zondag, maart 30, 2008

 

Revitalisering Vrijeteugel Uden

Bouw hotel Uden vertraagd

De oplevering van het onder meer met een hotel uit te breiden recreatiecomplex de Vrije Teugel, bij de Bedafse Bergen in Uden, loopt zeker een aantal maanden vertraging op. Dat bevestigt vestigingsmanager Marco Brisko van Fitland, de nieuwe exploitant van de Vrije Teugel.De verwachting is dat de werkzaamheden niet eind dit jaar, maar pas in mei 2009 afgerond kunnen worden.De nieuwbouw en verbouwing van de Vrije Teugel zou al in februari begonnen zijn, maar de start is doorgeschoven naar eind april, begin mei. "Wij maken wel gebruik van een oude vergunning om het hotel te bouwen, maar omdat wij een plat in plaats van een spits dak willen maken, moet er nog een vrijstellingsprocedure gevolgd worden, wat extra tijd kost", aldus Brisko.

Het college van B. en W. heeft inmiddels zijn goedkeuring verleend aan dit plan, dat nu ter inzage ligt. Brisko steekt niet onder stoelen of banken dat hij bezwaren verwacht op de plannen, gezien de zorgen die er in de buurt leven. Brisko stelt er alles aan te doen om iedere vrees weg te nemen. "Vaak zijn de zorgen niet gebaseerd op feiten. En die feiten, daar gaat het om en die wil ik helder maken." Brisko doelt onder meer op een recente opmerking vanuit de SP-fractie in Uden dat het erop lijkt dat er bij de Vrije Teugel een tweede Hemelrijk in de maak is. "Echt onzin. Wij willen een drie hectare grote waterplas aanleggen maar die is beslist niet bedoeld om in te zwemmen. Er komt dus ook geen zandstrand.

Het gaat om een sfeerverhogende waterplas om vanaf ons complex een mooie wandelroute naar de Bedafse Bergen te maken." Het is nog niet zeker of de plas mag worden aangelegd. De vraag is of het door Fitland aangekochte landbouwperceel ontgrond mag worden, omdat de waterhuishouding niet in de war mag raken. Daar loopt nu een onderzoek naar. Als de plas niet mag worden aangelegd, dan zoekt de Vrije Teugel een andere invulling van dit gebied. "Maar ik wil daar niet op vooruitlopen, want zover is het zeker niet", aldus de vestigingsmanager. Naast Fitland zijn ook Stichting Dichterbij en ROC De Leijgraaf betrokken bij de vernieuwing van de Vrije Teugel. Zij willen samen een hotel, onderwijs, recreatie en zorg combineren. Als eerste worden straks een nieuwe multifunctionele zaal en onderwijsvoorzieningen opgetrokken. In september start de bouw van het hotel. Het à-la- carterestaurant blijft te allen tijde

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?