woensdag, maart 19, 2008

 

Aandacht voor Dassen in Cuijk


Toch ruimte uitbreiding boomteelt

De boomteelt onder Cuijk moet minder sterk aan banden worden gelegd dan vorig jaar is aangekondigd.Dat vinden burgemeester en wethouders van Cuijk.In het gebied tussen Cuijk, Sint-Agatha, Haps en Beers moet een dassencorridor komen. Het gebied moet zó worden ingericht dat dassen zich er zonder al te veel beperkingen kunnen verplaatsen. Voor het voortbestaan van de das in deze regio is dat belangrijk omdat het gebied twee belangrijke dassenleefgebieden – Raamdal en Maasheggengebied – verbindt. Volgens een rapport van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) is het beter om geen boomteelt in het gebied toe te laten. Maar het gebied is, vanwege de grondsoort, juist heel aantrekkelijk voor de boomteelt. In april 2007 heeft de Cuijkse raad besloten in het gebied voorlopig geen nieuwe activiteiten toe te staan. In de tussentijd zou gewerkt worden aan een bestemmingsplan waarin onder meer de boomteelt aan banden zou worden gelegd.Nu trekt het Cuijkse college dat plan in. Gedeputeerde Staten van Brabant vinden een verbod op boomteelt te ver gaan en zijn niet van plan eventuele schadeclaims te honoreren. Gelderlander 19 maart 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?