maandag, januari 28, 2013

 

Tussenstapwoning, Waar gaan onze jongeren wonen die niet studeren?

Jongeren die niet studeren. Het blijkt een vergeten groep te zijn wat betreft hun woonwens. Ze kunnen nergens terecht als ze het 'nest' willen verlaten en er zit niets anders op dan te 'vluchten' naar de grote stad. En dat is een aderlating voor het platteland. Want van de jeugd moeten we het hebben. Dat weet iedereen. Hieronder de mening van Pieter Plass van het CBB en wat het streekhuis NOB er aan gaat doen..

Onze kinderen hebben in de regel een thuis bij pa en ma. Gaan ze studeren dan worden ze op weg geholpen met studentenhuisvesting. Voor de gevestigde beroepsbevolking, ouderen en zorgbehoevenden wordt ook gericht beleid gemaakt en gebouwd. Maar waar kun je terecht als je de studentenwoning uit moet? Als je nog niet het geld voor de huur of koop van een starterswoning hebt?

Voor het gros van de politiek bestaan de jongeren op zoek naar betaalbare woonruimte niet, althans … voor die groep betaalbare woonruimte realiseren staat politiek gezien nog niet op de agenda. Is dat omdat ze onvoldoende van zich laten horen of misschien wel omdat ze nog geen deel uitmaken van een categorie waar voldoende belastingcenten van komen? Wie zal het zeggen.

De jongeren op zoek naar eigen woonruimte hebben echt geen hoge eisen. Waar het om draait is het deel “betaalbaar”. Op te dure grond jongerenhuisvesting realiseren is commercieel niet interessant. Dat gaat niet lukken. Ook binnen te dure bestaande bouw jongerenhuisvesting inpassen wringt. De oplossing ligt voor de hand: het deel “te duur” moet “betaalbaar” worden gemaakt. Dit is, voor een groot deel, een maatschappelijke verantwoordelijkheid en belang. De jongeren die het betreft op het juiste spoor zetten en helpen is een plicht. Achter iedere jongere zitten ouders die het beste voor hun kind willen. Het zijn onze jongeren die hopelijk nog een lang werkzaam leven voor de boeg hebben. Dat is de beroepsbevolking in wording. Daar moeten we maatschappelijk gezien in willen investeren.

Hoe?
Geen dure grondprijs rekenen. Daar kun je een lang en ingewikkeld verhaal over houden maar het is in de kern simpel. Dat grond te vaak te duur op de balans staat wil niet zeggen dat er dan noodgedwongen moet worden gewacht met uitgifte tot de prijs is hersteld. Of en wanneer de prijs zal herstellen weet niemand. Realiseer je kostprijstechnisch interessante jongerenhuisvesting, dé betaalbare jongerenhuisvesting, dan doe je iets nuttigs met de grond. Dit is niet alleen maatschappelijk interessant maar ook puur zakelijk. Je realiseert woonruimte waar het Rijk op termijn aan verdient. Niets doen en wachten levert niets op. Een paar veren laten met de grondprijs levert wel wat op.

Het resultaat
De jongeren krijgen zelfstandige woonruimte en hiermee een belangrijke duw in de rug om op eigen benen te staan en bij te dragen aan onze maatschappij. Dit zijn de starters in spe. Vergeet niet … dit zijn onze kinderen maar het zijn ook de jongens en meisjes die straks als volwassenen onze economie moeten laten draaien.
Het Rijk verdient.
Het creëert werk. Alle kleine beetjes helpen en ook dit is een stimulans voor de economie.

Doen!
Focus niet op argumenten waarom het allemaal niet kan of zo niet werkt. Problemen verzinnen en allerlei voorwaarden opstellen is makkelijk, niet doen, kom met oplossingen. Focus op waar het goed voor is, wat het doet, het positieve. Het is helemaal niet moeilijk. Het is gewoon een kwestie van doen.

Pieter Plass
algemeen directeur Centraal Bureau Bouwtoezicht

Tussenstapwoning

Met de noodkreet van Pieter Plass in het achterhoofd is het streekhuis NOB aan de slag gegaan. Gespecialiseerde bouwbedrijven in Noordoost Brabant die het vak verstaan van klein, creatief en repeterend bouwen worden benaderd. Een businessplan wordt uitgewerkt om het woningproject te realiseren. Het streven is om de Tussenstapwoning voor € 75.000,- aan bouwkosten te realiseren. Dit is inclusief de maatregelen om de woning energieneutraal te maken. Door natuurlijke ventilatie hebben de woningen een hoog comfort en een gezond binnenklimaat. De totale kosten van de energie neutrale woning met gezond binnenklimaat komen daarmee op max. 125.000,- De woningen zijn rendabel te verhuren voor een bedrag onder de huurgrens (geen onrendabele top).
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?