donderdag, oktober 07, 2010

 

WABO Omgevingsvergunning

Stel, u heeft een monumentale woning en u wilt een dakkapel plaatsen. Om te kunnen genieten van uw uitzicht, wilt u bovendien die oude eik uit uw tuin verwijderen. En dan overweegt u ook nog een aanbouw aan de zijkant van uw huis.

Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, moet u een flink aantal vergunningen aanvragen. Een lastig traject, aangezien sommige vergunningen bij de gemeente moeten worden aangevraagd en andere bij de provincie. Vanaf 1 oktober 2010 is gependel tussen beide overheden echter niet meer nodig. Toen is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden; voortaan regelt u alles aan één loket.

Op de website Omgevingsloket kunnen burgers en bedrijven hun vergunningaanvragen indienen.

Voor meer informatie klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?