij vertelde zijn gehoor dat in Nederland nog nauwelijks zonnepanelen op daken liggen maar dat de toeleverende industrie zich volop aan het ontwikkelen is. In Nederland zijn ongeveer 100 bedrijven actief met een gezamenlijke omzet van 1 miljard euro. Een omzet die voornamelijk in het buitenland gemaakt wordt.

Michel Peek van Horizon Energy sprak over hun concept hoe agrariërs te ontzorgen. In Duitsland al heel populair. bedrijven zoals Horizon Energy gaan zelf op zoek naar geschikte daken benaderen de eigenaar en doen hem een voorstel. In feite komt het er op neer dat de eigenaar een vergoeding krijgt voor de verhuur van zijn dak. Als de eigenaar van het dak zelf stroom afneemt dan is er nog een ekstra voordeel te behalen. Over deze energie hoeft immers geen transportkosten betaald te worden.

Martèn Driesser van het Deurnese bedrijf Oskamera wat wereldwijd zonne-panelen plaatst presenteerde een aantal voorbeelden. Maar voor hij dit deed legde hij op begrijpelijke wijze uit hoe een photovoltaïsch (PV) systeem werkt. De panelen maar ook de omvormer zijn het hart van het systeem. Er zijn grote kwaliteitverschillen die door een leek lastig te herkennen zijn. Panelen gaan langer dan 25 a 30 jaar mee en fabrikanten geven langjarige garanties af op het functioneren van de panelen. Het is dan wel zaak om als leverancier uitsluitend zaken te doen met fabrikanten met een gedegen reputatie waarvan verwacht mag worden dat ze er over 10 jaar nog bestaan.

Grootverbruikers betalen ongeveer 0,10 euro voor een kwh stroom. Voor particulieren ligt dit met 0,25 euro per kwh een stuk hoger. Voor particulieren is een installatie nu al rendabel. De terugverdientijd is ongeveer 15 jaar en de levensduur van de panelen is rond de 30 jaar. Met de jaarlijkse besparing aan de huidige energieleverancier is de installatie na 15 jaar afbetaald. Na 15 jaar is de stroom, op wat klein onderhoud na, gratis. In de praktijk zal de terugverdientijd korter zijn omdat het de verwachting is dat de kosten van energie gewonnen uit fossiele brandstof jaarlijks omhoog gaan.

Voor bedrijven ligt het ingewikkelder. Van belang is of dat de stroom zelf benut kan worden, hoe groot is het dak wat is de helling en hoe is de stand t.o.v. de zon. Ook is van belang of men winst maakt zodat van de EIA (Energy Investerings Aftrek) gebruik gemaakt kan worden. Kortom een rekenmodel is nodig om vast te stellen of de tijd rijp is.

Een ding staat vast. Fossiele energie voorraden raken op en worden schaarser. De energieprijzen schieten daardoor omhoog. De kosten van zonnepanelen zakken jaarlijks. Zo daalde de prijs van panelen het afgelopen jaar 40%. De verwachting is dat 'gridparity' , ook voor grootverbruikers, zich over enkele jaren aandient.
Presentatie BOM
Presentatie Horizon
Verslag
Voor meer informatie klik hier.

vrijdag, oktober 22, 2010

 

Zicht op succes

‘Zicht op Succes’ luidt nieuwe fase plattelandsontwikkeling in

Samen met haar partners keek de provincie tijdens de bijeenkomst ‘Zicht op Succes’ naar hetgeen er al is bereikt. En wat er in de komende periode nodig is om de plattelandsontwikkeling in de toekomst te continueren.Tweede Kamerleden en LNV ambtenaren maakten onder leiding van gedeputeerde Ruud van Heugten een excurise langs een aantal praktijkvoorbeelden. Er was een netwerkbijeenkomst met diverse partners en onder andere een presentatie van het LEADER programma.

Voor meer informatie klik hier.

donderdag, oktober 21, 2010

 

Farm-Port

Farm-port duurzaamste idee landbouwontwikkelingsgebied

Het concept Farm-port van de heer Beke uit Eindhoven is de winnaar van de wedstrijd om duurzaam ondernemen in een landbouwontwikkelingsgebied te stimuleren.
"Volgens de gemeente Peel en Maas is Farm-port de beste inzending, ook naar de toekomst gezien: het meest voorwaardenscheppend voor innovatie en duurzaamheid," aldus Gerard Boonekamp, jurylid en beleidsmedewerker gemeente Peel en Maas. Lars Beke, winnaar van de wedstrijd: "Wat ik heb geprobeerd is voor bedrijven een duurzame, kostenbesparende mogelijkheid te creëren, met als subdoelen om de mens weer bij het voedselproces te betrekken en de omliggende bewoners recreatiemogelijkheden te bieden in het LOG. De inspiratie van dit idee komt van de airports, met name de terminals. Het idee is dat bedrijven zich gaan centreren en zo clusters vormen waar verschillende stallen verbonden zijn aan elkaar met een centraal punt in het midden." Klik hier voor het hele artikel.

