woensdag, januari 30, 2013

 

Cuijks bedrijf introduceert algen in de gevel van gebouwen


Koolstofdioxide gebruiken als voedsel voor een klimaatsysteem? Bizar? Nee, een logisch gevolg van een continue zoektocht naar duurzaamheid. We weten al jaren dat systemen die zonwerend en lichtregulerend een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het energieverbruik van een gebouw. Hoe mooi zou het zijn als we diezelfde systemen ook nog kunnen voorzien van eigenschappen waarmee we in de resterende energiebehoefte van het gebouw kunnen voorzien?

Colt International, Arup en SSC (Strategic Science Consult) ontwikkelden samen een techniek waarbij micro-algen worden toegepast in een zogenaamde bio-adaptieve façade.

Een façade met glazen zonwerende panelen, gevuld met micro-algen, waarmee duurzaam energie opgewekt wordt. Op dit moment wordt in Hamburg het eerste (wereldwijd) huis gebouwd dat zichzelf van energie voorziet: het BIQ, dat gepresenteerd wordt op de Internationale Bauaustellung (IBA) 2013.

Micro-algen techniek

Zonne-energie, opgeslagen in Biomassa, heeft als voordeel dat er vrijwel geen energie verloren gaat door de opslag. Biomassa heeft een vaste vorm (brandhout, houtpellets), vloeibare (biodiesel) of gasvorm (biogas). Bio-energie is een vorm van duurzame energie die in de toekomst een steeds groter aandeel in het totale energieverbruik zal innemen. Niet in de laatste plaats omdat de energetische waarde van biomassa CO2 neutraal is.

Net als alle planten gebruiken algen zonlicht als energiebron en in combinatie met het toevoegen van CO2 en voedingsstoffen (stikstof en fosfor) wordt de aanmaak van biomassa gestimuleerd (groei). Dit proces van fotosynthese werkt bij algen uiterst efficiënt omdat algen eencellig zijn en in iedere cel fotosynthese plaatsvindt. Onder de juiste omstandigheden groeien algen uitstekend onder invloed van de zon. Micro-algen kunnen in bio-reactoren gekweekt worden. Lees verder.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?