dinsdag, maart 11, 2008

 

Oeffenterrein geluidsport Landerd

ZLTO vreest komst recreant

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) afdeling Uden luidt de noodklok.Ze vreest dat steeds meer wordt geknibbeld aan landbouwgebieden ten voordele van recreatieve doeleinden. Gisteravond sprak ze haar verontrusting uit in de raadscommissie ruimtelijke en economische ontwikkeling.De mogelijke komst van een regionaal motorcrossterrein in het Landbouwontwikkelingsgebied in Odiliapeel is de ZLTO een doorn in het oog. De gemeente Landerd is bezig met het maken van een bestemmingsplan voor het tegen de Middenpeelweg gelegen gebied.

De gemeenten Uden, Boekel en Mill betalen daar aan mee. "Daaruit valt op te maken dat Uden niet tegen zo'n crossterrein op die plaats is", concludeerde ZLTO-voorzitter Theo Heeren. "Maar realiseert de gemeente zich wel dat agrariƫrs die van elders moeten verplaatsen naar dit LOG-gebied, hier geen grond zullen accepteren omdat ze de gevolgen op langere termijn niet kunnen inschatten. Daardoor kunnen elders plannen worden vertraagd", zei hij. Bovendien vindt hij de overlast voor de omwonenden onacceptabel. Het gaat daarbij volgens de ZLTO met name om geluidsoverlast voor de intensieve veehouderijen in het gebied. Op een voorstel van Ruud Geerders (Gewoon Uden) om in het door Landerd ingestelde onderzoek ook naar alternatieven te kijken, reageerde John Timmers (CDA) met de opmerking dat het aan de gemeente Landerd is om dat te doen.

'Beekdal Leigraaf ook in gevaar'

"Is het etisch om zoveel goede landbouwgrond aan de natuur terug te geven". Die vraag stelde ZLTO-voorzitter Theo Heeren gisteren in de raadscommssie ruimtelijke en economische ontwikkeling.De ZLTO Uden heeft grote moeite met de plannen voor de aanleg van een ecologische verbindingszone in het beekdal van de Leigraaf. In het Reconstructieplan Peel en Maas is in 2005 bepaald dat die ecologische zone gemiddeld 25 meter breed mag zijn. Volgens de ZLTO wordt er veel meer grond gebruikt dan is afgesproken. "En het is daar zeer goede landbouwgrond. Als we zo doorgaan is er straks voor ons agrariƫrs geen mogelijkheid meer", zei Jan Verstraten namens de ZLTO.

Volgens hem zijn er wel gesprekken geweest met de gemeente maar leidt dat niet tot de gewenste aanpassing van de plannen. Probleem is ook dat in het gebied veel compensatie plaats vindt voor ontwikkelingen elders, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de A50. "We moeten zuinig zijn op onze landbouwgrond", hield hij de commissie voor.De ZLTO maakt zich ook zorgen over de ontwikkelingen rond hemelrijk-Voskuilen. De raad heeft daarvoor onlangs een bestemmingsplan goedgekeurd, waardoor Billy Bird Park Hemelrijk kan uitbreiden met een bungalowpark en de aanleg van een golfbaan mogelijk is. "Wij zijn niet tegen recreatie, maar de landbouw mag niet geschaad worden", zegt de ZLTO.
Brabantsdagblad 11 maart 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?