donderdag, augustus 05, 2010

 

Geluidssport

De reconstructie van het platteland probeert meerdere functies naast elkaar te verenigen. In het reconstructie plan is daarom ook gezocht naar een locatie die geschikt is voor het houden van geluidssport. Dit moet het alternatief worden voor een aantal terreinen die gesloten zijn of nog gesloten moeten worden.

Crossterrein Boekel moet eerder dicht

De rechtbank in Den Bosch heeft beslist dat het motorcrossterrein aan de Bezuidenhout niet tot 1 januari 2012 open mag blijven, óók niet als er dan nog geen regionaal motorcrossterrein in Odiliapeel is. Aangezien dat terrein er dan zeker nog niet is, betekent dit door Motor Club Boekel (MCBoekel) binnenkort daadwerkelijk zonder eigen terrein komt te zitten.En dat is een ramp, volgens voorzitter Peter van Uden. Niet alleen voor de crossers, maar ook voor rustzoekers die dan waarschijnlijk meer overlast van illegale crossers zullen hebben. Al meerdere keren waarschuwde hij daarvoor. De rechtbank heeft echter bepaald dat een begunstingstermijn er niet toe kan dienen dat het illegale crossterrein niet kan blijven totdat er een legaal terrein komt. Brabantsdagblad 5 augustus 2010.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?