Zie ook Ruraalpark en Nieuw Gemengd Bedrijf

Ontwikkelen van nieuwe innovatieve bedrijven is niet gemakkelijk. Hoe tot een goed businessmodel te komen is nog lastiger. Voor in formatie zie: Regionale Voedselketen

 

BrabantSolar bijeenkomst 21 oktober

Zonne-energie opwekken op staldaken?!

Op donderdag 21 oktober 2010 organiseren Streekhuis Peel en Maas, Streekhuis Maas en Meierij, Agro & Co en RMB de bijeenkomst BrabantSolar. Doel van de bijeenkomst is het verkennen van de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie op staldaken. De bijeenkomst vind plaats van 15.00 tot 17.30 uur in Cuijk. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, is van harte welkom.

BrabantSolar is een kennisnetwerk voor zonne-energie. De ontwikkelingen van zonnepanelen gaat snel. Op grote schaal wordt er wereldwijd aan betere technieken gewerkt. Het doel van het netwerk BrabantSolar is het op de voet volgen van ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie om snel te kunnen handelen op het moment dat een investering in zonnecellen rendabel is. Deze ontwikkelingen willen we graag met u delen op donderdag 21 oktober. Aan het woord komen een technisch deskundige, een leverancier en een agrariër die ervaring heeft met zonnepanelen op staldaken. Er is ook voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie kunt u bellen met Sarah Schendeler van Streekhuis Peel en Maas: 06–11314739. Wilt u er graag bij zijn? Meld u dan aan via brabantsolar@rmb.nl. Vermeld duidelijk uw naam en functie. U ontvangt via e-mail een programma en deelnamebevestiging.

woensdag, oktober 20, 2010

 

Verplaatsing Cuijk

Verplaatsing intensieve veehouderij Cuijk

Twee intensieve veehouderijen aan de Beerseweg in Cuijk kunnen verplaatst worden naar een bestaande locatie aan de Steenakkerweg en een nieuwe locatie aan de Kampsestraat in die gemeente. Beide locaties liggen in het Landbouw Ontwikkelingsgebied De Ass. GS verlenen daartoe ontheffing omdat het al langer lopende zaken betreft. De nieuwe locatie krijgt een bouwblok van 2,5 ha en de bestaande een bouwblok van 2,05 ha. Een deel van de bouwblokken moet worden ingezet voor een goede landschappelijke inpassing. Website provincie Brabant 20 oktober 2010.

 

Slot op de muur

Bernheze ontvangt veel bouwaanvragen van bedrijven in extensiveringsgebieden

In de afgelopen periode zijn er in de Brabantse gemeente Bernheze 35 tot 40 bouwaanvragen ingekomen voor de intensieve veehouderij in de extensiveringsgebieden. In deze gebieden zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven beperkt. Uitbreiding van intensieve veehouderijen in is er niet toegestaan. Volgens de definitie van het reconstructieplan wordt onder uitbreiding echter een vergroting van het bestaande bouwblok verstaan. Wanneer er binnen het bestaande bouwblok wordt gebouwd en er gebruik wordt gemaakt van bestaande rechten kunnen er wel bouwvergunningen worden afgegeven.

Uitgangspunt van de gemeente Bernheze blijft om intensieve veehouderijen in extensiveringsgebieden zoveel mogelijk te saneren. Tot 1 oktober konden bedrijven nog gebruik maken van bestaande rechten. Vanaf 1 oktober gaat dat niet meer. Vanaf die datum is ook binnen het bestaande bouwblok geen aanvraag voor uitbreiding van het aantal vierkante meters bebouwing voor de intensieve veehouderij meer mogelijk.bron: Gemeente Bernheze, 20/10/10

 

Natuurelementen Boekel

'Poel en pad' op boerenland

Een poel, sloten met een natuurlijke oever, een wandelpad over boerenland. Het zijn voorbeelden van 'robuuste natuurelementen' die boeren en particulieren met geld uit de nieuwe subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader kunnen aanleggen.

