donderdag, januari 31, 2013

 

Ruim 50 hectare aan stallen gesloopt gedurende reconstructie

Brabant trok 72,2 miljoen uit voor verplaatsen en beëindigen van veehouderijen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in de vergadering van 29 januari de evaluatie van de Verplaatsings- en Beëindigingsregelingen Intensieve Veehouderij vastgesteld en sturen deze door naar de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. Uit de evaluatie blijkt onder andere dat 103 bedrijfslocaties hebben deelgenomen aan de verplaatsingsregeling en 80 aan de beëindigingsregeling. Van de gereserveerde 90,3 miljoen euro wordt naar verwachting 72,2 miljoen besteed.

In totaal is voor 508.000 m2 aan stallen gesloopt. De regelingen waren effectief voor het verplaatsen of beëindigen van bedrijven in extensiveringgebieden. De regelingen hebben ook positieve effecten gehad op het milieu ten aanzien van ammoniakdepositie en geurhinder

bron: Provincie Noord-Brabant, 30/01/13

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?