zaterdag, maart 29, 2008

 

Week 13

Dinsdag
Het project Vitale-Regio overweegt om op een innovatieve wijze te gaan communiceren middels een netwerk van blogredacteuren vanuit deelnemende organisaties. Met een dienstverlenend bedrijf bespreek ik de mogelijkheden van de opzet van een portal om de weblogs goed bereikbaar te maken..

Overleg met een bedrijf in Boekel wat mogelijk een geschikte partner is voor het project Versomaat.

Woensdag
Ik ben de gespreksleider van het derde Starters Cafe wat ditmaal in Beers gehouden wordt. Het onderwerp is Marketing & PR. Er zijn bij de marketing meer P's die er toe doen naast Product, Plaats, Prijs, Promotie en dat zijn volgens de ongeveer 30 bezoekers Passie en Persoonlijk contact.

Donderdag
Overleg met 'werkgroep Langenboom' in het gemeentehuis te Mill. Samen met twee medewerkers van Van Tol Food bespreek ik de mogelijkheden om een dorpswinkel in langenboom te vestigen. Er zijn een zevental locaties in beeld die nader onderzocht gaan worden.

De gemeente Cuijk is doende een visie op te stellen voor het te ontwikkelen bedrijventerrein Laarakker. Men wil graag weten wat de mogelijkheden zijn om het concept "Groene Raffinaderij" te integreren. Met een aantal personen bespreken we de mogelijkheden.

Vrijdag
Overleg met het waterschap over de voortgang van het project "Groene Raffinaderij Haps".

Overleg met Twan van lankveld van de BOM en een automotive expert over de veldtest met Greentec-oil (puur plantaardige smeerolie). De claim is dat door de betere smeerkwaliteiten van de olie de olie levenslang mee gaat en 8% a 12% brandstof bespaard wordt. De claims worden nu nagetrokken door experts (Universiteit, TUV). Als dat positief uitpakt komt er een veldtest bij een aantal transportondernemers. Transportbedrijf Nabuurs in Haps heeft aangegeven belangstelling te hebben vor de test.

Presentatie in Den Bosch op verzoek van het Monumentenhuis Brabant over de projecten "Boerderijpark Veghel" gericht op het vestigen van nieuwe gehuchten en het project "Boerderijfonds" gericht op het genereren van een spaar/beleggingsfonds met als doel cultuurhistorisch waardevolle boerderijen aan te kopen om ze een nieuwe bestemming te kunnen geven bijvoorbeeld als zorgboerderij. Dit als onderdeel van een bijeenkomst waar "De Oude Kaart van Noord-Brabant" gepresenteerd werd.

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?