donderdag, januari 24, 2013

 

Varkensbedrijf maakt nieuwe grondstofOpkomende economieën en de groeiende wereldbevolking doen een steeds groter beroep op de natuurlijke hulpbronnen van de aarde. In 2050 zal de wereldbevolking een geschatte negen miljard mensen bedragen; anderhalf keer zoveel als het huidige aantal. Hierdoor zal de vraag naar grondstoffen explosief stijgen. Nooit eerder was de noodzaak en de uitdaging om de samenleving te verduurzamen op het gebied van energiewinning, landbouw en economie groter dan in deze eeuw. Duurzame productiemethoden voor voedsel en energie zijn noodzakelijk als we niet elke vierkante meter natuur in landbouwgrond om willen zetten. Daarnaast moet er een alternatief voorhanden zijn voor de eindige oliereserves. De samenleving richt zich dan ook steeds meer op duurzaamheid en geeft prioriteit aan de recycling van reststromen.

De kweek van microalgen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de samenleving. Algen zijn niet alleen in te zetten voor de milieuvriendelijke productie van talloze grondstoffen, maar ook als afvalverwerkers. Ze groeien namelijk uitstekend op afvalstromen, zoals bijvoorbeeld kooldioxide uit rookgassen, restwater van agro-industriële bedrijven en zelfs verdunde mest. Hierbij zetten ze afval om in bruikbare grondstoffen. Algen recyclen zo de voedingsstoffen die anders weg zouden spoelen, en sluiten zo de nutriëntenkringloop met schoner water als bonus. Maar algen zijn niet alleen veelbelovend als zuiveraars en recyclers. De algencel bevat zoveel nuttige stoffen dat ze steeds vaker speciaal voor dat doel gekweekt worden. Zo is het mogelijk via algenkweek stoffen zoals oliën, eiwitten, zetmeel en pigmenten (bijvoorbeeld bètacaroteen) te produceren. Toepassingen van deze stoffen zijn talrijk: van biodiesel en bioplastic tot kleurstoffen en hamburgers. Bron.

Het bedrijf Maris uit Schijndel is een koploper op het gebied van nieuwe biobased technieken. Na jaren van experimenteren met de kweek van algen is de tijd rijp voor een demonstratie project. Samen met stallenbouwer Heijbouw en varkensbedrijf Heijvar, beide uit Berlicum, wordt een moderne op de toekomst gerichte stal ontworpen. De basis is het benutten van reststromen die op het bedrijf beschikbaar zijn. De vaste mest wordt omgezet in biogas voor het produceren van warmte en elektriciteit. Deze warmte wordt gebruikt om een algenkweekinstallatie op temperatuur te houden en de elektriciteit wordt gebruikt om de pompen en andere installaties van energie te voorzien. de algenkweekinstallatie wordt gevoed met de dunnefractie van de mest en het spuiwater van de biologische luchtwassers. Door de CO2 van de WKK door de algensoep te blazen wordt de productiecapaciteit van de installatie verhoogd. Het eindproduct kan aan de varkens gevoerd worden waardoor een deel van de mineralen cyclus gesloten wordt. Vooralsnog is het eindproduct daarvoor te duur. Zuiver algenpoeder wordt gebruikt voor allerlei specialistische niche markten en heeft een waarde van honderden euro's per kilogram. Als op langere termijn meer varkenshouders op het AlgaeVar systeem overschakelen dan zal de waarde van algenpoeder drastisch verlagen. Naast het gebruik als veevoer, wat een omega-3 verhogend effect heeft, kan dan gedacht worden aan de productie van biodiesel.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?