In Boekel was dinsdag een informatie-avond over de regeling, die bedoeld is om het buitengebied te verfraaien. En dat is nodig, zo stelde wethouder Ted van de Loo: "De komende tien jaar zullen bijvoorbeeld veertig van de tachtig varkensboeren in Boekel stoppen. Er staat heel wat te gebeuren." Brabantsdagblad 20 oktober 2010.

maandag, oktober 18, 2010

 

Aantal probleemgevallen valt mee

Brabant: 14 nieuwe stallen op maagdelijke grond

Bij de provincie Noord-Brabant zijn 14 aanvragen ingediend voor de bouw van megastallen op nu nog maagdelijke grond. Nog eens 10 intensieve veehouderijen willen uitbreiden tot de maximale omvang. Deze aantallen vallen mee, vindt gedeputeerde Van Heugten.
Provinciale Staten in Brabant hebben dit voorjaar besloten tot een aanzienlijke aanscherping van het beleid rond de intensieve veehouderij. Nieuwvestiging werd verboden, en de omvang van toekomstige megastallen werd beperkt tot maximaal 2,5 hectare. Alleen voor ‘lopende zaken’ zou een uitzondering worden gemaakt. Hiervoor kunnen gemeenten ontheffing aanvragen.

Gedeputeerde Ruud van Heugten (Ruimtelijke Ontwikkeling, CDA) zegt dat het aantal aanvragen voor te verlenen ontheffingen tot nu toe op 24 ligt. Dat is minder dan vooraf door de provincie werd ingeschat. Dit voorjaar werd er nog rekening mee gehouden dat het aantal aanvragen zou kunnen oplopen tot ruim 80. Binenlandsbestuur 18 oktober 2010. Voor het hele artikel klik hier.

zaterdag, oktober 09, 2010

 

Tip: Niet verstoren van ondergrond met archeologische waarde

Als een initiatiefnemer een plan heeft waarvoor het bestemmingsplan aangepast moet worden, en de gemeente wil medewerking verlenen, dan moet er voor een goede ruimtelijke onderbouwing gezorgd worden. In deze onderbouwing moet sinds 1 september 2007 als gevolg van het verdrag van Malta een archeologische toets opgenomen worden. De start is het bestuderen van de archeologische waardekaart en het beleidsplan archeologie van de gemeente. Als hierin aanwijzingen staan dat er sprake is van archeologische waardeverwachtingen dan zijn er twee keuzes.

1. Niet verstoren
2. Verstoren

Vanuit een archeologisch standpunt heeft 'niet verstoren' de voorkeur. Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om de ondergrond niet te verstoren, bijvoorbeeld als een kelder gemaakt wordt. Maar vaak is dat wel mogelijk. Een voorbeeld. Normaal wordt de fundering van een gebouw 70 cm in de grond gemaakt. De bovenste laag van de grond de zogenaamde bouwvoor mag verstoord worden. Men gaat er van uit dat in deze laag alles reeds verstoord is. Door er voor te kiezen het bouwwerk op een aangebrachte grondlaag van 40 cm te plaatsen wordt voorkomen dat de te beschermen onderlaag verstoord wordt.

Bouwt men op het maaiveld dan kan het nodig zijn om proefboringen uit te voeren. Als uit deze boringen blijkt dat er spraken is van archeologische waarde dan is vervolgonderzoek nodig. Bijvoorbeeld door proefsleuven te graven. Dat kan weer aanwijzingen opleveren die een gedetailleerd archeologisch onderzoek nodig maken. Een niet zelden zeer kostbaar traject wat door de initiatiefnemer (de verstoorder) zelf betaald moet worden.

Niet verstoren is niet alleen beter maar is, als het kan, ook veel goedkoper.

donderdag, oktober 07, 2010

 

Integraal Gebieds Plan Velp

Aanleg van ecologische verbindingszone bij Velp (NB)

Langs de Hertogswetering bij het Brabantse dorpje Velp komt een bijna 5 kilometer lange ecologische verbindingszone, die in totaal 16 hectare groot wordt. Deze zone heeft als doel natuurgebieden met elkaar te verbinden binnen de ecologische hoofdstructuur. Dieren als de das, grote en kleine modderkruiper, de kamsalamander en de heikikker kunnen zich dankzij de verbindingszone beter en over een groter gebied verplaatsen. Klik hier voor het hele bericht.

 

WABO Omgevingsvergunning

Stel, u heeft een monumentale woning en u wilt een dakkapel plaatsen. Om te kunnen genieten van uw uitzicht, wilt u bovendien die oude eik uit uw tuin verwijderen. En dan overweegt u ook nog een aanbouw aan de zijkant van uw huis.

Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, moet u een flink aantal vergunningen aanvragen. Een lastig traject, aangezien sommige vergunningen bij de gemeente moeten worden aangevraagd en andere bij de provincie. Vanaf 1 oktober 2010 is gependel tussen beide overheden echter niet meer nodig. Toen is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden; voortaan regelt u alles aan één loket.

Op de website Omgevingsloket kunnen burgers en bedrijven hun vergunningaanvragen indienen.

Voor meer informatie klik hier.

maandag, oktober 04, 2010

 

De toekomst van Brabant

Voor de structuurvisie klik hier.

