donderdag, april 24, 2008

 

Kleinschalige horeca buitengebied


Horeca bij de boer is een grijs gebied

Een theetuin bij de boerderij, een kraampje waar ijs verkocht wordt…steeds meer boerenbedrijven breiden hun onderneming uit met dit soort activiteiten. De gemeentelijke regelgeving rondom deze ondersteunende en kleinschalige horeca wordt door de ondernemers nogal eens als onduidelijk ervaren. Daarom heeft het LEI in opdracht van LTO-Noord een quickscan uitgevoerd onder acht gemeenten die verbredingsactiviteiten op hun grondgebied hebben. Er blijkt tussen de gemeenten onderling veel verschil in regelgeving te zijn. Met de groei van deze nevenactiviteiten ontstaat de behoefte aan een beleidskader voor regulering. Dat kan via het bestemmingsplan: als de activiteiten als een standaard onderdeel van agrarische verbreding worden beschouwd, passen ze –mits ze gekoppeld zijn aan een functionerend agrarisch bedrijf- probleemloos binnen de agrarische bestemming. Gemeenten kunnen dan altijd nadere voorwaarden stellen, bijvoorbeeld op het gebied van reclame-uitingen, sluitingstijden of de aanleg van een terras. Bron LEI


Rapport 2008-010 Ondersteunende en kleinschalige horeca door agrariërs; Mogelijkheden en verplichtingen vanuit gemeentelijke regelgeving

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?