zaterdag, februari 16, 2008

 

Week 7

Maandag
Overleg met Jos van Asten van de gemeente Veghel over een zestal lopende projecten en projectideeën in de gemeente Veghel.

Een agrariër met een groepaccomodatie in een natuurgebied heeft nog enkele hectare agrarische grond. Hij wil graag weten wat de mogelijkheden zijn om deze grond om te zetten naar een recreatie/natuur bestemming. Daarnaast wil hij graag een boerenterras inrichten om fietsers en wandelaars te kunnen bedienen.

Dinsdag
Samen met de studenten van de NHTV die aan het molenproject werken bespreken we de mogelijkheden van de uitgifte van communicatie media met een uitgeverij. Het doel is een product te maken wat mensen stimuleert molens te bezoeken.

De uitvinders van Greentec Oil hebben vorige week de SenterNovem prijs ontvangen voor innovatief milieu product. Het voordeel is dat deze puur plantaardige olie niet meer ververst hoeft te worden. Uit een test van Veolia bustransport bleek dat de olie niet alleen niet meer vervangen hoeft te worden maar dat er ook een brandstofbesparing van 20% gerealiseerd werd. Deze resultaten zijn zo extreem gunstig dat er bij grote transportbedrijven ongeloof heerst. Met Twan van lankveld van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij werk ik aan een brede veldtest om de resultaten bij een aantal transportbedrijven te hertesten. Deze middag zijn we te gast bij Nabuurs transport in Cuijk.

Deze avond bezoek ik een bijeenkomst op initiatief van de gemeente Boxmeer en Sint Anthonis. Aanwezigen worden geïnformeerd over een projectidee en worden uitgenodigd te participeren.

Donderdag
Het streekhuis werk in een aantal projecten samen met Pantein wonen. De stand van zaken van de projecten "Rest-O-Super" en "Boerderijfonds" worden doorgenomen en vervolg afspraken worden gemaakt.

Boerenhalte is een nieuw project waar het streekhuis dit jaar mee start. Het begint met een een aantal oriënterende gesprekken om te polsen of er belangstelling is. Deze middag heb ik een afspraak met een medewerkster van Bronlaak in Oploo.

Vrijdag
Bezoek naar het kantoor van de KvK te Boxmeer. Ik laat me adviseren wat de beste juridische vorm is voor de op initiatief van het streekhuis recent opgerichte "Onderneemsterskrans Land van Cuijk".

Voor de Plattelanddag van 19 april a.s. bespreek ik met een redacteur van de Gelderlander hoe we kunnen samenwerken. De eerste stap is ondernemers te enthousiasmeren. Hij verwacht a.s. maandag al een eerste oproep te kunnen plaatsen. Deelnemers kunnen zich bij het streekhuis aanmelden. Klik hier voor informatie over de Plattelanddag.

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?