woensdag, februari 20, 2008

 

Ontwikkeling LOG Boekel

Boekel blijft bij besluit bomenkap

De gemeente Boekel heeft het bezwaar van de BMF tegen de kap van honderden bomen in het buitengebied van Boekel wederom ongegrond verklaard. Eind vorig jaar vernietigde de bestuursrechter het eerste besluit van de gemeente waarin zij het bezwaar ongegrond verklaarde.

De rechter floot Boekel toen terug. Zij verweet de gemeente te weinig rekening te hebben gehouden met de natuurwetenschappelijke betekenis van een houtopstand en de daarmee gepaard gaande nestel- en schuilgelegenheid voor bepaalde diersoorten. Het besluit berustte volgens de rechter op een 'niet voldoende draagkrachtige motivering'.Volgens wethouder Peter Ketelaars is demotivering nu wel in orde en is er uitgebreid gekeken naar de waarde van het groen. Volgens hem moet het doel van het gebied waar de bomen gekapt moeten worden voorop gesteld worden. De ongeveer 550 bomen moeten wijken voor de inrichting van de landbouwontwikkelingsgebieden en de reconstructie van de N605. "We hebben boom voor boom bekeken waar ze eventueel kunnen blijven staan", aldus Ketelaars.

"We blijven inzetten op voldoende infrastructuur van en naar de LOG-gebieden, die voldoet nu niet."Om aanspraak te kunnen maken op de europese Ceres-subsdie moet Boekel het project voor 31 december helemaal afgerond hebben. De druk wordt steeds groter. "De BMF moet goed beseffen dat ze die verantwoordelijkheid hebben", aldus de wethouder. "Als ze nog naar de rechter gaan dan komt het werk stil te liggen."Tot 4 maart kunnen bezwaren ingediend worden. Geert Verstegen van de BMF zegt vanwege drukke werkzaamheden niet eerder te kunnen reageren dan aan het einde van deze termijn. Brabantsdagblad 20 februari 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?