maandag, januari 07, 2013

 

Nieuwsbrief Peelhorst


“Geef ondernemers de ruimte om te experimenteren”
"Draag zelf de verantwoordelijkheid om geuroverlast te beperken."
"Sturen op dieraantallen is mogelijk!"
"Rapport gezondheidsraad biedt ruimte voor lokale discussie"
“Goede oplossingen vragen om overleg”
"Ik zie in 2013 graag een mediator tussen burger en boer"
"In 2013 werken we verder aan bewustwording"
"Wees positief kritisch en creëer een duet"
“De betrokkenheid van mensen geeft mij energie”
“We hebben al flinke reductie antibioticagebruik bereikt”<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?