woensdag, oktober 20, 2010

 

Slot op de muur

Bernheze ontvangt veel bouwaanvragen van bedrijven in extensiveringsgebieden

In de afgelopen periode zijn er in de Brabantse gemeente Bernheze 35 tot 40 bouwaanvragen ingekomen voor de intensieve veehouderij in de extensiveringsgebieden. In deze gebieden zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven beperkt. Uitbreiding van intensieve veehouderijen in is er niet toegestaan. Volgens de definitie van het reconstructieplan wordt onder uitbreiding echter een vergroting van het bestaande bouwblok verstaan. Wanneer er binnen het bestaande bouwblok wordt gebouwd en er gebruik wordt gemaakt van bestaande rechten kunnen er wel bouwvergunningen worden afgegeven.

Uitgangspunt van de gemeente Bernheze blijft om intensieve veehouderijen in extensiveringsgebieden zoveel mogelijk te saneren. Tot 1 oktober konden bedrijven nog gebruik maken van bestaande rechten. Vanaf 1 oktober gaat dat niet meer. Vanaf die datum is ook binnen het bestaande bouwblok geen aanvraag voor uitbreiding van het aantal vierkante meters bebouwing voor de intensieve veehouderij meer mogelijk.bron: Gemeente Bernheze, 20/10/10

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?