vrijdag, augustus 06, 2010

 

Recreatieve Poorten Brabant

Er is behoefte bij inwoners en verblijfsrecreanten om te kunnen genieten van natuur en landschap. Een aantal natuurgebieden heeft echter te maken met recreatieve druk. De aanwijzing en ontwikkeling van een recreatieve poort past binnen de afstemming van natuur en het recreatieve medegebruik. Enerzijds worden voorzieningen geboden voor recreanten en anderzijds wordt de recreatieve druk daarmee elders ontlast. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren door samen met natuurbeherende organisaties, aantrekkelijke alternatieve routes en zelfs nieuwe poorten in minder kwetsbare gebieden te ontwikkelen. Belangstellenden die een recreatieve poort willen ontwikkelen kunnen veel informatie vinden op de site van het SRE. Zie ook: rapport 1 en rapport 2

Initiatiefnemers kunnen voor het uitwerken van hun plannen een beroep doen op de streekmanager in hun gebied. Voor een overzicht van de streekmanagers in Brabant klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?