vrijdag, maart 21, 2008

 

Week 12

Maandag
Overleg met Sjaak van der Linden van ITB in Boxmeer. ITB is een specialist op het gebied van klimaat beheersing. Voor een van de projecten waar ik aan werk hebben we deze kennis nodig. We bespreken de mogelijkheden van een samenwerking.

Marco van Acht uit Sint Oedenrode heeft voor zijn kippenbedrijf een automaat ontwikkeld om eieren te verkopen. De resultaten zijn zo goed dat hij doende is om samen met een partner een bedrijf op te zetten gericht op de verkoop van automaten voor de verkoop van producten vanaf de boerderij. Voor een groepje telers uit Erp en omgeving werk ik aan aan een innovatief concept waarbij de kennis van Marco en Johan van den Boogaard op het gebied van automaten goed van pas komt. We bespreken de mogelijkheden om samen te werken waarbij ik me vooral richt op een innovatief idee om de automaat met grondwater te koelen. zie: http://www.agromaat.nl/

Dinsdag
Een zorgboerderij wil voor haar cliënten een nieuw onderkomen bouwen. De wens is om dit op een bepaald deel van het erf te doen dat iets meer afgelegen is van het reguliere rundveebedrijf. Door de verkeersstromen van cliënten en agrarisch verkeer te scheiden is dat veiliger voor de cliënten. Het probleem is dat het plan dan niet precies binnen de grens van het bouwblok past maar er ongeveer tien meter overheen gaat. De provincie hecht zwaar aan de grenzen van een bouw blok. De zorgboerderij hecht zwaar aan de veiligheid van haar cliënten. Er is dus spraken van een tegenstelling van belangen. Ik heb de eigenaren van de zorgboerderij gevraagd een goede onderbouwing te maken om gemeente en provincie te overtuigen van de voordelen om op de gewenste locatie te mogen bouwen.

Woensdag
Overleg met de studenten van de NHTV over het molenproject. Het is nu bijna zeker dat 13 juni in de middag een symposium gehouden zal worden in Restaurant de Molen in Kaatsheuvel. De resultaten van de studenten worden dan gepresenteerd dit naast de presentaties van enkele andere interessante gastsprekers.

Overleg met de leden van Onderneemsterskrans land van Cuijk. Drie van de zeven samenwerkende onderneemsters starten met Pasen het project "Kunst op het Platteland" een samenwerking met locale kunstenaars. Om "Kunst op het Platteland" bekend te maken zijn er 10.000 flyers gedrukt. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen en de provincie Noord Brabant. Twee van de vijf Land van Cuijkse gemeenten hebben reeds toegezegd het project ook te willen steunen. Bij drie gemeenten is het verzoek nog in behandeling.

Donderdag
Op 19 april probeer ik in Sint Anthonis een carboersale te houden. Met een drietal belangstellenden heb ik een eerste overleg. We gaan na wie er in de gemeente nog meer belangstelling zou kunnen hebben. Met een lijstje met nieuwe namen ga ik naar huis. 4 april nemen we een beslissing of er voldoende belangstelling is en weten we of de carboersale door gaat. Zo ja dan komen we 10 april nog een keer bij elkaar om de puntjes op de i te zetten.

Vrijdag
PIO-Indorp overleg. Het project Vitale Regio krijgt steeds meer vorm. Het wordt tijd om naar buiten te treden. De werkgroep heeft altijd veel belangstelling gehad voor nieuwe vormen van communicatie. Ze vragen mij of ik kansen zie om mijn weblog hiervoor te gebruiken. Ik leg uit dat het beter zou zijn als er binnen iedere participerende organisatie een enthousiaste "blogredacteur" zou opstaan die over de "Vitale Regio" verslag uit gaat brengen. Met Jan van der Kruis spreek ik af dat ik met een medewerker van Dichterbij de mogelijkheden ga bespreken.

Mari van kasteren heeft in het kader van het Masterplan Vlagheide het projectidee ingediend om de oude in de tweede wereldoorlog verloren gegane koeveringse molen te herbouwen. Ik bespreek met hem wat het Streekhuis Peel & Maas voor de stichting die inmiddels opgericht is kan betekenen.

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?