zaterdag, februari 02, 2008

 

Vlagheide


Plan Maris Projects


Maris Projects wil op Vlagheide met partners twee technieken ontwikkelen om ze op de wereldmarkt te brengen.

In het ene gaat het om de kweek van algen in een groot bassin. Die zetten zonlicht en gassen als CO2 (uitgestoten door de motoren van Essent op de stortplaats) om in zuurstof. Dat kan aan de chemische industrie worden verkocht. De algen leveren eiwitten en olie.In het tweede project wordt gras, bijvoorbeeld uit bermen, vergist en omgezet in methanol.


Tegenwind bio-energie op Vlagheide

Een 'kraamkamer' voor duurzame energie, bovenop de voormalige stortplaats Vlagheide.

Het broeikasgas CO2 wordt er gebruikt als groeistof voor algen. Ook wordt er uit bermgras biogas gewonnen.Dat vooruitstrevende plan heeft de Schijndelse onderneming Maris Projects. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) ondersteunt het. Maar het miljoenenproject lijkt weinig kans te maken. De dorpsraad van Eerde en een groot aantal mensen met andere plannen in het Vlagheide-gebied zien het niet zitten. Ook al wil initiatiefnemer Ruben van Maris de locatie maar tot 2012 gebruiken.

Dit 'nee' legt flink gewicht in de schaal bij de stuurgroep (wethouders van Schijndel, Veghel en St.- Oedenrode en een vertegenwoordiger van de provincie) die de gemeente Schijndel moet adviseren."Wij zijn buitengewoon kritisch", zegt de Schijndelse wethouder Bart Claassen, woordvoerder van de stuurgroep. "Wij vinden draagvlak heel belangrijk bij een project als dit. Het risico is groot dat de planologische procedure bijna net zo lang duurt als de periode dat Van Maris daar aan de slag wil." Ruben van Maris lichtte begin deze week zijn plannen toe op een bijeenkomst in Eerde. Zijn bedrijf is al actief in landen als Maleisië, Indonesië en India met installaties die het mogelijk maken afval om te zetten in energie. Op Vlagheide wil hij zich richten op twee technologieën, die volgens hem op wereldschaal zeer kansrijk zijn. Het plan is om ze in het buitenland te verkopen, nadat ze zich in de praktijk hebben bewezen. Vlagheide biedt volgens hem de ruimte om buiten de laboratoriumfase te treden, én het is dicht bij huis. "Dat is nodig, want het gaat om processen met bacteriën en schimmels die je zeven dagen in de week moet kunnen bijregelen", zegt hij. "Hij heeft ons niet van dat belang overtuigd", zegt voorzitter Erik Krol van de Eerdese dorpsraad.

"Wij hebben niets tegen de techniek. Als het Van Maris lukt, heeft hij goud in handen. Alleen past zo'n industriële activiteit niet binnen het masterplan voor Vlagheide. Recreatie en groen is daarvoor het uitgangspunt." De dorpsraad en andere belanghebbenden vrezen ook 'een aanzuigende werking voor vrachtverkeer' en meer geuroverlast dan Eerde nu al heeft.De stuurgroep Vlagheide besprak het project gisteren. Ze nam nog geen besluit. Na toetsing aan het masterplan gebeurt dat op 3 maart, zegt Claassen. Hij spreekt nog niet uit dat het project kansloos is. "Die conclusie trek ik niet, die is aan Van Maris. Wij zijn enthousiast over het plan, niet over de locatie."Van Maris hoopt de critici alsnog te kunnen overtuigen. De BOM gaat hem daarin ondersteunen, zegt Paul Gosselink, programmamanager duurzame energie. Brabantsdagblad 1 februari 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?