woensdag, februari 20, 2008

 

Afvalmining Haps

Afvalmining is geen wondermiddel, en zeker niet in Haps

Afvalmining is voor de stortplaats van Haps geen optie voor de korte termijn, omdat het een vrij recente stortplaats is met dus veel niet herbruikbaar materiaal, en omdat deze stort goede milieuhygiënische voorzieningen kent. Bovendien is afvalmining niet aan de orde omdat de stortcapaciteit in Haps mogelijk wordt uitgebreid. Dat zijn de voorlopige conclusies voor de Statencommissie Ruimte en Milieu na een werkbezoek aan de stortplaats in Haps, gemeente Cuijk.Een viertal deskundigen ging in het gemeentehuis van Cijk de discussie aan met elkaar en de Statencommissie, omdat gesuggereerd was dat afvalmining mogelijk kon worden toegepast op de stortplaats van Haps. Afvalmining is een nieuwe methode om afvalbergen op basis van recycling te saneren. Jelle Frölich van het bedrijf MPI lukte het niet om zijn beweringen te staven dat afvalmining zo positief is als hij claimt. De koppeling van bestaande technieken tot een gesloten verwerkingsketen die hij bepleit, is nog niet beproefd. De heren Braspenning van Essent, Hans Boer van VAR en Geert Cuperus van TAUW zaten op het spoor van beperkte toepasbaarheid van afvalmining, afhankelijk van de ouderdom van de stort, het milieuhygiënisch risico ervan en de wenselijkheid van herbestemming van de grond. Haps valt niet binnen deze criteria.De commissie RM was 15 februari op werkbezoek in Haps en Cuijk. Ook raadsleden van de gemeente Cuijk waren van de partij. Reden voor het werkbezoek zijn de ontwikkelingen rond afvalmining. Op 9 november aanvaardde Provinciale Staten unaniem een motie waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen te inventariseren welke voormalige stortplaatsen in aanmerking kunnen komen voor afvalmining en om eventueel een pilot afvalmining in beeld te brengen. Daarbij kwam meteen de stortplaats van Haps in beeld.De commissie werd op de stortplaats ontvangen door medewerkers van Essent, de huidige beheerder van de stortplaats. Essent onttrekt zogenaamd stortgas aan de belt. Dit stortgas voorziet zo’n 200 á 300 huishoudens van electriciteit. De commissie kreeg uitleg over de huidige situatie met de belt en voorzieningen zoals waterzuivering.Daarnaast kreeg Essent vorig jaar van de provincie een uitbreidingsvergunning voor deze stortplaats. Om deze vergunning definitief mogelijk te maken moet het gemeentelijke bestemmingsplan nog worden aangepast. Door de nieuwe stortcapaciteit is herbestemming van de stortplaats voorlopig niet aan de orde is.
Zelfs al zou er tot afvalmining besloten worden, het proces dat hiermee gemoeid zou zijn, neemt vele jaren in beslag. Daarmee is de geopperde gedachte dat in Haps geschoven zou kunnen worden met de locatie van het regionale bedrijventerrein, gezien de termijn die voor realisering van dit bedrijventerrein staat, niet realistisch. Bron: provincie Brabant 20 februari 2008)

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?