dinsdag, oktober 04, 2011

 

Nieuwe EVZ

Oploosche Molenbeek wordt ecologische verbindingszone

Waterschap Aa en Maas is afgelopen week gestart met de inrichting van de Oploosche Molenbeek als ecologische verbindingszone. De verwachting is dat de werkzaamheden eind dit jaar zijn afgerond.

De Oploosche Molenbeek ligt op het grondgebied van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer. De beek mondt uiteindelijk uit in de Oeffeltse Raam, ten oosten van de A73. De ecologische verbindingszone heeft een lengte van bijna vijf kilometer en verbindt de omliggende natuurgebieden met elkaar. Dankzij de nieuwe verbindingszone kunnen dassen en struweelvogels zich onbelemmerd verplaatsen. De beek wordt bovendien een aantrekkelijker leefgebied voor onder meer de kamsalamander, de kleine modderkruiper, de rugstreeppad, de heikikker en een aantal dagvlinders.

Samenwerking
De inrichting van de Oploosche Molenbeek als ecologische verbindingszone is zorgvuldig voorbereid. Waterschap Aa en Maas heeft daarover afspraken gemaakt met de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, Brabant Water, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de grondeigenaren. Er is een inrichtingsplan gemaakt en er zijn gronden verworven. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de archeologische en ecologische waarden van het gebied en naar de eventuele aanwezigheid van explosieven.

Werkzaamheden
Om de Oploosche Molenbeek geschikt te maken als ecologische verbindingszone legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan en maakt het een poel. Daarnaast verwijdert het waterschap een brug en enkele duikers. Met de inrichting van de Oploosche Molenbeek als ecologische verbindingszone geeft het waterschap een belangrijke impuls aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?