vrijdag, juni 25, 2010

 

Biogas, geur en problemen

Het aardgas wat we nu gebruiken is eindig.

De voorspellingen zijn dat we in Nederland nog voor 15 tot 25 jaar voorraad hebben. Andere landen zoals Rusland hebben voorraden die langer rijken maar daar willen we om geopolitieke redenen niet van afhankelijk zijn. Uit rijksbelang wordt de productie van biogas daarom gestimuleerd. Omdat het zonder subsidie nog niet rendabel is heeft de overheid initiatiefnemers gestimuleerd aan de slag te gaan middels de MEP subsidie. Voor iedere uit biogas geproduceerde kilowatt stroom krijgt de producent van de overheid 9,8 cent. Een instalatie van 1000 kilowatt (1 megawatt) krijgt van de overheid 98,- euro subsidie per uur. Dat is ongeveer 800.000,- euro per jaar. Ondanks deze flinke bijdrage lukt het de meeste installaties niet rendabel te draaien. De gestegen grondstof prijzen van energierijke restproducten die met de mest gemengd worden, zijn hier mede debet aan. Daarbij komt een ander probleem. In theorie veroorzaakt een biogasinstallatie nauwelijks overlast. Alles wat geluid maakt wordt voorzien van dik issolatiemateriaal en omdat het anearobe bacterien zijn die het werk doen is het proces afgesloten van de buitenwereld. Op plaatsen waar geur vrij kan komen wordt de lucht afgezogen naar een ruimte. Vanuit deze ruimte gaat de onaangename lucht via een biofilter naar buiten of de lucht wordt via de luchtinlaat van de gasmotor, die de dynamo laat draaien, naar buiten geblazen.

In theorie kun je dan nauwelijks nog iets ruiken. Voor de overheid een reden om strenge eisen aan de installaties op te leggen. De praktijk blijkt zoals zo vaak weerbarstiger te zijn. Ondanks beloften van de fabrikanten blijken de installaties meer overlast te veroorzaken dan in de verkoopbrochure vermeld werd. Eigenaren van biogasinstallaties zien zich genoodzaakt om tegen hoge kosten maatregelen te nemen. Het biofilter blijkt een zwakke schakel te zijn. Door de wisselende samenstelling van de lucht die er door gaat willen de werkzame bacteriƫn in het filter nog wel een het loodje leggen waardoor het filter niet meer functioneert. Een oplossing lijkt te zijn het biofilter uit te schakelen en alle stinkende lucht door de verbrandingsmotor te halen. Door de hoge temperatuur van 800 graden verbranden de geur veroorzakende moleculen. Het is echter niet toegestaan om deze verbetering zondermeer aan te brengen. Daarvoor moet eerst de vergunning aangepast worden. En daar is weer tijd voor nodig. In de tussentijd blijft de overlast bestaan en loopt de installatie het risico een boete te krijgen. Per overtreding een bedrag van 20.000,- euro. Een tweetal installaties, die boetes gekregen hebben, hebben een beroep op het streekhuis gedaan om uit deze vervelende situatie te geraken. Het streekhuis heeft een denktank ingericht waar ondernemers, vergunningverleners en handhavers gevraagd zijn te participeren. Een van de installaties zal een proef doen om het nieuwe systeem uit te testen. Als dat succesvol is dan kunnen anderen volgen. Het doel is dat de bestaande installaties binnen aanvaardbare grenzen gaan draaien en een voorbeeld worden voor nieuwe toekomstige installaties die ons in de toekomst gaan voorzien van groengas.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?