zaterdag, januari 12, 2013

 

Reconstructiecommissies in Noordoost-Brabant geven stokje over aan Platform Groene Ruimte

De reconstructiecommissies zijn op 1 juli jl. opgehouden te bestaan. Daarvoor in de plaats komen zogenoemde streeknetwerken die volgens een andere aanpak werken. Zo werkt 5-sterren Noordoost Brabant i.s.m. de provincie Noord-Brabant via het Platform Groene Ruimte aan een aantrekkelijk, veilig en duurzaam buitengebied, innovaties in energie en een toekomstbestendige agrarische sector. Het platform wordt een ontmoetingsplek voor alle partijen die, op de een of andere manier, betrokken zijn bij de ontwikkeling van het platteland zoals (lokale) overheden. In 2013 worden daar ook andere partners bij betrokken, zoals ZLTO, het bedrijfsleven, natuur- en milieuverenigingen, onderwijs en andere maatschappelijke partijen.

Op 6 februari a.s., tijdens de Bestuurlijke Regiodag, staat de ‘lokale inpassing’ van dit thema centraal, ook met het oog op het gedachtegoed van de commissie Van Doorn. Later in het jaar volgt een grotere bijeenkomst over dit onderwerp. Ondertussen wordt volop contact gezocht met bestaande netwerken die zich ook inzetten voor een duurzame agrarische sector.
Neem voor meer informatie contact op met Rob Verpoort,
T. 073-613 29 96 of M. 06-52 09 28 76 of e-mail r.verpoort@5nob.nl

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?