woensdag, februari 27, 2008

 

De Vilt Beugen


Waterschap start in het najaar met uitbaggeren De Vilt

In het najaar start waterschap Aa en Maas met het verwijderen van slib uit twee plassen van De Vilt, het natuurgebied bij Beugen.

Het uitbaggeren van de plassen wordt gedaan in het kader van een project om de natuurwaarde van de voormalige Maasarm te vergroten. De Vilt is door de provincie Brabant aangewezen als 'natte natuurparel' en het is de bedoeling dat plant en dier zich er beter thuis gaan voelen. Er moet weer helder water in de plassen komen met de daarbij behorende vissoorten: snoek, ruisvoorn en zeelt. Het slib wordt in een periode van drie jaar weggehaald. "We beginnen eind 2008 met de westelijke plas", zegt projectleider Marcel Clewits. "Daar wordt 80 procent van het slib weggehaald. In het winterseizoen van het jaar daarop volgt de resterende 20 procent en dan beginnen we ook met de oostelijke plas."Volgens Clewits wordt het slib niet naar elders vervoerd, maar wordt het tijdelijk vlakbij De Vilt op een perceel grond opgeslagen. "De gemeente heeft daarvoor een stuk grond van ca. drieƫnhalf hectare beschikbaar gesteld. We leggen het in depot zodat het kan drogen. In de tussentijd kunnen we bekijken of we het kunnen gebruiken bij De Vilt zelf. Afhankelijk van de mate van verontreiniging kan het ook elders in Brabant gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het afdichten van stortplaatsen."Dinsdag 4 maart ondertekenen het waterschap, de gemeente Boxmeer en het Brabants Landschap de overeenkomst die tot een beter natuurgebied moet leiden. De Gelderlander 27 februari 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?