dinsdag, augustus 03, 2010

 

Rest-O-Super


Veel kleine kernen in NO Brabant hebben de afgelopen jaren een integraal dorps ontwikkelingsplan (IDOP) gemaakt. Het unieke is dat het ontwikkelingsplan door de bewoners zelf gemaakt wordt waarbij ze geholpen worden door deskundigen. Ondanks de bezuinigen van de overheden blijft de provincie de IDOP's steunen met budget. In de Agenda van Brabant heeft de provincie immers plattelandsontwikkeling als kernactiviteit aangewezen. Uit de IDOP's komen niet zelden herkenbare wensen naar voren. Bijvoorbeeld behoud van diensten en bereikbaarheid. Voor de streekmanager aanleiding om een tweetal projecten op te starten om hier invulling aan te geven. "Rest-O-Super" en "Dorpsdeelauto". Partijen werden bij elkaar gebracht en gingen aan de slag. Het "Rest-O-Super" concept is nu zover dat men op zoek is naar een geschikte locatie voor een testwinkel. kernen die belangstelling hebben voor de testwinkel kunnen zich melden bij de streekmanager.

Vianen krijgt toch geen rest-o-super

Er komt toch geen rest-o-super in Vianen. Het plan om in het Cuijkse kerkdorp een gecombineerde winkel en eethuis te beginnen, is ingetrokken.
Volgens de projectleider van het plan is de situatie in Vianen veranderd sinds vier jaar geleden het idee voor de multifunctionele voorziening werd geboren. Inmiddels is er een nieuwe ondernemer actief in een café annex cafetaria die met plannen rondloopt voor nog meer activiteiten. Een rest-o-super is niet bedoeld als concurrentie voor bestaande ondernemers, maar juist voor dorpen waar geen voorzieningen meer zijn. Het project om de leefbaarheid in kleine kernen te bevorderen, door de provincie gesteund, wordt nu voor een ander Brabants dorp ontwikkeld. Er zijn verschillende kandidaten; nog niet bekend is welke dorpen dat zijn. Gelderlander 2 augustus 2010.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?