zaterdag, maart 08, 2008

 

Crossbaan Boekel


Boekelse crossbaan kan niet blijven

Het provinciebestuur heeft terecht een streep gehaald door de legalisering van de crossbaan van Motorclub Boekel.De gemeente Boekel wil die positief bestemmen. Dit heeft de Raad van State bepaald. Het rechtscollege is het met de provincie eens dat het veertig jaar oude motorsportterrein niet thuishoort in de ecologische hoofdstructuur waartoe het bosgebied behoort. Vorige maand behandelde de Raad van State de bezwaren tegen de milieuvergunning die de gemeente aan Motorclub Boekel heeft verleend. Dat de vergunning de eindstreep niet haalt, staat vrijwel vast. De uitspraak hierover is over enkele weken. De Veghelse familie Peijnenburg die zich tegen het Boekelse bestemmingsplan Buitengebied verzette, kreeg van de Raad van State te horen dat Boekel en de provincie ten onrechte aansturen op sloop van de stacaravan die de familie al sinds 1966 in de bossen aan de Heiderik heeft staan. Boekel wil af van solitaire recreatiewoningen, maar de Raad van State vindt dat de caravan ongemoeid moet worden gelaten. Positief viel de uitspraak van de hoogste bestuursrechtbank ook uit voor een nertsenfokker aan de Hoekstraat in Venhorst. Die vroeg de Raad van State een streep te zetten door de bouw van een woning vlak bij zijn fokkerij. De man, die zijn bedrijf wil uitbreiden tot 6.000 fokteven, zag zijn plannen in duigen vallen. De Raad van State verklaarde zijn beroep gegrond.Tegen het bestemmingsplan werden elf bezwaren ingediend. Ruim de helft heeft de Raad van State helemaal of deels gegrond verklaard. Brabantsdagblad 7 maart.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?