vrijdag, september 14, 2012

 

Zorgboerderij stand van zaken

In Nederland hebben ruim 100.000 personen een AWBZ-indicatie voor dagbesteding. Onder andere mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen en jongeren met gedragsproblemen ontvangen dagbesteding. Deze groepen krijgen vanuit de AWBZ een aantal dagdelen per week een structurele tijdsbesteding aangeboden. Doelstelling is bijvoorbeeld om het sociale isolement van de cliënt te verlichten, om de zorg van mantelzorgers te verlichten of om het zelfstandig functioneren te bevorderen. Per doelgroep gaat het om verschillende doelen. Voor de doelgroep jeugd gaat het er bijvoorbeeld om gedragsproblemen te verminderen, het zelfvertrouwen te verhogen en er voor te zorgen dat jongeren beter om kunnen gaan met problemen. Voor ouderen is het doel onder meer om de lichamelijke gezondheid te verbeteren en/of om psychische of cognitieve aftakeling te vertragen. Bij mensen met een verstandelijke beperking gaat het vooral om het creëren van meer zelfvertrouwen en meer sociale contacten op te bouwen. Zorgboerderijen vormen een sterk groeiende groep van aanbieders van dagbesteding. Het aantal zorgboerderijen is in de afgelopen tien jaar meer dan verdrievoudigd. Inmiddels zijn er ongeveer 1.100 zorgboerderijen in Nederland, waar naar schatting 10.000 tot 15.000 cliënten dagbesteding ontvangen. De dagbesteding op de zorgboerderij kenmerkt zich hierbij door kleinschaligheid, de groene omgeving (contact met natuur en dieren) en een informele, niet-zorggerelateerde context. Zorgboerderijen worden in het algemeen geëxploiteerd door een ondernemer (de zorgboer en zijn gezin). Naast de zorgdienstverlening vindt op de zorgboerderijen ook agrarische productie plaats.

Zie voor meer informatie het rapport of de publiekssamenvatting De Zin van Zorglandbouw; Maatschappelijke businesscase dagbesteding door zorgboerderijen op de site van ZonMw.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?