zaterdag, februari 02, 2008

 

Week 5

Maandag
Bespreking jaarverslag met de gemeente Grave.

Dinsdag
Uitwerken project Onderneemsterskrans Land van Cuijk.

Woensdag
Overleg Molenproject studenten NHTV.

'S avonds wordt het eerste Starters Café gehouden in café Bos te Sint Anthonis. De bijeenkomst is een eerste in een serie van zeven. Alle vijf land van Cuijkse gemeenten en twee Noordlimburgse gemeenten worden bezocht. Steeds komt er een nieuw thema aan de orde. Dit keer was het thema "Recreatie en Toerisme" waar 30 belangstellenden op af gekomen waren. Voor de pauze werden door mij de drie gast sprekers, Mart Albers (Doeboerderij An 't Hoag, Rijkevoort), Harry Winkelmolen (De Bergen, Wanroij) en Hans Bos (wethouder gemeente Grave), geinterviewd. Vervolgens gingen de aanwezigen in groepjes met elkaar in discussie. Daarna kreeg ieder groepje de gelegenheid om zaken aan de orde te stellen die ze relevant achten om met de gastsprekers te bediscussiëren.

Donderdag
Presentatie over mijn werkzaamheden voor de Probis afdeling van Mill en omstreken.

Vrijdag
Bespreking jaarverslag met gemeente Mill & St. Hubert

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?