donderdag, april 24, 2008

 

Beekdal Leijgraaf


Boeren vrezen plannen beekdal Leijgraaf

Het beekdal van de Leijgraaf, gelegen tussen Veghel, Uden en Boekel, gaat de komende jaren op de schop. Tenminste als het aan de drie gemeenten ligt. Zij gaven samen met waterschap Aa en Maas enkele jaren geleden Bureau Kragten uit Roermond opdracht een inrichtingsplan te maken voor het gebied waarop vervolgens een toekomstvisie voor de komende veertig, vijftig jaar wordt gemaakt.

Zie ook:
De Leijgraaf: 'prachtig slootje'

Hoewel de bestuurders aangeven dat in de plannen niet alleen de natuur aan bod komt, maar ook de landbouw, het toerisme en de recreatie hun plek krijgen, zijn de agrariƫrs in het gebied met zorg vervuld. Het rapport van Bureau Kragten meldt bijvoorbeeld dat 'de toekomst om veranderingen vraagt die voortkomen uit de veranderende recreatiebehoefte van de burgers, nieuwe inzichten binnen waterbeheer, herstel van ecologische zones, vraag naar nieuwe woonvormen, veranderingen in de landbouw en ontwikkeling van de stedelijke regio Uden-Veghel'. Het Leijgraafdal is in feite geen echt dal. Het is een laagte waar zich het water van de Peelhorst verzamelde.

In 1609 werd besloten het natte gebied te ontwateren door een beek te graven: de Leijgraaf. In de jaren zestig werd het profiel van het beekje aangepast en kregen de oevers een steilere helling. Nu zijn er plannen om die oevers weer glooiender te maken en om de driehonderd meter een poel aan te leggen voor padden en salamanders. Want het gebied geldt ook als ecologische verbindingszone.In 1977 is tussen Erp en Boekel een gemaal gebouwd om de waterstand in de Leijgraaf te kunnen regelen. Dat had alles te maken met de landbouw in de omgeving. want op deze manier kon in droge tijden water uit de Aa in de Leijgraaf worden gepompt. De boeren vrezen dat de situatie wordt omgedraaid: de Leijgraaf is er straks niet meer voor hen, maar zij moeten zich aanpassen aan de Leijgraaf. Ze maken zich ernstige zorgen om hun bedrijfsvoering. Het is namelijk onder andere de bedoeling dat er langs de Leijgraaf meer gras komt, zodat het gebied een open karakter krijgt.

Aan de rand van het beekdal moet een afwisselend landschap ontstaan van gras, houtwallen en bosjes. De boeren zien op veel plaatsen conflictsituaties ontstaan met het huidige grondgebruik. Ze hadden weliswaar zitting in een klankbordgroep die meepraatte over de ontwikkeling van de plannen maar ze hebben niet het idee dat er echt naar hen is geluisterd. Jan Verstraten van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) Uden: "In het Reconstructieplan Peel en Maas is in 2005 bepaald dat die ecologische zone langs de Leijgraaf gemiddeld 25 meter breed mag zijn. Ga maar eens kijken wat ze hier en daar al aan het aanleggen zijn. Dat wordt veel breder dan 25 meter. Het is daar goede landbouwgrond. Maar als we zo doorgaan is er straks voor ons agrariƫrs geen mogelijkheid meer", verwoordde Verstraten onlangs het gevoel van zijn collega's. De boeren hebben niks tegen recreanten, zolang ze er maar niet door worden geschaad. "We moeten zuinig zijn op onze landbouwgrond", vinden ze bij de ZLTO. Het Udense SP-raadslid Jan Verbruggen heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over de kritiek van de ZLTO op de plannen.- Het ontwikkelingsplan De Leijgraaf ligt ter inzage tot en met 29 april. Brabantsdagblad 24 april 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?