donderdag, januari 17, 2013

 

Brabantse vrijetijdseconomie kan sterk groeien

De vrijetijdssector heeft de potentie om sterk te groeien, als de betrokken partners erin slagen om de versnippering tegen te gaan en samen te werken aan innovatie van het aanbod. Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van andere overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen een beleidskader- en de contouren van een uitvoeringsagenda opgesteld voor de vrijetijdseconomie. Het doel is om de sector te laten
groeien van vooral dagtoerisme met relatief lage bestedingen naar een langere verblijfsduur met hogere bestedingen. Dat is goed voor de werkgelegenheid en voor het vestigings- en leefklimaat in Noord-Brabant. Noord-Brabant heeft prachtige historische steden omgeven door een groene landelijke omgeving. In combinatie met het cultuurhistorisch erfgoed, de podia en de musea met oude en nieuwe kunst, de parken als de Efteling en de Beekse bergen, de vele festivals en topsportevenementen, de maakindustrie zoals het leer en de textiel, de topsectoren zoals de agrofood en de creatieve industrie met topdesign, de gaming- en de beeldindustrie heeft de provincie goud in handen. Zeker in combinatie met een creatieve en ondernemende geest. Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur: "De sleutel ligt in het verbinden van de sterke punten met elkaar en dit zichtbaar maken voor het publiek." De partners in de triple helix van overheden, ondernemers en onderwijs hebben de provincie benaderd om het proces voor deze ontwikkeling van de vrijetijdseconomie mede te initiƫren, te faciliteren en te ondersteunen. "Dat is een kwestie van samen kiezen, de goede focus en een lange adem," aldus Bert Pauli. "Het beleids- en uitvoeringsplan is de start van een dynamische proces, met 2020 als stip op de horizon." Het beleids- en uitvoeringsplan ligt op 1 februari voor bij de commissie Economische Zaken en Bestuur. Bron: provincie Noord Brabant.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?