zaterdag, maart 08, 2008

 

Verplaatsen intensieve veehouderij


Gemeenten zwak met sturing van veehouderij

Veel Brabantse gemeenten zijn niet in staat de ontwikkeling van de intensieve veehouderij voor zowel boeren als natuur en milieu in de goede richting te sturen.

Zie ook:
Invasie varkens blijft uit
Dit geluid viel gisteren alom te beluisteren tijdens een door de provincie georganiseerde studiedag in en rond Boekel over de reconstructie van het Brabantse buitengebied.Met name de sturing van veehouderijen naar de voor grootschalige ontwikkelingen aangewezen 48 landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) is voor menige plattelandsgemeente een te grote opgave wegens complexe regels en gebrek aan deskundigheid en bestuurskracht. De gunstigste uitzondering hierop is Gemert-Bakel waar onder aansturing van vier ambtenaren van een groot gemeentelijk projectbureau moderne bedrijven verrijzen nabij Elsendorp en De Rips, zo viel tijdens een rondrit te zien. ,,Wij profiteren van de kennis die wij als proefgemeente voor de reconstructie al hebben opgebouwd. Desondanks zijn er steeds weer nieuwe problemen te overwinnen", aldus verantwoordelijk wethouder Harry Verkampen. Ook in Landerd en Deurne wordt werk gemaakt van de LOG's die vooral zijn bedoeld voor opvang van veehouderijen die vertrekken uit randzones van natuurgebieden en dorpen.
De provincie trekt 20 miljoen euro uit voor verplaatsing van 130 veehouderijen. ,,Gemert is niet de maatstaf voor Brabant.
Het gaat minder hard dan we gewild hadden. Er zijn nog heel wat slagen te maken", oordeelde ZLTO-bestuurder Herman van Ham. ,,Veel gemeenten ontberen capaciteit en deskundigheid om ontwikkelingen mogelijk te maken", constateerde voorzitter Wyno Zwanenburg van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).De scherpste kritiek kwam van directeur Jan van Rijen van de Brabantse Milieufederatie (BMF). ,,Als mijn kinderen met zo'n slecht rapport thuiskomen, stuur ik ze met een droge boterham naar boven." De BMF ergert zich vooral aan allerlei gemeenten die forse uitbreidingen van intensieve veehouderijen toestaan op voor natuur en milieu ongunstige plekken. Mede daardoor zullen volgens Van Rijen méér in plaats van minder mensen last krijgen van stank uit stallen. Ook verzuimen gemeenten reeds lang ongebruikte milieuvergunningen van veehouderijen in te trekken. Hij riep de provincie op om in te grijpen. Provinciebestuurder Paul Rüpp kondigde aan dat dit jaar zal worden geprobeerd om 500 lege vergunningen 'uit de lucht te halen', zodat ze niet meer kunnen worden gebruikt. ,,Wij hebben daarvoor de milieuwethouders bij elkaar getrommeld." Brabantsdagblad 8 maart 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?