donderdag, april 17, 2008

 

Zonneterp Veghel

Eind 2005 heeft het streekhuis Peel & Maas tuinders uit Veghel en de ontwikkelaars van een nieuwe woonwijk in Veghel met de bedenkers van het concept Zonneterp in contact gebracht en een informatieve bijeenkomst georganiseerd. De gemeente Veghel is enthousiast over deze innovatieve wijze van bouwen die zich richt op zelfvoorziening voor zowel voor energie als water. Middels een onderzoek wil de gemeente de haalbaarheid achterhalen.

De gemeente Veghel heeft besloten tot een onderzoek naar de haalbaarheid van alternatieve woningverwarming voor alle toekomstige woningen in de uitbreidingswijk Veghel-Zuidoost.
Uitgangspunt is om te komen tot uitvoering van het project Zonneterp. Zonneterp beoogt een volledig gesloten ecosysteem, waarbij de wisselwerking tussen een agrarisch kassencomplex en particuliere woonhuizen de basis vormen.
Belangrijkste element hierin is het verwarmen van de woonhuizen met energie die in de kas wordt vergaard. In Veghel-Zuidoost is dit zeer waarschijnlijk toepasbaar, omdat hier plannen liggen voor zowel woningbouw als uitbreiding van tuinbouw in kassen.

De gemeente Veghel wil na de afbouw van 't Ven in het gebied rond De Stad en De Haag gaan uitbreiden. In totaal zouden hier tot tweeduizend nieuwe woningen moeten komen, terwijl de bestaande bebouwing en wegenstructuur grotendeels worden gehandhaafd.
Wethouder Jan Kerkhof repte eerder al over de mooiste nieuwe wijk van Nederland. Veghel-ZuidOost moet ruim van opzet worden en een groen en dorps karakter dragen. In februari is het structuurplan voor de nieuwe wijk door de gemeenteraad goedgekeurd.
Kerkhof bevestigt dat onderzocht wordt of met behulp van nieuwe kassen aan het Melven genoeg energie kan worden opgewekt voor de verwarming van alle tweeduizend te bouwen woningen. De verwarming is in dat geval CO²- vrij, omdat er geen verbranding plaatsvindt.
Het principe van Zonneterp is gebaseerd op een gesloten kas, waarbij het teveel aan warmte wordt afgevoerd naar een ondergonds, natuurlijk waterreservoir. Natuurwetten bepalen dat het warme water bovenin het reservoir blijft, terwijl het koudere water naar beneden zakt.
Met behulp van aanzuigpijpen op verschillende dieptes kan water van de gewenste temperatuur worden opgezogen. In de winter is dit warm water om kas en woningen te verwarmen, in de zomer koud water voor koeling. Het systeem wordt op verschillende plaatsen al toegepast, zij het op beperkte schaal.

Zo wordt op deze wijze voorzien in de verwarming van een verzorgingshuis in Venlo. Kerkhof is niet bang dat het onderzoek naar Zonneterp zal stranden op de restricties van het nabijgelegen waterwingebied. Volgens de wethouder wordt dat water van veel dieper aardlagen omhoog gepompt en bevindt een reservoir voor Zonneterp zich altijd veel verder naar de oppervlakte.
Plannen van Brabant Water om de capaciteit uit te breiden met middeldiepe winning mogen geen belemmering vormen voor de woningbouwplannen van de gemeente. Overigens behelst het totale programma van Zonneterp nog veel meer dan alleen de verwarming van woningen.
Bij volledige uitvoering kunnen de woningen ook afgesloten worden van het riool, omdat er een vergistingsinstallatie voor de wijk komt. Met deze installatie wordt energie gehaald uit uitwerpselen en ander biologisch afbreekbare componenten.
Wat overblijft na het vergistingsproces kan worden verwerkt tot compost voor de planten in de kas. Het gezuiverde water kan eveneens worden gebruikt voor de planten. Brabantsdagblad 17 april 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?