donderdag, september 13, 2012

 

Groespeel aanwinst voor Brabant

Brabant is weer een mooi stuk buitengebied rijker. Zondag 9 september was de oplevering van het plattelandsontwikkelingsproject Groespeel in de gemeente Mill en St. Hubert.

In totaal is een gebied van 23 hectare heringericht. Gedeputeerde Yves de Boer nam aldaar één van de nieuwe fietsbruggen officieel in gebruik.

Profijt
De landbouw, de natuur, de recreant en alle inwoners van Mill hebben profijt van het project. Er is een betere verkaveling van landbouwgebieden. Nieuwe natuur en vistrappen vormen ecologische verbindingen langs het Peelkanaal, het Duits Lijntje en Groote Beek. Ook is er meer ruimte voor waterberging. Er kwamen fiets- en wandelpaden, knuppeltjesbruggen en een struinpad. De historische tankwal van de Peel- en Raamstelling is over een lengte van 1,5 km hersteld.

Gezamenlijk
Het project startte in 2008. De Dienst Landelijke Gebied deed in opdracht van de provincie de coördinatie. De gemeente Mill en Sint Hubert en Waterschap Aa en Maas hadden de projectleiding. Dankzij samenwerking met ZLTO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Milieuvereniging Land van Cuijk en plaatselijke heemkundeverenigingen werd het project een succes.

Groespeel
De Groespeel ligt op een landschappelijk zeer interessant knooppunt tussen het dorp Mill en het uitgestrekte agrarische ontginningslandschap van de Peel. Met de afronding van dit project is de gemeente een prachtig en boeiend wandel-, fiets- en natuurgebied rijker.
Bron: website provincie Noord-Brabant.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?