dinsdag, augustus 03, 2010

 

Slot op de muur

Ruimere regeling voor veestallen als gevolg van aktie "slot op de muur".

De kans bestaat dat Brabantse boeren die hun intensieve veehouderij allang willen uitbreiden tot megabedrijf maar dat van de provincie nu niet meer mogen, alsnog toestemming krijgen. Of ook voor deze boeren een speciale uitzonderingsregel gaat gelden, hangt af van een inventarisatie van deze lopende zaken, die zich afspelen buiten de 48 aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden (log's). Het provinciebestuur (GS) kan voor zulke overgangskwesties nog tot 1 januari ontheffing verlenen, mits gemeenten daarom vragen. De omvang van schadeclaims in samenhang met concrete toezeggingen aan boeren, worden daarbij op een rij gezet. Deze kwestie komt naar voren in een onlangs verstuurde brief aan de gemeenten waarin de provincie de consequenties op een rij zet die haar sinds 1 juni geldende verordening ruimte heeft voor de intensieve veehouderij. Gelderlander 2 augustus 2010.

Voor meer informatie over "Slot op de muur" klik hier en hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?