dinsdag, januari 15, 2013

 

Biobasedeconomy: Potentie van planten nog onderbenut

Noordoost Brabant heeft gekozen voor 'Agrofoodcomplex' als speerpunt. Plantenteelt is een belangrijk onderdeel van dit complex. We kennen allemaal het nut van planten. Minder bekend is dat planten duizenden verschillende chemische stoffen bevatten waarvan de toepassingsmogelijkheden nog vrijwel onbekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan stoffen die insecten afstoten en derhalve als alternatief van chemische bestrijdingsmiddelen kunnen dienen. Ondernemers die de mogelijkheden van deze 'nieuwe wereld' willen onderzoeken kunnen een beroep doen op het Kenniscentrum Plantenstoffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met streekmanager Twan Goossens (06 51 63 1647) of Paul Gosselink, programma manager nieuwe energie en biobasedeconomy (06 15 24 9863). Voor een tweede tender call zie de informatie hieronder.

Gezocht: nieuwe product-marktcombinaties

Zo veel mogelijk kansrijke product-marktcombinaties met werkzame stoffen uit planten- en productresten realiseren. Dat is het doel van het Kenniscentrum Plantenstoffen. Om nieuwe initiatieven in het vizier te krijgen heeft het Kenniscentrum Plantenstoffen een tweede tender geopend. Bedrijven en instellingen kunnen reageren tot en met eind februari.

Het Kenniscentrum Plantenstoffen stelt budget beschikbaar voor projecten met het gebruik van plantenstoffen als belangrijke spil. De tweede tender is bedoeld voor initiatieven die erop gericht zijn kleur-, geur- en smaakstoffen uit bestaande teelten te winnen voor hergebruik. In totaal is 240.000 euro beschikbaar.

Selectie
De adviesraad van het Kenniscentrum Plantenstoffen selecteert projecten voor ondersteuning. Gehonoreerde initiatieven kunnen zich in de eerste fase warmen aan onderzoek naar de haalbaarheid. Bij bewezen levensvatbaarheid volgt in de tweede fase oprichting van een samenwerkingsverband. Daarin werken partijen aan de conceptontwikkeling en krijgt de benodigde keten verder vorm. Voor elke afzonderlijke fase kan een offerte ingediend worden.

“We hopen opnieuw een groot aantal fraaie projectvoorstellen te ontvangen”, zegt directeur Leon Mur. Hij verzoekt geïnteresseerde partijen een voorlopig voorstel van duizend woorden ter beoordeling voor te leggen. Indien voldoende kansrijk vraagt het Kenniscentrum Plantenstoffen naar een uitgebreider voorstel. Begin 2012, bij de eerste tender, werden negentien innovatieve projecten ingediend. Drie daarvan zijn succesvol ondersteund. Voor meer informatie klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?