woensdag, november 12, 2008

 

Voorlichtingsbijeenkomst verbrede landbouw

Ontdek wat verbrede landbouw voor u kan betekenen. Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst verbrede landbouw!

Speciaal voor de agrariër die overweegt zijn bedrijf te verbreden of te stoppen organiseert stichting Wijken en Winnen in samenwerking met Streekhuis Peel en Maas een informatiebijeenkomst. Tijdens deze kosteloze bijeenkomst zal Wijken en Winnen, die begeleiding van agrariërs naar verbrede landbouw verzorgt, een toelichting geven op succesvolle verbredingstrajecten van agrarische bedrijven, zoals het fenomeen zorgboerderijen en recreatie. Ook is er volop ruimte om de mogelijkheden van verbrede landbouw met elkaar te bediscussiëren, maar ook om informatie op te doen met betrekking tot begeleidingsmogelijkheden die Stg. Wijken en Winnen kan bieden. De bijeenkomst vindt plaats 27 november van 14.00 uur tot 16.00 uur in Cuijk. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar wijkenwinnen@rmb.nl. De definitieve locatie en het programma krijgt u na inschrijving per mail toegestuurd.

Verbrede landbouwDe agrarische sector is aan verandering onderhevig. Een aantal ondernemers kiest ervoor hun bedrijf te verplaatsen naar zogenoemde landbouw ontwikkelingsgebieden (LOG’s) zodat ze kunnen groeien en op de wereldmarkt kunnen blijven meespelen. Andere kiezen voor verbreding en starten een neventak zoals recreatie of zorg. Er zijn ook ondernemers die overwegen hun bedrijf te beëindigen. Tot de verbrede landbouw behoren agrarische bedrijven die naast hun veehouderij-, akker- of tuinbouwbedrijf andere activiteiten uitoefenen, gekoppeld aan het primaire landbouwbedrijf. Activiteiten die ook voor de burger een grote betekenis kunnen hebben. Het uiteindelijke doel is het creëren van een veelzijdig en ondernemend platteland.

Vitaal, mooi en schoon Brabants plattelandDe verbreding van landbouw is een van de doelen uit de reconstructie, ofwel de herinrichting van het platteland. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Peel en Maas.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?