dinsdag, oktober 18, 2011

 

Boekel trapt op rem

Boekel: pas op de plaats met afgeven milieuvergunningen

Boekel zal voor maximaal een jaar geen besluiten nemen over aangevraagde omgevingsvergunningen door veehouderijen.Dit om te voorkomen dat er wordt uitgebreid op plekken waar dat ongewenst is. De komende maanden worden gebruikt om nieuwe regels op te stellen. Gedacht wordt bijvoorbeeld om voor bepaalde delen van het buitengebied nieuwe geurnormen op te stellen. Aanleiding om even geen beslissingen te nemen over aangevraagde milieuvergunningen, zijn meerdere aanvragen die de laatste tijd binnenkwamen van veehouders die gaan stoppen. Brabantsdagblad. Lees verder.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?