maandag, oktober 18, 2010

 

Aantal probleemgevallen valt mee

Brabant: 14 nieuwe stallen op maagdelijke grond

Bij de provincie Noord-Brabant zijn 14 aanvragen ingediend voor de bouw van megastallen op nu nog maagdelijke grond. Nog eens 10 intensieve veehouderijen willen uitbreiden tot de maximale omvang. Deze aantallen vallen mee, vindt gedeputeerde Van Heugten.
Provinciale Staten in Brabant hebben dit voorjaar besloten tot een aanzienlijke aanscherping van het beleid rond de intensieve veehouderij. Nieuwvestiging werd verboden, en de omvang van toekomstige megastallen werd beperkt tot maximaal 2,5 hectare. Alleen voor ‘lopende zaken’ zou een uitzondering worden gemaakt. Hiervoor kunnen gemeenten ontheffing aanvragen.

Gedeputeerde Ruud van Heugten (Ruimtelijke Ontwikkeling, CDA) zegt dat het aantal aanvragen voor te verlenen ontheffingen tot nu toe op 24 ligt. Dat is minder dan vooraf door de provincie werd ingeschat. Dit voorjaar werd er nog rekening mee gehouden dat het aantal aanvragen zou kunnen oplopen tot ruim 80. Binenlandsbestuur 18 oktober 2010. Voor het hele artikel klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?