zaterdag, augustus 07, 2010

 

Wandelen in Maasdonk

Maasdonk wil wandelaars meer bieden met netwerk

De bestaande wandelroutes in Maasdonk samenbrengen om wandelaars meer mogelijkheden te bieden. Die opdracht heeft de gemeente Maasdonk zichzelf gesteld. In fases wordt er gewerkt aan het het verbinden van bestaande wandelroutes als het Ivo van Dintherpad in Geffen. Eerst wordt er een inventarisatie gemaakt van onder meer de aanwezige wandelroutes en de al aanwezige horeca en recreatiemogelijkheden. Daarna wordt een routenetwerk opgesteld, in samenwerking met de dorpsraden, heemkundekringen en landschapsbelang Maasdonk. De gemeente roept ook wandelaars op om advies te geven.De kaarten met de routes worden digitaal gemaakt en er wordt nieuwe bewegwijzering ontworpen en geplaatst. Als alles goed gaat is medio volgend jaar alles afgerond. Brabantsdagblad 6 augustus 2010.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?