woensdag, februari 20, 2008

 

Groene Raffinaderij 1


Kansen voor Haps: toplocatie bioraffinage

De omgeving van de Hapse vuilnisbelt is wel denigrerend het afvalputje van de regio genoemd. Maar het plekje kan goud waard zijn. De locatie heeft alles in zich om uit te groeien tot een hoogwaardig milieutechnologisch bedrijvenpark: Bioport Haps.

Milieutechnologen hebben de Hapse vuilnisbelt ontdekt. Terwijl er wordt gesteggeld over de vraag of de belt kan worden afgegraven, zijn onderzoekers en ondernemers met een vooruitziende blik allang een stapje verder. De locatie, het terrein in en om de afvalberg zelf, kan indirect goud waard zijn. Het geheim zit 'm daarbij niet zozeer in het afval zelf, als wel in de combinatie van factoren: afvalverwerking, de locatie, de noodzakelijk geachte omschakeling van fossiele brandstoffen naar bioraffinage en een moderne manier van ondernemen: samenwerken.

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM heeft, onder meer samen met Wageningen Universiteit en de Technische Universiteit Eindhoven de mogelijkheden onderzocht. 'Bioport Haps', zo is de werktitel van een proces dat van een terrein in Haps een toplocatie voor milieutechnologisch ondernemen kan maken. Dat terrein is wel het afvalputje van het Land van Cuijk genoemd, de lap grond tussen A73, Oeffeltseweg en spoorlijn. Eerst kwam er de vuilnisbelt. Toen kwam er de regionale waterzuiveringsinstallatie. Inmiddels brengen de bewoners van de regio er ieder weekeinde hun gescheiden grof afval en verwerkt het bedrijf Den Ouden er tonnen tuinafval tot compost. Uit de stortplaats vangt Essent inmiddels de nodige kubieke meters stortgas. Een afvalputje mag je die lap grond niet meer noemen. In Haps wordt een maatschappelijk doel gediend en geld verdiend.

Twan Goossens, de streekmanager die de reconstructie van het landschap begeleidt, is mede-opsteller van de Bioport-plannen. Volgens Goossens is er met ondernemerszin en toekomstdenken wat moois te maken van Bioport Haps. Bioraffinage is de verzamelnaam van de milieutechnologische activiteiten die in Haps ontplooid zouden kunnen worden. Belangrijk uitgangspunt: economisch samenwerken. Reststof van het ene procedé kan bij het andere als grondstof worden gebruikt. Neem het slib dat de zuiveringsinstallatie overhoudt na het reinigen van rioolwater. Als dat slib wordt toegevoegd aan mest waarin weinig energie meer zit, wordt het proces co-vergisten in gang gezet. Daaruit is volop energie te winnen. Het Land van Cuijk heeft een flink mestoverschot. Wat is er dus mooier dan een mestvergistingsinstallatie vlakbij de zuiveringsinstallatie? Het is een van de voorbeelden waarop de plannen voor Bioport Haps zijn gefundeerd. Met economisch samenwerken als uitgangspunt.

Een simpel concept, maar in het hedendaagse ondernemersklimaat weinig toegepast. Goossens: "Veel ondernemers zoeken in hun eigen bedrijf of branche oplossingen voor productieproblemen. Maar als ze om zich heen zouden kijken, ontdekken ze bedrijven met andere problemen die voor hun een oplossing kunnen zijn." Het Senseo-apparaat vindt Goossens nog steeds een goed voorbeeld van het nieuwe denken: "Een unieke samenwerking tussen een bedrijf dat een apparaat maakt, Philips, en een koffieproducent, Douwe Egberts." De komende decennia staat de energievoorziening wereldwijd voor een immense uitdaging. De fossiele brandstoffen raken op en biomassa (suikerbieten, tarwe, maïs, hout) wordt een belangrijk alternatief. Die moeten we voor een groot deel van elders importeren, maar een deel kunnen we in eigen land, zoals in Haps, terugwinnen uit bestaande processen.

Als het aan Goossens ligt, komt er een samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. De overheid is nodig om voor een financieel vangnet te zorgen. "Dat kan ondernemers die bereid zijn op kop te lopen stimuleren om door te gaan." Van belang voor het welslagen is dat de bedrijven bij elkaar in de buurt liggen. De ruimte in en om de Hapse belt is beperkt. Daar is weinig extra bedrijfsactiviteit mogelijk. Maar grenzend aan het gebied ontstaat de komende jaren het bedrijventerrein Laarakker. "Dat maakt Haps zo gunstig ", zegt Goossens. "Grond, snelweg en de aanwezigheid van reeds actieve milieutechnologische bedrijvigheid." Gelderlander 20 februari 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?