woensdag, maart 12, 2008

 

Schot in de reconstructie

Er begint schot te komen in de reconstructie van het buitengebied. Tegelijk zijn er zorgen over ontwikkelingen in gebieden, waar landbouw, natuur en recreatie elk hun plek moeten vinden.
De veranderingen op het Brabantse platteland zijn een zaak van de lange adem, zeker als het gaat om bedrijfsverplaatsingen. Toch is helder dat er wat meer schot begint te komen in de reconstructie van het buitengebied. Dat is de conclusie van een studiedag van de statencommissie Ruimte en Milieu, op 7 maart in Oost-Brabant. Ook door natuur- en milieuorganisaties werd het vertrouwen uitgesproken in de voortgang van het proces. Tegelijk zijn er zorgen over ontwikkelingen in zogenoemde verwevingsgebieden, waar landbouw, natuur en recreatie elk hun plek zouden moeten vinden.

In de praktijk zou de landbouw te nadrukkelijk aanwezig zijn, zeggen critici. Natuur- en milieuorganisaties pleiten voor meer provinciale regie in verwevingsgebieden. Op de studiedag werd duidelijk dat er heel wat verschillen zijn tussen de gemeenten qua tempo van het reconstructieproces en de inhoud van het gevoerde beleid. De pilotgemeente Gemert-Bakel staat nog altijd model voor de aanpak elders in Brabant.Statenleden en andere belangstellenden bezochten op 7 maart onder meer revitaliseringsgebieden in deze gemeente en op enkele plaatsen in het Land van Cuijk. De deelnemers aan de excursie kregen nieuwe ontwikkelingen in de intensieve veehouderij te zien. Provincie Noord-Brabant 10 maart 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?