Voor de agenda van Brabant klik hier.

 

Nieuw ! Widgets voor op uw site

Widgets van Vrijetijdshuis Brabant

Ter promotie van het vrijetijdsaanbod biedt Vrijetijdshuis Brabant in samenwerking met VVV’s en UITpunten twee nieuwe producten: een evenementenwidget en een routewidget. Wat is een widget? Een widget is een ‘informatieblokje’ op uw website met actuele informatie van een andere website. [Lees meer...]

Waarom een widget?
Met de widgets kunt u automatisch actuele vrijetijdsmogelijkheden in uw omgeving tonen op uw website. Zo biedt u eenvoudig extra service en verbetert u uw gastheerschap, want consumenten zijn vaak op zoek naar deze informatie bij het boeken of tijdens het verblijf in de provincie.

Gratis een widget plaatsen
Webmasters kunnen de widgets gratis via een code op de eigen website plaatsen. De opmaak en informatie is daarbij zelf aan te passen. Zie de links in de afbeeldingen rechts hoe dit in zijn werk gaat.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de widgets? Neem dan contact op via marketing@vrijetijdshuis.nl of 013-4656749.

zaterdag, oktober 02, 2010

 

Nieuwe fietsroute Oss

Opening fietsroute Zuidelijke Geledingszone

Wethouder Hendrik Hoeksema van de gemeente Oss en Henk Smouter van Landschapsbeheer Oss openen op woensdag 6 oktober om 15.00 uur de fietsroute die aangelegd is in de Zuidelijke Geledingszone in Oss, het gebied tussen de wijk Ruwaard en snelweg A59. De opening heeft plaats op het terrein op de hoek van de Koningsweg en de Benedictuslaan, waar speciaal voor de opening een tent is opgesteld. Alle fiets- en wandelliefhebbers uit Oss en regio zijn welkom bij de opening. Het gebied van de Zuidelijke Geledingszone was in het verleden met de fiets slecht toegankelijk in oost-westrichting. Juist daarvoor is de fietsroute met enkele kilometers uitgebreid, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant. De knooppuntenroute voor fietsers is op die uitbreiding aangepast. Langs het fietspad zijn bankjes, picknicktafels en informatiepanelen geplaatst, zodat de fietser uitgenodigd wordt een rustpauze in het gebied te nemen. Een wandelroute voert over zand- en struinpaden door het hele gebied. Die route is gemarkeerd door palen met gele kop. Kliknieuws 1 oktober 2010.

 

Verplaatsen varkensbedrijf

Varkensstal Escharen stapje dichterbij

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave hebben varkenshouder Relou namelijk een nieuwe milieuvergunning en bouwvergunning verleend.

Aanwonenden van de Beerschemaasweg protesteerden bij de gemeente tegen de komst van de varkensstal (volgens hen van 875 naar 1944 varkens). Maar hun bezwaren zijn volgens Grave ongegrond. Gelderlander 1 oktober 2010.

 

Dommelsvoort Cuijk

'Dassen Cuijk snel verplaatsen'

De dassenfamilie die leeft in de Dommelsvoort moet zo snel mogelijk verplaatst worden. Dat vindt de Tweede Kamerfractie van de VVD. Wachten totdat het gebied waar ze naartoe moeten, het Gassels Broek, helemaal klaar is, is niet nodig, aldus de fractie.

Kamerlid Helma Lodders (VVD) heeft vragen gesteld aan de minister van Landbouw. Wat de VVD betreft moet nog voor 31 december toestemming worden gegeven aan de gemeente om de dassen te verplaatsen. Dan kan er eerder worden begonnen met de aanleg van recreatiepark Dommelsvoort. Gelderlander 1 oktober 2010.

Dassenfamilie doet gemeente Cuijk de das om

De gemeente Cuijk zit met een dassenfamilie in haar maag. De dassenfamilie woont in een burcht op een plek waar een vakantiepark moet komen en dat zorgt voor problemen.
De dassenfamilie moet vanwege de bouwplannen verhuizen. Daarom stak de gemeente 1,4 miljoen in de ontwikkeling van een nieuw gebied voor dassen. Het ministerie van LNV en de vereniging Das en Boom vinden het nieuwe gebied echter nog niet goed genoeg.De gemeente wil de dassen nu snel verhuizen, want het kost geld als het vakantiepark vertraging oploopt. Volgens Das en Boom heeft de gemeente dat aan zichzelf te danken. "Ze hadden in 2003 kunnen beginnen. In 2006 heeft het ministerie van LNV ook al aangegeven dat ze konden beginnen en het in 2011 klaar moest zijn. Ze zijn vorig jaar pas begonnen met het inrichten van het landschap en dat is veel te laat", aldus de woordvoerder. Omroep Brabant.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?