zondag, maart 23, 2008

 

Not in my backyard

Plan is al uitvoerig besproken

Hoewel de dorpsraad als lid van de klankbordgroep steeds positief heeft gestaan tegenover het masterplan Vlagheide, voelt voorzitter Erik Krol wel voor een bemiddelende rol tussen college van B. en W. en het actiecomité Toerisme Nee. "Ik word aan het eind van de middag verwacht bij wethouder Jan Kerkhof.

Waarschijnlijk gaat het hierover."Krol is wel verbaasd over het plotseling opstekende verzet tegen de initiatieven die voortvloeien uit het masterplan. "Het plan zelf is uit en te na besproken in openbare vergaderingen die in Eerde hebben plaatsgevonden. Ik heb in al die tijd nooit enige wanklank gehoord. Ook niet toen de initiatiefnemers voor de camping een toelichting gaven op hun plannen. Dat hebben ze zelfs nog een keer apart gedaan voor de buurt." Krol heeft net als Jan Gloudemans de indruk dat het de actiegroep vooral te doen is om de twee initiatieven aan 't Zandvliet (camping en vakantieappartementen). "Ze halen er meer bij dan nodig is."Bertus van Berkel ziet ook niets in acties tegen het masterplan.

Hij is juist een sterk voorstander. "Ik ben voorzitter van de werkgroep Vlagheide. Maar deze werkgroep doet in feite alleen het voorwerk voor de dorpsraad. Ik kan alleen spreken als individu." Als individu moet Van Berkel er niet aan denken dat het masterplan in de prullenbak gaat. "Volgens mij is het bestaansrecht van Eerde mede-afhankelijk van de uitvoering van dit plan. Op dit moment hebben we in het dorp nog een slagerij, een groenteboer, een bakkerij en twee cafés. Dat is heel luxe voor een klein dorp als Eerde. Maar ik voorspel dat er over tien jaar niet veel meer van al deze zaken over is als er niets gebeurt. Stilstand is achteruitgang. Kijk maar naar andere kleine dorpen in de omgeving, ze dreigen allemaal doods te worden." Van Berkel heeft niet de indruk dat de actiegroep op dit moment veel steun geniet. Brabantsdagblad 21 maart 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?