maandag, juni 28, 2010

 

Meedenkende overheid


Voor verrassende oplossingen

In Nederland zijn we streng als het gaat om het behoud van cultureel erfgoed. Gelukkig maar want het is iets waar we allemaal van genieten en het is een toeristische trekker van formaat. Voor sommigen een teleurstelling want ze kunnen hun plan of idee niet realiseren. Door een Andere Overheid, die open staat voor alternatieven, wordt meer mogelijk. Als overheid en initiatiefnemer samen aan tafel gaan zitten kunnen er creatieve oplossingen ontstaan. Zie de foto's hierboven. Ondernemers in Brabant die in het buitengebied op een probleem stuiten kunnen hiervoor een beroep doen op de streekmanager in hun gebied. Klik hier voor de streekmanager in uw gebied.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?