woensdag, februari 20, 2008

 

Motorsport Boekel


Crossbaan krijgt het erg zwaar

Alleen een wonder kan de crossbaan van Motorsport Club Boekel bij Huize Padua nog van de ondergang redden. De Raad van State, die op verzoek van omwonenden, de BMF en de VROM-inspectie de milieuvergunning van het crossterrein tegen het licht hield, was er uiterst negatief over.

"Dat betekent dat we dus nergens meer kunnen rijden straks", schetste een sombere voorzitter Peter van Uden van MCB het toekomstbeeld. " Overal in Nederland komen motorcrosscircuits in de knel. Ook in Boekel en omgeving zal het wildcrossen toenemen."Het crossterrein aan Bezuidenhout dat al veertig jaar door de gemeente Boekel wordt gedoogd, lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Het crossen levert teveel geluidsoverlast voor de omgeving. Niettemin heeft de gemeente aan MCB een milieuvergunning verleend voor de crossbaan. Maar het is hoogst twijfelachtig of die de eindstreep haalt, zo bleek in Den Haag. Naast zorgen over geluidhinder had de Raad van State ook kritiek op het gemak waarmee Boekel het uitvoeren van een bodemonderzoek op het crossterrein als onnodig heeft beoordeeld. Het provinciebestuur heeft MCB de wacht aangezegd. Onlangs haalden GS het terrein uit het bestemmingsplan dat Boekel had gemaakt. Uitspraak volgt binnen zes weken. Brabantsdagblad 20 februari 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?