woensdag, juni 16, 2010

 

Vijf landgoederen gered van verdroging

Waterschap Aa en Maas rondt werk aan Laarakkersche Waterleiding af

Op 21 juni vond de oplevering plaats van de werkzaamheden bij de Laarakkersche Waterleiding nabij Beers. In het bijzijn van Commissaris van de Koningin, Van de Donk van Noord-Brabant vierden waterschap Aa en Maas en de landgoedeigenaren de afronding van een bijzonder project. De Laarakkersche Waterleiding stroomt door de historische landgoederen De Barendonk, Ossenbroek, De Hiersenhof, De Dennen en De Nieuwe Hof.

Omdat de landgoederen ernstig verdroogd waren, sloegen de eigenaren, waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant de handen ineen. In 2009 pakten ze de verdroging samen aan en gaven ze de natuur een impuls. Vroeger was het gebied van de landgoederen moerassig. Rond 1800 werd het gebied ontsloten en ontgonnen. Door in het gebied greppels te graven en met de uitgegraven grond dammen aan te leggen kon het overtollige water worden afgevoerd. Op de rabatten tussen de greppels werden bomen en hakhout geplant.

De rabatten en bomenlanen behoren nu tot het cultuurhistorisch erfgoed van het Land van Cuijk en zijn op de lijst van Rijksmonumenten geplaatst. Nu de verdroging een halt is toegeroepen, ziet de toekomst van de monumentale bomenlanen en de bossen er een stuk beter uit.In en rondom de Laarakkerse Waterleiding zijn het afgelopen jaar verschillende maatregelen getroffen om de verdroging tegen te gaan De oevers van de beek zijn over een lengte van 1500 meter natuurlijk ingericht en bij Stuw Barendonk is een vispassage aangelegd. De verdrogingsbestrijding van de landgoederen en het aanleggen van de ecologische verbindingszone maken onderdeel uit van de herinrichting van het platteland.bron: Waterschap Aa en Maas, 18/06/10

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?